Idegen ​szavak szótára – Diákszótár 0 csillagozás

Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára – Diákszótár

Az ​Osiris Idegen szavak szótára a középiskolás diákok számára legfontosabb, ma használatos idegen szavakat értelmezi, körülbelül 20 000 önálló címszóval, ennél is több jelentéssel. A könyv szóanyaga bemutatja a hagyományos műveltség legfontosabb elemeit (főképp ógörög, latin, francia és német eredetű szavak sorában), a mai kultúra, a mindennapi érintkezés, a szubkultúrák legfrissebb, főképp angol kifejezéseit és a mai tudománynak az iskolai oktatásban, a tankönyvekben leginkább előforduló megnevezéseit. A szótár újdonságként tartalmaz határon túli magyar régiókban használatos idegen szavakat is. Az egyes szavak, kifejezések jelentésének leírásában a szótár törekszik a magyar megfelelő megtalálására, emellett legtöbbször kifejtő jelentésmeghatározást is ad. Továbbá számos idegen eredetű kifejezést, mozaikszót, rövidítést és csak szóösszetételben használatos nyelvi elemet tartalmaz. A szócikkek tájékoztatnak a szavak magyar írásváltozatairól, eredetükről, valamint kiejtésükről is. A… (tovább)

>!
Osiris, Budapest, 2008
724 oldal · ISBN: 9789633899762

Hasonló könyvek címkék alapján

Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírási tanácsadó
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírási szótár
Daniss Győző: Mit jelent? Diákszótár
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások – diákszótár
Magay Tamás – Kiss László: Angol-magyar diákszótár
Magay Tamás – Kiss László: Magyar-angol diákszótár
Varga Katalin: Én, te, ő
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Montágh Imre: Mondd ki szépen
Móra Ferenc: Zengő ABC