A ​peloponnészoszi háború 23 csillagozás

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború Thuküdidész: A peloponnészoszi háború Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

A görög történetírás legnagyobb alakjának nyolc könyvből álló műve a peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404) lefolyását Kr. e. 410-ig ismerteti. Az eseményeket saját kutatásai segítségével rekonstruálta, s munkájához írott forrásokat is felhasznált. A leírás folyamatába szónoklatokat illesztett, hogy megvilágítsa a szereplők cselekedeteinek, a politikai döntéseknek az okait, kifejezve személyes értelmezését mindannak okairól, ami bekövetkezett. A könyv egyik legdrámaibb s a szofisztikus vitairodalom magaslataira emelkedő jelenete a kicsiny Mélosz szigetét körülzáró athéniak és az erőszaknak nem engedő mélosziak párbeszéde, amely a nagyhatalmak és a kisállamok örök és – a kicsikre nézve többnyire végzetes – konfliktusának legjobb összefoglalása az egész ókori irodalomban.

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Sapientia Humana Osiris · Clio klasszikus történetírók Európa

>!
Osiris, Budapest, 2023
664 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632763927 · Fordította: Muraközy Gyula
>!
Osiris, Budapest, 2006
708 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633796784 · Fordította: Muraközy Gyula
>!
Osiris, Budapest, 1999
708 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633796784 · Fordította: Muraközy Gyula

1 további kiadás


Enciklopédia 21

Szereplők népszerűség szerint

Alkibiadész · Periklész · Braszidasz · Nikiasz


Kedvencelte 5

Most olvassa 5

Várólistára tette 41

Kívánságlistára tette 51

Kölcsönkérné 3


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

Hamvas Béla 126. születésnapjára, szeretettel.

Thuküdidész attól jó, hogy a figurái élnek. Nem papírból vannak, sem pedig márványból, de még csak nem is puszta hadvezetői szellemből. Akár parancsnokok, akár kiskatonák, ők éhesek, fáradtak, szoronganak, lelkesednek, még pisilnek is (illetve azt pont nem, arról tesz a vesebetegség), frászt kapnak egy holdfogyatkozástól, de azért nem bírnak otthon megmaradni a fenekükön, és adott esetben a saját jól felfogott érdekeik ellen cselekszenek pusztán azért, mert nehogy már a másiknak legyen igaza. Hát nem sokat változott az emberiség pár ezer év alatt.

Részletes értékelés a blogon:
https://gyujtogeto-alkoto.blog.hu/2023/03/23/eleven_ath…

>!
Osiris, Budapest, 1999
708 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633796784 · Fordította: Muraközy Gyula
3 hozzászólás
WolfEinstein>!
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

Jó volt felismerni a történelmi tanulmányaimból már megismert részleteket. Nekem valahogy jobban tetszett ez a könyv, mint Hérodotosz munkája, talán azért, mert tárgyilagosabbnak éreztem, ami viszont nem ment az élvezhetőség rovására. Ugyan Thuküdidész azt írja, hogy nem lesz olyan olvasmányos a könyve, mint Hérodotoszé, úgy gondolom, hogy ebben nincs igaza. Érezhető, hogy legfőképpen a történeti hitelességre törekszik, még a beszédek esetében is. Egy fordulatos, izgalmas háború történetét olvashatjuk mintegy hatszáz oldalon keresztül – és sokan ennek megtörténtéről sem hallottak még.

nagyonzizi>!
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

Azért kicsit gáz, hogy „a nagy görögök” milyen kicsinyes, szánalmas módon tudtak „árulkodni”:

1 hozzászólás

Népszerű idézetek

Sli P>!

[…] az, aki bölcsen gondolkodik, erősebb az ellenséggel szemben, mint az, aki értelmetlen kegyetlenséggel lép fel.

219. oldal, Harmadik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: bölcs · ellenség · kegyetlenség
Sli P>!

[…] mindig azt csodálják a legjobban, ami a legtávolabb van, s aminek hírét ritkán teszi próbára a tapasztalat.

416. oldal, Hatodik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: Nikiasz · tapasztalat · távolság
Sli P>!

Ítéletüket inkább elvakult vágyaikra s nem a józan körültekintésre alapozták, ugyanis az emberek általában szívesen átengedik magukat meggondolatlan vágyaiknak, azt pedig, ami nem kellemes, önkényes érveléssel elhárítják maguktól.

326. oldal, Negyedik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: vágy
Sli P>!

Annyira sajnálja az emberek többsége a fáradságot az igazság felderítésére, és sokkal szívesebben elfogadják azt, amit éppen hallanak.

31. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: igazság
Sli P>!

S ha ti azt válaszoljátok, hogy nem fogadjátok el ajánlatunkat, de mint barátaink, szeretnétek, ha a visszautasításból nem származna károtok, s a felkínált függetlenséget sem tartjátok veszélytelennek, s ezt jog szerint olyanoknak kellene felajánlani, akik képesek is annak elfogadására, de senkit sem szabad rákényszeríteni, akkor én tanúnak hívom e föld isteneit és héroszait, hogy jó szándékkal érkeztem, de nem nyertem meghallgatást. S ha földeteket végigdúlva próbállak majd kényszeríteni, azt sem tartom majd jogtalanságnak, hiszen erre két méltányos ok is kényszerít. Egyrészt az, hogy a lakedaimóniakat, ha ti minden jóindulatuk ellenére sem akartok hozzájuk csatlakozni, ne érje kár a ti Athénnak fizetett adótok miatt, másrészt pedig, hogy a helléneket se akadályozzátok meg a szolgaság lerázásában. Hiszen különben nem volna semmi értelme, hogy így tegyünk, s nekünk, lakedaimóniaknak, nem is volna jogunk senkit akarata ellenére felszabadítani, ha ezt nem egy nagy, közös érdek parancsolná. Mi nem uralomra törünk, hanem inkább mások uralmát akarjuk megtörni, s a többséggel szemben követnénk el jogtalanságot, ha miközben mindenki számára ki akarjuk vívni a függetlenséget, elnéznénk, hogy ti nekünk ellenszegüljetek.

314. oldal, Negyedik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: Braszidasz · függetlenség · spártai
1 hozzászólás
Sli P>!

[…] nehéz a beszédben a helyes mértéket megtartani olyan esetben, mikor alig lehetséges az embereknek az igazságról való véleményét szilárdan megalapozni. Hiszen könnyen megeshet, hogy a tárggyal ismerős és jóindulatú hallgatónak az lesz a véleménye, hogy kevesebb hangzott el ahhoz képest, amit ő óhajtott és tudott, a kevésbé tájékozott viszont, ha olyasmit hall, ami az ő képességeit felülmúlja, azt, már csak irigységből is, túlzásnak tartja. Mert csak addig tudjuk elviselni a másról elhangzott magasztalást, amíg ki-ki meg van győződve róla, hogy ő is képes annak a véghezvitelére, amiről hallott, de ami ezen felül van, azt irigységből azonnal kétségbe vonja.

135. oldal, Második könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: irigység · Periklész
thuki>!

V.89: emberek között jogegyenlőségről csak az erők egyensúlya esetén lehet beszélni, a hatalmas azonban végrehajtja, amit akar, a gyenge pedig meghajlik előtte.

Sli P>!

Végül is nem a hajlékok vagy a föld, hanem az emberek elvesztését kell sajnálnunk, mert nem az ember van ezekért, hanem ezek az emberért.

109. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: emberek · Periklész
Sli P>!

[…] a háború sosem előírt szabályok szerint folyik, hanem a váratlanul kínálkozó lehetőségekhez alkalmazkodva saját maga alakítja ki a maga módszereit.

91-92. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: háború
Sli P>!

Az emberek, ha háborúba keverednek, mindjárt tettlegességgel kezdik, amelyhez pedig később kellene folyamodniuk, és csak ha szorult helyzetbe kerülnek, térnek rá a tárgyalásokra.

67. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: athéni · háború

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Cornelius Nepos: Híres férfiak
Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem
Németh György: Görög-római szöveggyűjtemény
Kritiasz – Xenophón: A Lakedaimoniak állama / A Lakedaimoniak állama
Titus Livius: A római nép története a város alapításától
Myke Cole: Legio a phalanx ellen
Arisztophanész: Nőuralom
Démoszthenész: Démoszthenész philippikái
Titus Livius: Róma története a Város alapításától (I-XX. könyv)