Adolf ​H. 16 csillagozás

Egy diktátor életútja
Thomas Sandkühler: Adolf H.

"Nincs ​még elege mindenkinek Hitlerből?
A kérdés teljesen jogos. Adolf H., 1933 és 1945 között német diktátor ugyanis a mai napig állandó szereplője a közéletnek és a médiának. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért van értelme egy fiatal olvasóknak szánt, modern életrajznak. Szükség is van rá, amit ugyanis napjainkban a televízió és az internet kínál, általában kevés segítséget nyújt a „Hitler-jelenség” megértéséhez. Kimondottan fiataloknak szánt Hitler-életrajz még soha nem jelent meg – ezt a hiányt szándékozik pótolni könyvem."
E szavakkal kezdődik Thomas Sandkühler történészprofesszor (Humboldt Egyetem, Berlin) „Adolf H. – Egy diktátor életútja” c. könyve, amely 2019 áprilisában jelenik meg a Magistra Kiadónál.
Sandkühler műve különleges könyv: modern stílusú, közérthető, olvasmányos, gazdag képanyaggal illusztrált bemutatása Adolf Hitlernek és korának. Modern szerkezete és nyelvezete mellett tudományos megalapozottsága is kiemelkedő – sikerét is éppen… (tovább)

Eredeti cím: Adolf H. – Lebensweg eines Diktators

Eredeti megjelenés éve: 2015

Róla szól: Adolf Hitler

>!
Magistra, Budapest, 2019
348 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786158079167 · Fordította: Balla Judit

Enciklopédia 32


Kedvencelte 3

Most olvassa 1

Várólistára tette 41

Kívánságlistára tette 41

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Wiggin77 P>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Összességében jó könyv, még ha Ormos Mária könyvéhez nem is ér fel. Könnyen olvasható, jól tagolt, a deklarált célközönség (fiatal olvasók) számára jó választás. Túl sok újat nem tudtam meg belőle. Talán olyan apróságot, hogy Goebbels minden gyermekének 'H'-val kezdődött neve, állítólagosan a Hitler iránti rajongásukat kifejezendő. Több forrás cáfolja viszont, hogy ez lett volna az oka a névadásoknak.
Egyetlen dolgon húztam fel a szemöldökömet. Nagyon érdekelne, hogy ez fordítási hiba-e.

„Uralma alatt csaknem tizennégy millió civil – tehát háborús cselekményekben részt nem vevő – ember vesztette életét erőszak által, kereken hatmillió zsidó és nyolcmillió nem zsidó.”

„…több százezer szovjet és lengyel polgárral végzett a német terror; kereken kétszázötvenezer elmebeteg és fogyatékkal élő, s legalább százezer szinti és roma esett áldozatul.”

Nos, távol álljon tőlem, hogy a nagyságrendben kételkedjem. Nem teszem. És a pontos számtól függetlenül rettenetes belegondolni is. De ilyet leírni, hogy „kereken hatmillió” meg „kereken kétszázötvenezer”? Tényleg, kereken? Hogy az egyszeri ember idézzem: „És ezt miből számolta ki? Matematikus Ön, vagy miből számolta ki?”

Ettől függetlenül ajánlani tudom mindenkienk, aki a diktátor életútját meg akarja ismerni és ehhez egy közérthető, olvasmányos könyvet keres.

5 hozzászólás
dagikám>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Valahogy másképp képzeltem el ezt a könyvet. Kevés rész foglalkozott Hitlerrel, mint emberrel. Láthattuk őt az 1. világháborúban futárként, majd szónokként, kancellárként és egyeduralkodóként. De én annak a töredéknyi résznek örültem, amikor hétköznapi ember tárul elénk. Milyen gyerekkora volt, milyen kapcsolata volt az anyjával, kancellárként hogyan épült fel egy napja, mikor nem tárgyalt, vagy nem szónokolt. A könyv túlnyomó része a 2 háborút foglalja össze dióhéjban, amit néhol kicsit soknak éreztem.
De kárpótolt az, hogy Hitler szerette és szívesen nézett Miki egeres meséket szabadidejében.

Hellena_Drosanne P>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Az értékelés olvasható a blogomon:
https://thedeathgoddess.blogspot.com/2021/07/thomas-san…

Nem olvastam még teljes Hitler-életrajzot – ilyet legalábbis. Az utolsó napjait és a halálát lassan kívülről fújom, és ezen kívül is tudok még pár dolgot, de eddig nem találkoztam olyan művel, ami ténylegesen a születéstől a halálig minden fontosabb eseményt bemutat – és nem egy száraz tényhalmaz.

Thomas Sandkühler művén valóban érződik, hogy a fiatal korosztálynak írta. Olvasmányos, könnyen érthető, igyekszik az egyszerű tényeket is érdekessé tenni – mégsem bulvárszerű, a viszonylag sok beillesztett kép ellenére sem. Nagyon örültem annak is, hogy érezhetően próbált pártatlan maradni, még ha nem is szimpatizál azzal a személlyel, akiről ír. Ezáltal még hitelesebbé válik az írás. A tagolás is nagyban hozzájárul a könnyebb megértéshez; sok fejezettel és még több alfejezettel dolgozik, így az egyszerre befogadandó információ mennyisége éppen elegendő. Nem érzi azt az ember, hogy tele lett a feje adatokkal, és le kell tenni a könyvet. Ugyanezen okból kiváló olvasmány a hétköznapokra a tömegközlekedésre off.

A korai évekről szóló ismereteim eléggé hiányosak voltak, így az első fejezetekben sok új, helyenként számomra meglepő információt találtam. Aztán ahogy a vége felé haladtam, úgy lett egyre inkább ismerős mindaz, amit olvastam. Az eddig olvasottakhoz viszonyítva minimális ellentmondást, különbséget találtam (pl., hogy ki is adta be a Goebbels-gyerekeknek a ciánkapszulát). A teljes életutat látva igazából csodálkozom is egy kicsit, hogy egy olyan céltalan, mondhatni léha fiatalból, mint az ifjú Adolf H., hogyan lett minden idők egyik legnagyobb diktátora.

Részletes leírást kapunk előbb az NSDAP, később Hitler kormányának szervezetéről és működéséről is, sőt, a Führer napirendjét is megismerhetjük. Sandkühler ugyanolyan részletességgel tárgyalja mind a felemelkedést, mind a bukást, ez utóbbinál feltárva nagyon sok okot is. Hasonló precizitással ír a koncentrációs táborokról is, amely különösen elnyerte a tetszésemet – nem titkoltan az egyik számomra legérdekesebb téma.

Valóban hiánypótló ez a kötet, akár ajánlott olvasmánynak is elmenne a történelemkönyv mellé. Minden érdeklődőnek jó szívvel tudom javasolni az elolvasását.

2 hozzászólás
ggizi P>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Életrajzok és igaz történetek olvastán folyton előjönnek az utólag könnyebben felismerhető „mi lett volna, ha…” pillanatok, melyek más irányba terelhették volna a cselekményeket. De most, ennél a könyvnél, halmozottan fájdalmasak voltak azokkal a fordulópontokkal szembesülni, melyek milliók életére és halálára voltak hatással.
Informatív, objektív, olvasmányosabb és sokkal összetettebb volt, mint számítottam rá.

Sonnenschein>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Csak a gimnáziumi történelemtanításra emlékszem már, az általánosra nem. A tanárunk nem úgy tanított, ahogy szokás volt gimiben. Máshogy – rendszerében, összefüggésében. Még a visszakérdezés is más logikai rendszerben történt. Aki megértette a miértjét – nem baj, ha nem akkor és ott, nebulóként, hanem csak később – sokat számított. Évtizedekkel később döbbentem rá, mennyit jelentett mindez a dolgok, összefüggések megértésében, a logikus gondolkozás kialakulásában.
A XX. század első felének történelmét is csak érintőlegesen vettük, inkább csak a szigorú tények, a II. Világháborút követő évtizedeket érintő tanításokra pedig könnyű visszaemlékeznem a gimis tanítások sorából.
A történelemtanárunk nem volt hajlandó tanítani.
Úgy, ahogy kellett, úgy nem. Nem volt hajlandó tanítani a XX. század történéseit.
Máshogy nem taníthatta.
Nem tanította. Csak annyit és úgy, amivel azonosulni tudott. Még az érettségi szóbeli tételekből is kiszedette a II. Világháborút és az azt követő évtizedeket érintő tételeket.
Megfosztott bennünket valamitől?
Azt, aki később, máshogy sem ismerkedett meg e korral, azt talán igen. Aki nyitott volt e kor megismerésére, attól nem hiszem. Nekik, nekem inkább adott azáltal, hogy elvett; nem adta ezen ismereteket úgy, ahogy kellett volna mások szerint.
Előnyhöz jutottunk, szerintem. Minimum azáltal, hogy a kötelező tanítási metodika elvetése révén nem kerültünk hátrányba e kort illetően.

Idővel befogadób lettem e kor iránt. Meg akartam ismerni. Több oldalról. Több szakterület, nemzet, művészeti ág szempontjából is. Nagyon érdekes terepre tévedtem. Különösen érdekes és izgalmas, hogy ki hogyan emlékszik rá, hogyan ápolja az emlékeit, hogyan adja át az utókornak. Külön érdekes, de még inkább elgondolkodtató, ahogyan a németek emlékeznek. Ők valamit megértettek, amit mi magyarok a mai napig sem.

Thomas Sandkühler könyve akkor talált meg, amikor már elég sokrétű és széleskkörű ismereteket és benyomásokat szerezhettem a XX. század történelemről, illetve egyes kérdésekben saját álláspontom is kialakult, bár nem vagyok történész.
Thomas Sandkühler úgy tudott hozzáadni ismereteimhez, hogy semmit nem vett el, nem értékeltetett át, hanem, mint habarcs a téglák közé, beilleszkedett, kitöltötte a réseket is.
Hihetetlen olvasmányosan, jól érthetően, tanítóan és nem oktató, kioktató módon tárja fel AH életének részleteit, személyisége alakulására valószínűsíthetően ható körülményeket, történéseket és személyeket. Dokumentarista a legjobb értelemben; bemutat, megismertet, elbeszél, előtár, feltár, rámutat, összeköt, és legfőképp megértet, s mindezt komoly részletgazdagsággal. Nem az ő véleményét, igazságnak tekintett álláspontját kívánja megértetni, hanem engedi, hogy az olvasó a maga álláspontját alakíthassa ki, a meglévőt kiegészíthesse, pontosíthassa szükség esetén.
Könyve azért is figyelemre méltó, mert precizitása és tényszerűsége okán nem csak AH korának történelmi eseményei kerülhetnek érdemi megvilágításba, hanem az azóta eltelt évtizedek egyes történései is más megviilágításba kerülhetnek az olvasó ismeretei függvényében.
Nincs új a nap alatt, szokták mondani. Nincs bizony. Egy-egy „kotta” sok kort, sokakat képes kiszolgálni. … és ez félelmetes. De csak akkor ismerhetjük fel, ha van hozzá elég ismeretünk. Legyen.

Churchill szavai jutnak eszembe A legsötétebb óra c. filmből: „Mikor tanulunk már ebből? Vajon mennyi diktátornak kell még kedvére tenni, udvarolni, sőt, temérdek kiváltságot adni, mire végre megtanuljuk, hogy nem lehet egyezkedni egy tigrissel, ha a szájában van a fejed?!”

A könyv fiataloknak készült. Alkalmas rá, hogy e korszakot és AH történelmi személyiségét megfelelően, befolyásolásmentessen ismertethesse meg velük. De felnőtteknek is kiváló olvasmány. Ugyanakkor az AH korán jelentősen túlmutató történelmi ismétlődések és összefüggések felismerhetősége okán kifejezetten ajánlott idősebb, több kort megélt olvasók számára is.

Szükséges még megemlítenem, hogy nem csak a szerző munkája kiváló, hanem a „magyarításé” is. Önök is remek munkát végeztek, Judit, mind a fordítás, szerkesztés, a tipográfia és a kiadvány egésze tekintetében. Örülök, hogy megismerhettem Önt és pluszinfókat is kaphattam Öntől. Akkor. Ott. A standnál. :)

juliazsibrita>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

„Hogyan lehetséges, hogy Adolf Hitler, aki semmit sem értett egy modern állam igazgatásához és a kormányzati munkához, akinek szemében a jog semmit sem számított, s aki előre meghirdette, hogy gyilkosságokkal és terrorral fog kormányozni, megkaphatta a hatalmat Németország felett?”

Szeretném megköszönni a @Magistra_Könyvkiadó -nak a recenziós példányt. Nagyon szeretem ezt a témát, mármint ne értse senki se félre, nem azért szeretem, mert egyet értek ezekkel a nézettekkel (sőt!), hanem mert sokat lehet róla beszélni és ez szerintem eléggé kihat a jelenlegi életünkre is.

Ez az első életrajzi regény, amit valaha olvastam, de sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Nagyon olvasmányos, ami néha előny, néha hátrány volt. A könyv felépítése átlátható és szépen vannak tagolva a részek benne. A sok kép, amivel el van látva a könyv, szerintem egy elég nagy előny, vagyis számomra az volt. Emellett muszáj megemlítenem, hogy nagyon tetszik, hogy a könyv borítója minimalista vonásokat tartalmaz és nem akar több lenni ez az életrajzi regény, mint ami, vagyis ismeretterjesztő könyv.

A „történet” adott, szerintem mindenki hallott már erről az emberről, ha máshol nem, akkor történelem órán. Sandkühler írása rávilágít minket, hogy rengeteg „mi lett volna, ha…” helyzet volt Adolf Hitler életében, amely több millió emberéletet megmentett volna. Azonban ez a könyv tartalmaz olyan részeket, is, amelyekhez erős idegrendszer kell (például: az eutanázia vagy a holocaust). Érdekes volt olvasni Hitlerről, mint az átlagemberről, mert az író, amellett, hogy bemutatta, mint diktátort, írt a magánéletéről is, ami szerintem plusz pont.

Egy szó mint száz, nehéz úgy azt mondani, hogy tetszett a könyv, hogy közben a témát és a személyt, akiről szól teljesen elvetem és gyengéd szóval mondva nem kedvelek, de mindeközben megtanultam, hogy történelmi eseményekről nem formálunk véleményt, vagyis nem hangoztatjuk a véleményünket, mert a XXI. századból már könnyen beszélünk, amikor ismerjük az összes körülményt, szóval annyit mondanék rövid erről az életrajzi regényről, hogy, aki érdeklődik eziránt a téma iránt, vagy esetleg az iskolában lenne szüksége plusz információkra erről az emberről, akkor azoknak csak ajánlani tudom ezt a könyvet!

A blogon: https://szamarfulesblog.wordpress.com/2021/12/15/thomas…

lakatoszoltan>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

A könyv valóban életrajz. Olvasmányos, de nem (túlzottan) spekuláló. Nem ítélkező, csupán olvasható módon ismerhető meg Hitler élete és döntéseinek menete. Néha ugrál az időben a fejezetek felépítése miatt. Csak azok az események vannak megemlítve, amik kifejezetten Hitler életéhez tartoznak szervesen (klivéve a népírtás részt, ami értelmezés miatt kellett bele).
Ajánlom mindenkinek, akit Hitler életútja érdekel és nem csak évszámokkal tűzdelt száraz dokumentumkönyvet szeretne olvasni.

teemaci P>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Thomas Sandkühler Hitler életútját mutatja be a születése előtti időtől kezdve haláláig, és még azon is túl. A diktátor életrajza mellett megismerjük azt a korszakot és a világháborúk világát, olvasmányos módon, nem száraz ismeretanyagként.
Nagyon tetszik a könyv felépítése, a fejezetek lebontása, megtűzdelve széljegyzetekkel, ami segít átláthatóvá tenni az amúgy nem könnyű témát.
Aki szeretne reális képet kapni AH életéről, annak mindenképp ajánlom olvasásra a könyvet.

Kriszti_the_Novelist>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Érdekes könyv, amely remekül összefoglalja a világháborúkat történelmileg, jól levezeti a történéseket, közben pedig Hitler élete is szerepet kap. Következtetésekkel érthetően és lineálisan halad a könyv. Ajánlom azok figyelmébe ezt a művet, akikben kérdések merülnek fel Hitlerrel kapcsolatban, mert itt választ kaphatnak és megismerhetik a Früher személyiségét, mit miért tett. Akiket érdekel a világháború, és a 20. század eleje, bátran vegye kézbe.

sephora>!
Thomas Sandkühler: Adolf H.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Nemigen szoktam politikai témájú könyveket olvasni, de mivel szeretem az életrajzi könyveket, emiatt gondoltam hogy kiveszem a könyvtárból ezt a könyvet.
Nagyon jól szerkesztett, jó felépítésű könyv, voltak ugyan benne picit szárazabb részek – amiknek utána kellett olvasnom, de ennek ellenére hamar elolvastam.
A szerző nagyon precíz és komoly kutatómunkát végzett, összehasonlítási alapom ugyan nincs, de ennek ellenére számomra a szerző ezzel a könyvvel magasra tette a mércét.
Természetesen az ideológiával nem tudok azonosulni, de érdekes volt megismerni a diktátor életútját egészen fiatal korától kezdve és végigkísérni a politikai pályafutását.
Mindezek mellett nagyon megdöbbentő és félelmetes olvasmány volt a szavak és tettek súlya miatt, emiatt sokáig a hatása alatt voltam, de nem hatott rám negatívan abban az értelemben, hogy ezt az ideológiát magaménak érezzem.
Úgy fogtam fel a dolgot, hogy a könyv által kibővíthetem az ismereteimet és betekintést nyerhetek a diktátor életébe.


Népszerű idézetek

Magistra_Könyvkiadó KU>!

Hogyan lehetséges, hogy Adolf Hitler, aki semmit sem értett egy modern állam igazgatásához és a kormányzati munkához, akinek szemében a jog semmit sem számított, s aki előre meghirdette, hogy gyilkosságokkal és terrorral fog kormányozni, megkaphatta a hatalmat Németország felett?

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
Magistra_Könyvkiadó KU>!

Visszatekintve felfoghatatlannak tűnik, milyen jó hangulatban masírozott bele a német társadalom a diktatúrába.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Hellena_Drosanne P>!

Nincs még elege mindenkinek Hitlerből?

(első mondat)

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
2 hozzászólás
Magistra_Könyvkiadó KU>!

Hitler az évek során tudatosan finomította technikáját. Beszédeit általában visszafogottan kezdte, aztán fokozatosan emelte a hangját, a végére szabályos tombolásba hajszolva önmagát és közönségét egyaránt. A szónok és a hallgatóság viszonya kölcsönös volt. Hitlernek szüksége volt az általa kiváltott izgalomra, hogy betöltse vele belső ürességét, hallgatóinak pedig őrá volt szükségük, hogy elragadtassa őket, s azt érezhessék, valaki megérti őket.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
Magistra_Könyvkiadó KU>!

Hitler nem nagy ember volt, hanem nagy pusztító.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
Magistra_Könyvkiadó KU>!

Államfőként és a háború irányítójaként Adolf Hitlert terheli a felelősség minden bűntettért, amit a második világháborúban németek és külföldi segítőik elkövettek. Más kérdés, milyen szerepet játszott mindebben Hitler személyesen – erre a kérdésre nem könnyű választ adni. Hitler gyilkosságokra adott parancsai szinte kizárólag szóbeli parancsok voltak. Maga is nagy hangsúlyt helyezett rá, hogy ne hozzák összefüggésbe a német bűntettekkel, mivel attól tartott, csorbulna führeri tekintélye.
Két ízben azonban mégis írásban adott parancsot gyilkosságok elkövetésére. Az első alkalom az 1934-es „Hosszú kések éjszakája” volt, amikor szabályos listát állított össze a kivégzendőkről; a második az 1939-es „Eutanázia Akció”, amelyről a következő fejezetben szólunk majd. Hitler szóbeli gyilkossági parancsait csak ritkán jegyezték fel (pld. Himmler). Mivel a tömeggyilkos Hitlerről kevés dokumentum áll rendelkezésre, szélsőjobboldaliak azt terjesztették a háború után, hogy Hitler nem is akarta a gyilkosságokat, s ha értesült is egyáltalán a bűntettekről, az mindig túl későn történt. A felelős sokkal inkább Heinrich Himmler és az SS volt. Ezek a próbálkozások megpróbálják kimosdatni Hitlert a személyes felelősség alól – a történelemkutatás eredményei azonban egyértelműen megcáfolják az ilyen állításokat.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler
Magistra_Könyvkiadó KU>!

Hitler beszédeinek értelme és célja az volt, hogy minden alkalommal ugyanazt az üzenetet sulykolja hallgatóinak fejébe és szívébe: hogy csak az NSDAP képes biztosítani Németország újjászületését. Az NSDAP ugyanis több, mint párt, ők igazi népmozgalom. Az NSDAP vezetése alatt sikerülni fog kiiktatni a nemzet belső ellenségeit, helyreállítani az egységet, visszaállítani Németország hatalmát és dicsőségét.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · Németország
Sonnenschein>!

Összességében azt mondhatjuk, a legtöbb német ember sokat tudhatott volna a zsidók sorsáról – ha érdekelte volna a kérdés. Többségük azonban nem is akart többet tudni. Hiszen ha többet tudnak, kíméletlenül szembesülniük kellett volna a Führer szerepével és saját részvételükkel. A németek többsége közönyösen viselkedett, egy kisebbség pedig egyenesen hangosan üdvözölte a zsidók nyomtalan eltűnését. A legkevesebben azok volta, akik nyíltan bírálták a rendszert.

282. oldal

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Magistra_Könyvkiadó KU>!

A német helyesírással és a nyelvtannal gondjai voltak. Az első kötetet olyan lehetetlen stílusban írta meg, hogy gondos segítőinek szinte mondatról mondatra át kellett dolgozniuk és ki kellett javítaniuk. A „Mein Kampf” azonban ennek ellenére is félreismerhetetlenül Hitler műve – olyannyira, hogy amikor az első kötet a piacra került, néhány újság egyenesen „Mein Krampf”-nak, azaz „Harcom” helyett „Görcsöm”-nek gúnyolta.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler: Mein Kampf
Sonnenschein>!

A német zsidó költő, Heinrich Heine XIX. századi szavai – „ahol könyveket égetnek, ott végül embereket is égetni fognak” – próféciaként igazolódtak be.

134. oldal

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

Kapcsolódó szócikkek: Heinrich Heine

Hasonló könyvek címkék alapján

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa
Hulej Emese: Egy Teleki gróf Afrikában
David Foenkinos: Charlotte
Christian „Flake” Lorenz: Villanycigány
W. G. Sebald: Austerlitz
Nemere István: Bajcsy-Zsilinszky Endre magánélete
Caroline Bernard: Frida Kahlo és az élet színei
David Wagner: Élet
Diane Ducret: Hírhedt diktátorok asszonyai