A ​pillanat formái 0 csillagozás

A rövidtörténet szerkezete és műfaja
Thomka Beáta: A pillanat formái

ELŐSZÓ
Csehovról ​és Maupassant-ról, a kis forma, a rövidtörténet mestereiről írja Thomas Mann, hogy jó ideig lebecsüléssel tekintett „heroikus kitartást” nem igénylő kisprózájukra, míg csak rá nem ébredt arra, „mennyit nyerhet a géniusz ereje által benső mértékben a rövid és szűkszavú írás, milyen – talán mindenekfölött csodálni való – zsúfoltságban képes felvenni magába az élet egész teljességét, képes általában epikai rangra emelkedni, sőt művészi hatóerőben még felül is múlni a nagyot, az órisáművet, amely olyankor elkerülhetetlenül megfárad, vagy tisztes unalomba süllyed”. Megerősítésért fordulok éppen Thomas Mannhoz, a nagyepika mesteréhez annak a kötetnek a bevezető jegyzetében, mely a pillanat formáinak, a kisprózai műfajoknak, közülük pedig mindenekelőtt a rövidtörténetnek a vizsgálatára vállalkozik. Miért van szükség megerősítésre? Talán azon fenntartások eloszlatása végett, melyek Thomas Mann korai vélekedésével összhangban szinte mindmáig befolyásolják a… (tovább)

>!
Forum, Újvidék, 1986
222 oldal · ISBN: 8632300172

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Lőrinczy Huba: Szépségvágy és rezignáció
Arthur Conan Doyle: Sir Arthur Conan Doyle összes Sherlock Holmes története I-II.
Oscar Wilde: A canterville-i kísértet
Janikovszky Éva: De szép ez az élet!
Mark Twain: A lóvá tett város
Janikovszky Éva: Ájlávjú
A magyar irodalom legszebb novellái
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
L. M. Montgomery: Anne családja körében