Pilinszky ​János 0 csillagozás

Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János

Pilinszky János a 20. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb lírikusa, aki a század negyvenes és hetvenes évei közötti időszakban a szubjektum létének és létezésmódjának kérdéseire a legelmélyültebb válaszokat adta. A Tegnap és Ma sorozat Pilinszky-kötete azt kívánja bemutatni, hogy a lírai én e költészetben először a világba vetettség magányával szembesül, majd a véges létezésben felismert végtelen transzcendens elérhetetlenségének apokalipszises tragikumát tapasztalja, hogy azután a személytelenítés fokozatain keresztül eljusson az e világi létezés szükségképpen nem teljes voltának eszkatologikus elfogadásához. Így kerül Pilinszky rendkívüli mértékben telített, tömör költészetében mindinkább a középpontba az esendő szubjektum és Jézus Krisztus viszonya.

Róla szól: Pilinszky János

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Tegnap és Ma

>!
Kalligram, Pozsony, 2002
198 oldal · ISBN: 8071494771

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 5


Hasonló könyvek címkék alapján

Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Gyertyán Ervin: József Attila
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa
Békés István: Petőfi nyomában
Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete
Fodor András: Szólj költemény
Horváth János: Petőfi Sándor
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond
Izsák József: Illyés Gyula költői világképe
Fodor József: Egy költészet története