A ​peloponnészoszi háború 22 csillagozás

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

A görög történetírás legnagyobb alakjának nyolc könyvből álló műve a peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404) lefolyását Kr. e. 410-ig ismerteti. Az eseményeket saját kutatásai segítségével rekonstruálta, s munkájához írott forrásokat is felhasznált. A leírás folyamatába szónoklatokat illesztett, hogy megvilágítsa a szereplők cselekedeteinek, a politikai döntéseknek az okait, kifejezve személyes értelmezését mindannak okairól, ami bekövetkezett. A könyv egyik legdrámaibb s a szofisztikus vitairodalom magaslataira emelkedő jelenete a kicsiny Mélosz szigetét körülzáró athéniak és az erőszaknak nem engedő mélosziak párbeszéde, amely a nagyhatalmak és a kisállamok örök és – a kicsikre nézve többnyire végzetes – konfliktusának legjobb összefoglalása az egész ókori irodalomban.

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Sapientia Humana Osiris · Clio klasszikus történetírók Európa

>!
Osiris, Budapest, 2006
708 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633796784 · Fordította: Muraközy Gyula
>!
Osiris, Budapest, 1999
708 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633796784 · Fordította: Muraközy Gyula
>!
Európa, Budapest, 1985
826 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630732955 · Fordította: Muraközy Gyula

Enciklopédia 21

Szereplők népszerűség szerint

Alkibiadész · Periklész · Braszidasz · Nikiasz


Kedvencelte 5

Most olvassa 5

Várólistára tette 25

Kívánságlistára tette 25


Kiemelt értékelések

WolfEinstein P>!
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

Jó volt felismerni a történelmi tanulmányaimból már megismert részleteket. Nekem valahogy jobban tetszett ez a könyv, mint Hérodotosz munkája, talán azért, mert tárgyilagosabbnak éreztem, ami viszont nem ment az élvezhetőség rovására. Ugyan Thuküdidész azt írja, hogy nem lesz olyan olvasmányos a könyve, mint Hérodotoszé, úgy gondolom, hogy ebben nincs igaza. Érezhető, hogy legfőképpen a történeti hitelességre törekszik, még a beszédek esetében is. Egy fordulatos, izgalmas háború történetét olvashatjuk mintegy hatszáz oldalon keresztül – és sokan ennek megtörténtéről sem hallottak még.

nagyonzizi>!
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

Azért kicsit gáz, hogy „a nagy görögök” milyen kicsinyes, szánalmas módon tudtak „árulkodni”:

1 hozzászólás

Népszerű idézetek

Sli P>!

[…] az, aki bölcsen gondolkodik, erősebb az ellenséggel szemben, mint az, aki értelmetlen kegyetlenséggel lép fel.

219. oldal, Harmadik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: bölcs · ellenség · kegyetlenség
Sli P>!

[…] mindig azt csodálják a legjobban, ami a legtávolabb van, s aminek hírét ritkán teszi próbára a tapasztalat.

416. oldal, Hatodik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: Nikiasz · tapasztalat · távolság
Sli P>!

Ítéletüket inkább elvakult vágyaikra s nem a józan körültekintésre alapozták, ugyanis az emberek általában szívesen átengedik magukat meggondolatlan vágyaiknak, azt pedig, ami nem kellemes, önkényes érveléssel elhárítják maguktól.

326. oldal, Negyedik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: vágy
Sli P>!

Annyira sajnálja az emberek többsége a fáradságot az igazság felderítésére, és sokkal szívesebben elfogadják azt, amit éppen hallanak.

31. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: igazság
Sli P>!

S ha ti azt válaszoljátok, hogy nem fogadjátok el ajánlatunkat, de mint barátaink, szeretnétek, ha a visszautasításból nem származna károtok, s a felkínált függetlenséget sem tartjátok veszélytelennek, s ezt jog szerint olyanoknak kellene felajánlani, akik képesek is annak elfogadására, de senkit sem szabad rákényszeríteni, akkor én tanúnak hívom e föld isteneit és héroszait, hogy jó szándékkal érkeztem, de nem nyertem meghallgatást. S ha földeteket végigdúlva próbállak majd kényszeríteni, azt sem tartom majd jogtalanságnak, hiszen erre két méltányos ok is kényszerít. Egyrészt az, hogy a lakedaimóniakat, ha ti minden jóindulatuk ellenére sem akartok hozzájuk csatlakozni, ne érje kár a ti Athénnak fizetett adótok miatt, másrészt pedig, hogy a helléneket se akadályozzátok meg a szolgaság lerázásában. Hiszen különben nem volna semmi értelme, hogy így tegyünk, s nekünk, lakedaimóniaknak, nem is volna jogunk senkit akarata ellenére felszabadítani, ha ezt nem egy nagy, közös érdek parancsolná. Mi nem uralomra törünk, hanem inkább mások uralmát akarjuk megtörni, s a többséggel szemben követnénk el jogtalanságot, ha miközben mindenki számára ki akarjuk vívni a függetlenséget, elnéznénk, hogy ti nekünk ellenszegüljetek.

314. oldal, Negyedik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: Braszidasz · függetlenség · spártai
1 hozzászólás
Sli P>!

[…] nehéz a beszédben a helyes mértéket megtartani olyan esetben, mikor alig lehetséges az embereknek az igazságról való véleményét szilárdan megalapozni. Hiszen könnyen megeshet, hogy a tárggyal ismerős és jóindulatú hallgatónak az lesz a véleménye, hogy kevesebb hangzott el ahhoz képest, amit ő óhajtott és tudott, a kevésbé tájékozott viszont, ha olyasmit hall, ami az ő képességeit felülmúlja, azt, már csak irigységből is, túlzásnak tartja. Mert csak addig tudjuk elviselni a másról elhangzott magasztalást, amíg ki-ki meg van győződve róla, hogy ő is képes annak a véghezvitelére, amiről hallott, de ami ezen felül van, azt irigységből azonnal kétségbe vonja.

135. oldal, Második könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: irigység · Periklész
thuki P>!

V.89: emberek között jogegyenlőségről csak az erők egyensúlya esetén lehet beszélni, a hatalmas azonban végrehajtja, amit akar, a gyenge pedig meghajlik előtte.

Sli P>!

Végül is nem a hajlékok vagy a föld, hanem az emberek elvesztését kell sajnálnunk, mert nem az ember van ezekért, hanem ezek az emberért.

109. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: emberek · Periklész
Sli P>!

[…] a háború sosem előírt szabályok szerint folyik, hanem a váratlanul kínálkozó lehetőségekhez alkalmazkodva saját maga alakítja ki a maga módszereit.

91-92. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: háború
Sli P>!

Az emberek, ha háborúba keverednek, mindjárt tettlegességgel kezdik, amelyhez pedig később kellene folyamodniuk, és csak ha szorult helyzetbe kerülnek, térnek rá a tárgyalásokra.

67. oldal, Első könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: athéni · háború

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Cornelius Nepos: Híres férfiak
Kritiasz – Xenophón: A Lakedaimoniak állama / A Lakedaimoniak állama
Titus Livius: A római nép története a város alapításától
Arisztophanész: Nőuralom
Hegedüs Géza: A milétoszi hajós
Titus Livius: Róma története a Város alapításától (I-XX. könyv)
Démoszthenész: Démoszthenész philippikái
Arisztophanész: Arisztophanész két komédiája
Tai Gong: Tai Gong hat titkos tanítása