Prózai ​archívum 0 csillagozás

Szövegközi műveletek
Thomka Beáta: Prózai archívum

Thomka Beáta különböző nézőpontokból vizsgálja meg Mészöly jellegzetes írói eljárását, amelynek révén sajátjává teszi, a rá jellemző stiláris, narratív technikákkal beilleszti szövegeibe az idegen elemeket, motívumokat. Azt a sajátos szövevényt bogozza ki Mészöly különböző műveinek szövegében, amelyet – mint bevezetőjében írja – az áthajlások, átvételek, átírások, idézetek, motívumvándorlások, kijegyzések, szövegkivágatok, beékelések mozgalmas együttese alkot, és amely az oly jellegzetes mészölyi látásmódot létrehozza.

>!
Kijárat, Budapest, 2007
168 oldal · ISBN: 9789639529533

Hasonló könyvek címkék alapján

Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Rózsafalvi Zsuzsanna: A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében
Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Zsadányi Edit: A csend retorikája
Bárány Tamás: …és így írunk mi!
Schweitzer Pál: Szépség és totalitás
Bednanics Gábor – Hansági Ágnes – Vaderna Gábor (szerk.): Az olvasás labirintusában
Földényi F. László: Az irodalom gyanúba keveredett
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben