Válogatott ​elbeszélések 23 csillagozás

Thomas Mann: Válogatott elbeszélések Thomas Mann: Válogatott elbeszélések Thomas Mann: Válogatott elbeszélések Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Thomas ​Mann elbeszélései tömörítve és kiemelve vetítik elénk a nagy huszadik századi klasszikus életművének egész világát, legjellegzetesebb problémáit. Válogatásunk Mann kisprózájának legismertebb, már több kiadást megért darabjait tartalmazza.
Thomas Mann novelláit nem lehet egyetlen, jól körülhatárolható típusba besorolni, az életpálya utolsó szakaszára jellemző nagyobb lélegzetű írások pedig – mindenekelőtt A törvény és A kiválasztott – már határesetei az elbeszélésnek, inkább tekinthetők kisregényeknek, nem is szerepelnek ebben a gyűjteményben. De nemcsak terjedelmi, formai szempontból változatos a kép, hanem az elbeszélések gondolatvilágában is.
Ezt a változatosságot az adja, hogy minden egyes elbeszélés a regényekben részletesen kibontott manni gondolatvilág egy-egy vezérmotívumát formálja meg csattanós intenzitással. A Tonio Kröger például mintha a Buddenbrook ház epilógusa lenne, a Varázshegy problematikájának csomópontja több elbeszélésben is felbukkan, Az… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Klub klasszikusok Magyar Könyvklub

>!
Európa, Budapest, 1974
578 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630704250 · Fordította: Horváth Henrik, Kosztolányi Dezső, Lányi Viktor, Sárközi György
>!
Európa, Budapest, 1973

Kedvencelte 3

Most olvassa 5

Várólistára tette 16

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

tgorsy>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Három csoportra osztom az elbeszéléseket. Az elő csoportba tartozik a : Tonio Kröger, Halál Velencében, Mario és a varázsló, Az elcserélt fejek. Ezeket már külön-külön olvastam, értékeltem.
Úr és a kutya. Ez a második „csoport”. Th. Mann-nak német vizslája volt, Bausannak hívták. Nekünk magyar vizslánk van. Véletlen. Nem emlékszem, h. Mann bármelyik írásában szerepel-e állat, nyilván említődnek különböző állatok, de nem bírnak jelentős szereppel. Amit itt művel Mann, Konrad Lorenz, Csányi Vilmos előtt, az elképesztő. Ha bármit akarsz tudni egy kutyáról, az itt megtalálható, mintha a sajátunkat idézné a lapokra, a kutya él, szalad, liheg, érez, nevet, sír, itt van mellettem, velem.
Sokan mondják, h. Th. Mann homosexuális volt. Fogalmam sincs, akár lehetett is, merthogy olyan fantasztikusan mutatja be a női lelket. Nos, ha valaki így tud azonosulni egy kutyával, ha ilyen „emberi” módon tudja a kutyát láttatni, ha ennyire képes egy másik lénybe költözni, ami mégis csak egy kutya, akkor miért nem hihető el, h. embertársait is ilyen elképesztő szerető szemmel vizsgálta?!
Harmadik csoport az összes többi. A festők szoktak vázlatot készíteni a nagy munkákhoz. Ezek a történetek, alakok, motívumok, felismerhetően, megjelennek Mann nagyregényeiben. De míg a festőknél a vázlat, vázlat marad, itt ezek a novellák tökéletesre csiszolt briliánsok. Mint a zenében, egy-egy motívum felismerhet a másik műben, de itt is tökéletes és ott is. Ez is önálló mű, és az is. Ugyanazt a helyzetet, érzést feldolgozza így is, meg úgy is. Azt írja a Józsefben: mikor a történet először mondja el magát, mert a történetek ismétlik önmagukat. Az idősödő nő szerelemre lobban az ifjú iránt.: Potifárné- József, és „A megtévesztett”-ben ismét elmondja magát a történet, s bár halállal végződik mégis a nőiség, a szerelem, az élet himnusza lesz.
S a történetek elmondják magukat többször, de soha nem ismétlődnek.
Homo sapiensek között egy EMBER.
„ fehérek közt egy európai”

7 hozzászólás
VERDI>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Imádom.

Ezekért szinte képes lennék megtanulni Németül.
Tervezem beszerezni az anyanyelvi kötetet ha valaki ebben tud segíteni elfogadom.
Én Thomas Mannal fogom nézni a madarakat miközben sörrel iszunk a hallhatatlanságra.

hencsa06>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Annyira jól ír Thomas Mann, hogy öröm olvasni az írásait akkor is, ha a téma nem a legélvezetesebb.

olvasóbarát>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Nagy öröm ez a kötet, tartalmaz olyan elbeszéléseket, amelyeket már régen olvastam és nagyon szeretek, a legnagyobb kedvenc a Halál Velencében. Régebbről ismerem a Márió és a varázsló, és Tonio Kröger történetét. Van amelyről már sokszor hallottam és nagyon kíváncsi voltam rá: az Úr és a kutya. Egy etológusnak is becsületére válna a téma kidolgozottsága. Egy kicsit a szerző magánéletébe is betekintést nyújt a kutyával való kapcsolat részletezése, közelebb engedi magához az olvasót, szokásairól, a család mindennapjairól is értesüléseket szerezhetünk. Talán a legkülönösebb történet az elcserélt fejek, filozófiai és érzéki fejtegetésekkel, gondolatokkal átszőtt egzotikus mese. Nagyon olvasmányosak a művei, jól választottak, sokszínűek a témák és remekül kidolgozottak. Tökéletes külső és belső jellemzések a szereplőkről, a szépség és a zeneiség irodalmi bemutatása nagy erényei Thomas Mann műveinek. Friedmann úr, a törpe hiába próbálja távol tartani magától az érzelmeket, nem tudja kivonni magát egy nő hatása alól. Érdekes párhuzam, hogy most olvasom a Toulouse Lautrec élete c. művet is. A megtévesztett remekül mutatja be egy idősödő nő életének eseményeit, rákbetegségének első tünetét.

Irasalgor>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Lesz önkritikám és bevallom, hogy én még Mannhoz fiatal vagyok. Jórészt megértem a mondanivalóját, egyrészt azonosulni is tudok vele, de nekem ezek a rendkívül aprólékos tájleírások, elnyújtott cselekménykibontások még túlságosan lassúak. Később belevágok a nagyregényei közül valamelyikbe, de még nem most. Számomra a mű csúcspontja a Tonio Kröger és a Trisztán volt, ezek a mai napig igaz erkölcsi kérdéseket fogalmaznak meg, míg olvashatóság szempontjából a Mario és a Varázsló is egy jó alkotás volt, benne a szimpatikus Cipollával. Viszont fejet hajtok Mann munkássága és tudása előtt, ugyanis a különböző zenei kifejezések és nemzeti nyelveket gyönyörködtető tájleírásai – ami részben a fordítók érdeme is –, valamint az a természetesség, ahogyan ő képes 6-8 soros körmondatokat írni, nem mindenkinek adatik meg. Ilyen író csak százévente egyszer születik. A XX. századé ő volt.

Értékelés: 8/10
(Később blogban)

adry>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Szeretem Mannt, annak ellenére hogy csak a Buddenbrook házat olvastam, azt is jó régen illetve a Mario és a varázslót többször is . Ebből a válogatásból csak a Tonio Krögert és a Halál Velencébent olvastam el eddig. Mindenféleképp folytatni fogom és regényeit is szeretném elolvasni.

emotive>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Nem először találkoztam Thomas Mann-nal, középiskolában a Mario és a varázsló kötelező olvasmány volt németül, akkor azt olvastam, de bővebben nem ismerkedtem a szerzővel.
Most viszont férjem ajándékba kapta ezt a kis elbeszéléskötetet, én pedig kíváncsian lecsaptam rá (előkóstolás a Buddenbrook-házhoz :-) )
A Trisztán című elbeszéléssel nyit a kötet. Nekem ez a történet kicsit, hogy is mondjam, se füle se farka volt. Adott egy jó kiindulópont, és valahogy nincsen az az egész szituáció a két szereplő között kibontakoztatva, csak hirtelen van egy csattanó, és már le is zárult az egész. Szerettem volna többet tudni, mi jár Gabriella fejében, valóban érdekelte-e az író, vagy csak beszélgetett vele, úgy, mint a tanácsosnéval, vagy bárki mással. Nem tudtam kihámozni a sorokból az érzéseit. Spinell nagy lángolását pedig egyszerűen nem értettem. Tulajdonképpen önmagát is illethette volna azokkal a vádakkal, amikkel a nő férjét… Minden tettét, az utálatot a féltékenységre lehet visszavezetni, de ugyan mi okból volt ő féltékeny..? Nekem ez zavaros. Voltak nagyon érzékletesen, szépen leírt részek, hangzatos szavak, de nálam ez a történet, a vége ellenére, nem ért célba.

pelika_Bp>!
Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

A könyvre 3 csillagot adtam. Az Úr és kutya legalább 5 pontot ért nekem, viszont a többi elbeszélés egyáltalán nem tetszett. igy lett az eredmény 3 csillag
Az Úr és kutya egy nagyszerü kisregény!
Csak ajánlani tudom


Népszerű idézetek

Irasalgor>!

[…] de aki magánkívül van, semmit sem utál jobban, mint hogy visszatérjen önmagába.

Halál Velencében

VERDI>!

Aztán, mikor a tömeg a kitárt kapukon át a tündöklő, galamb lepte térre özönlött, a bódult férfi megbújt az előcsarnokban, elrejtőzött, lesbe állott. Látta, amint a lengyel család elhagyja a templomot, látta, hogy a testvérek szertartásosan elbúcsúznak anyjuktól, aki a Piazzettán át hazafelé indul; megállapította, hogy a szép fiú, az apácás leányok és a guvernánt jobb kéz felé, az óratorony kapuján át a Merceriára veszi útját, és, miután pár lépésnyi előnyt hagyott nekik, utánuk ment, lopva kísérgette őket velencei sétájukon. Meg kellett állnia, ha azok álldogáltak, lacikonyhákba és udvarokba kellett szöknie, hogy elhaladhassanak, ha visszafordultak; elvesztek a szeme elől, izzadtan, kimerülten keresgélte őket hidakon és piszkos zsákutcákban, és halálos kín perceit élte, ha hirtelen szűk házsorban jöttek vele szemközt, ahol nem lehetett kitérni. És mégis, nem lehet mondani, hogy szenvedett. Részeg volt a feje, a szíve, és ment, amerre vitte a démon, aki kedvét leli abban, hogy lábbal tiporja az emberi észt és emberi méltóságot.

Ötödik fejezet (Halál Velencében)

VERDI>!

Az ember tavasszal nehezen dolgozik, az ám! De miért! Mert az ember
ilyenkor érez.

99. oldal Európa Kiadó 1976

olvasóbarát>!

Ha élvezni akarja az életét, igazában, tudatosan, művészien, azon legyen, hogy új helyzetébe sose szokjék bele. A megszokás halál. Az eltompulás maga. Ne élje bele magát, ne engedje, hogy bármi is magától értetődővé váljon, őrizze meg gyermeki ínyét a jólét édességei számára.

Wälsung-vér

187. oldal

tgorsy>!

Özönlöttek asztalára a könyvek és folyóiratok, valamennyit megvehette, ott halmozódtak körülötte, s míg olvasott, a még olvasandók tömege nyugtalanította.

195 . o. Wälsung-vér

5 hozzászólás
VERDI>!

Mert nemritkán előfordul az is, hogy egy gyakorlatias, polgári és száraz nemzedék, mielőtt kipusztulna, még egyszer megtisztul a művészet által.

30. oldal Európa Kiadó 1976

2 hozzászólás
VERDI>!

A lelkiismeret, nagyságos asszonyom, csehül vagyunk a lelkiismerettel! Én és a magam¬szőrűek egész életünkben vele viaskodunk, és csak azért izzadunk, hogy hébe-hóba megcsaljuk, s ravaszul holmi csekélységgel tömjük be a száját.

23. oldal Európa Kiadó 1976

Enola87 P>!

Szeretett olvasni, mintegy mélyebb ösztön parancsszavára vonzódott a betűhöz és a szellemhez, fegyvernek érezte. De sose adta át magát teljesen egy könyvnek, sose feledkezett úgy bele, ahogy előfordul, ha az embernek az az egy könyv az egyetlen és legfontosabb, mint külön kis világ, melynek körén túl nem száll a tekintet, belezárkózik és elsüllyed benne, hogy még az utolsó betűjéből is táplálékot szívjon. Özönlöttek asztalára a könyvek és folyóiratok, valamennyit megvehette, ott halmozódtak körülötte, s míg olvasott, a még olvasandók tömege nyugtalanította. De a könyveket beköttette. Préselt bőrben, Siegmund Aarenhold szép névjelével ellátva, pompázatosan és önelégülten sorakoztak ott a könyvek, és súlyként nehezedtek életére: terhes kincsként, amelyet nem sikerült meghódítani.

7. oldal, Wälsung-vér

Irasalgor>!

Ha például magának túlságosan fontos az; amit mondani akar, ha a szíve túl hevesen dobog érte, akkor biztos lehet, hogy tökéletes kudarcot vall. Erőt vesz magán a pátosz, erőt vesz az érzelmesség, valami nehézkesség, esetleg komolykodás, fegyelmezetlenség, iróniátlanság, fűszerezetlenség; unalmasság és banalitás kerül ki a keze alól, s az emberekből a végén nem vált ki mást, mint közönyt, önmagából pedig csak csalódást és kínt…

Tonio Kröger

Irasalgor>!

Most már nap nap után tüzet ontva robbant az égre négyfogatú szekerén az izzó homlokú isten, meztelen állt, s a dühöngő szélben lánghaja röpködött.

Halál Velencében

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Háy János – Kőrössi P. József (szerk.): Az ember és a kutya
Agatha Christie: Herkules munkái
Richard Matheson: Legenda vagyok
Edgar Allan Poe: Az aranybogár
Karen Blixen: Karnevál
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai
Stefan Zweig: Ámok
Isaac Bashevis Singer: A hét kicsi suszter
Edgar Allan Poe: Elbeszélések
Gárdonyi Géza: A báró lelke / Tizenkét novella