Nagy ​levegő (Thomas Bernhard önéletrajzi regényei 4.) 9 csillagozás

(Egy döntés)
Thomas Bernhard: Nagy levegő

Az Egy gyerek megindul, az Egy okkal több és az Egy hátraarc után a Nagy levegő Thomas Bernhard öt részes önéletrajzi regénysorozatának negyedik kötete. Az alig tizennyolc éves ifjú gyógyintézeti kálváriája egy elhanyagolt meghűléstől a fertőző tuberkulózisig, kórházakon és szanatóriumokon át, élet és halál határán, lázálmok és szakadatlan tépelődések mellett, meg-megújuló remények és vissza-visszatérő lemondások közepette, mint rendesen.

Eredeti megjelenés éve: 1978

>!
Ab Ovo, Budapestű, 1995
148 oldal · ISBN: 9637853413 · Fordította: Lőrinczy Attila

Enciklopédia 6


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

Kkatja>!
Thomas Bernhard: Nagy levegő

Talán ez volt a sorozat legkeményebb része, amelyben a 18 éves Bernhard nagyapja beteghírére maga is megbetegszik (az elhanyagolt megfázása felparázslik). Élet és halál pengevékony határmezsgyéjén egyensúlyozva több hónapig hezitál, hogy éljen vagy haljon-e. Míg körülötte minden a halálról szól – 70-80 éves emberek közé fektetik a halálszobába (elfekvőbe) – mert máshol nincs hely és remény sem a felgyógyulására, de Ő itt is elmélkedik. Megfigyeli a betegek, az orvosok és nővérek viselkedését, fásultságát, automatizmusát, amelyben nincs helye semminek, ami nem jól a megszokott mederben folyik vagy más, mint ami a jól bevált igaz embertelen etikett diktál. Itt 3 és fél hetet tölt első körben, ami alatt 22 kilót fogy és napi fél nagy uborkás üvegnyi sárgászöld folyadékot pungálnak ki a tüdejéből (nedves tüdőgyulladás), ami annyira megviseli, hogy tényleg csak a fiatalsága és az akarat tartotta benne a lelket, egy összezúzott testben és álomvilágban lebegve.
Majd spoiler betegségében egyre közelebb kerülve édesanyjához, erőt merít a beszélgetéseikből és újra feltámad benne a vágy a zene és az élet iránt. Így lassan a gyógyulás útjára lép és a főorvosa is egy barátságosabb szobába kívánja végre áthelyeztetni, amiből végül egy tüdőszanatórium lesz tele tbc-s betegekkel, ami azért érdekes, mert Bernhardnak eddig nem volt tüdőbaja, csak tüdőbetegsége, itt viszont minden esélye megteremtődött ennek begyűjtésére is.
De itt a vidéki, tisztább környezetben legalább már annyira visszanyeri az életkedvét, hogy újra olvas és napjait ismét értelmessé és hasznossá teheti, bár a betegeknek kijáró tortúrái folytatódnak… az ötödik kötetben is.

>!
Ab Ovo, Budapestű, 1995
148 oldal · ISBN: 9637853413 · Fordította: Lőrinczy Attila
morin5>!
Thomas Bernhard: Nagy levegő

Az optimizmus és pozitív életszemlélet egyik irodalmi ellenpárját Thomas Bernhardnak hívják, akivel kapcsolatban szinte már hiányolnám, ha az őt ért hatások javát nem a legmélyebb utálat, megvetés és harag batyujába csomagolva vetné saját vállára, hogy alkalmanként – kifejezett kérésre – az olvasó képébe borítsa. Az ötrészes önéletrajzi regénysorozat negyedik etapjában a 18 évesen bekövetkezett – kis híján végzetes kimenetelű – betegségének történetét írja meg, amely csak egy röpke fejezet az őt ért személyes tragédiák hosszú sorában.
Bár ez már a sokadik Bernhard könyvem (beleragadtam az író bűvkörébe), személyének megfejtéséhez nem járok közelebb, úgyhogy folytatnom kell vele.

n P>!
Thomas Bernhard: Nagy levegő

Thomas Bernhard önéletrajzi írásait kiadták egyben és külön, öt vékonyka kis kötetben.
Nekem, ez az utóbbi került a kezembe és méghozzá úgy, hogy abból is, csak az utolsó két kötet. Majdnem az élettörténetének a végével kezdtem, de ha már így alakult, nem bántam.
Nem tudom még, hogy az első három írás miről szól, de ez a negyedik, így önmagában is megállta helyét.

Olyan volt, mintha csak éppen összefutottunk volna, Bernhard meg én, csak néhány szót váltottunk volna, persze azért túl, a szokásos hogy vagyokon. Mert amit elmesélt, ott a hogy vagy kérdés nem is lett volna helyes. Kórházban, egy súlyos beteg 18 éves fiatalember elkezdi mondani, zúdítani az olvasóra (rám), mindazokat a megpróbáltatásokat, amik a szenvedésövezetből, a gondolatövezetbe vezették.
Betegsége folytán egy olyan utat jár be, ami nem csak a -Most élni akarok – felé hajtja, hanem a tovább lélegzés, a jövő is elérhető célként, döntésként áll előtte. Birtokba venni a jövőt – mondja és a halálszobában eltöltött időt, fiatalkora ellenére, rendkívüli kitartással és bölcsességgel vészeli át, körülötte az utolsó kenet olajos, fanyar illatával átitatva. Miközben nap mint nap azzal szembesül, hogy az élet véges és a kiszolgáltatottság ellen nem tehet semmit,hogy körülötte a betegek zsinóron lógó, ágyukban felejtett bábok, eközben egy új életre készül és könyörtelenül önmagához is, felülemelkedik mindenen, kívülről nézi saját elmúlását.

Ez adja, ez az ösztönös, de mégis radikális döntés adja meg neki a lehetőséget arra, hogy életének ne csak túlélje ezt a szakaszát, hanem később, majd a művésszé, íróvá való érését is ebből a szenvedéstörténetből táplálja. „Nem eshettem kétségbe, egyet tehettem csupán, hogy hagyom, hasson rám az itt alighanem minden más helynél brutálisabban megnyilvánuló természet.” Kritikus elmével, minden apró részletre oda és megfigyelve beszél a körülötte alig élőkről, a gépiesen mozgó, mindennap ugyanakkor, ugyanazt végző ápolókról, az állandóságról és a lemondásról.

Ha tényleg csak összefutottam volna vele és a figyelmességem is csak a szokásos – remélem meggyógyulsz – lett volna, akkor nem döbbenek meg ennyire azon amit és ahogy elmondott.
De megdöbbentett. Mert ebben a pokolban is tudott olyat mondani, ami által én is (néha-néha), de levegőhöz jutottam. Szükségem is volt rá, mert a könyvben nincsenek fejezetek, nincs egérút, nincs egy kis pihenő, hogy becsukhattam volna, hanem csak folynak és folynak a szavak, a gondolatok és bármennyire is megtörtek közben, mégis olvastam tovább.

Alig 150 oldal az író 58 évéből, de meggyőzött arról, hogy Thomas Bernhard további történeteit is kézbe vegyem.


Népszerű idézetek

Kkatja>!

A városi ember durván eltolja magától a halálra ítélt öregeket és betegeket. Egyszerűen nem akarja őket látni többé. Úgy gondolkodik, hogy most már megszabadult attól, aki hosszú hónapokon, esetleg több éven át oly sokáig terhére volt, és a lelkiismeretét sem bántja semmi, annak, akit a kórházba szállításkor átvettek, most már egyedül kell végigjárnia útjának végső, s ugyanakkor legszörnyűségesebb szakaszát.

88. oldal

Kapcsolódó szócikkek: halál · kórház · öregség
Kkatja>!

A gyógyszerek, melyeket az orvosok előírtak itt a halálszobában, nem gyógyító szerek, hanem alapvetően halálszerek voltak, melyek a betegek haldoklását és halálát minden esetben csak meggyorsították, ahogy a betegek feje fölé lógatott infúziósüvegek is csupán halálgyorsítónak számítottak, amelyek, mint már mondtam, színpadiasan dokumentáltak valamely gyógyító szándékot, a valóságban azonban csakis az élet közelgő végét jelezték.

61. oldal

Kapcsolódó szócikkek: betegség · gyógyszer
Kkatja>!

A nővérek, már jóval előbb, mint ezt az érintettek megérezték volna, szakavatott szemmel állapították meg, kik a halálfiai, ki az, akinek hamarosan vége lesz. Már évek, évtizedek óta dolgoztak itt, ahol emberek százainak és ezreinek lett vége, munkájukat tehát természetesen a legnagyobb ügyességgel és a legnagyobb közönnyel végezték.

25. oldal

Kkatja>!

Az efféle betegségek, mint mondta, időről időre szükségesek, hogy az ember olyan gondolatokra jusson, melyekre ez időszakos betegségek nélkül nem jutna soha. Ha már természetes úton, tehát a természet által egyszerűen semmi sem kényszerít bennünket afféle gondolatövezetbe, mint ez a kórház, és általában minden menhely, akkor mesterséges módon kell eljutnunk az efféle kórházakba és menhelyekre, még akkor is ha, a kórházakba és menhelyekre kényszerítő betegségeket magunkban kell megtalálnunk vagy kitalálnunk, már-már mesterségesen kitermelnünk, mondta, mert másképp nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy ilyen életbevágó és létfontosságú gondolatokra jussunk.

55. oldal

Kkatja>!

Ha vizit közben az orvosokra néztem, azt kellett gondolnom, hogy ezek az öreg emberek a halálszobából semmilyen körülmények között nem kerülhetnek már vissza az életbe, már leírták és kijelentették őket az emberi társadalomból, s mintha az orvosok kötelessége az lett volna, hogy ezt semmiképp se akadályozzák meg, hogy minden kezelésükkel, tétlenkedésükkel, lelki és szellemi restségükkel csakis megvonják az életet a halálszoba nyomorult betegeitől, akik pedig már egyedül rájuk, orvosokra számíthattak.

60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: halál · öregség · orvos
Kkatja>!

Nem tudtak gyógyírt lelni a halálra,
a nyomorúságra, a tudatlanságra.
Hogy mégis boldogan élhessenek, azt
eszelték ki, hogy nem gondolnak rá.
                                                  Pascal

Kkatja>!

Mondhatni, természetszerű, hogy közel tizennyolc évesen, kevéssel azután, hogy a világossághoz és az igazsághoz ragaszkodni kívánva feljegyezni kezdtem az eseményeket és történéseket, én is megbetegedtem, miután a nagyapám váratlanul megbetegedett, és a tőlünk csupán néhány száz méternyire fekvő kórházba kellett mennie, emlékszem, és még ma is pontosan magam előtt látom szürkésfekete télikabátjában, amit a megszálló kanadaiak egyik tisztje ajándékozott neki, látom, amint tettre készen kilépve, mozdulataihoz sétabotjával vezényli az ütemet, akárha szokásos sétájára indulna, az ablaka előtt, amely mögül én figyeltem, mit sem tudva róla, hová is viszi ez a séta az egyetlen embert, akit igazán szerettem, azok után, hogy szomorú, mélabús szellem- és lélekállapotban elbúcsúzott tőlem.

(első mondat)

Kkatja>!

Az orvosok az egészségéért küzdő fiatalembert Grossgmainba küldve nem a gyógyulás felé, hanem csaknem a halálba küldték, de erről egy szót sem. Magamba vetett bizalmam erősebb volt az orvosokkal szemben táplált bizalmatlanságommal, s így aztán újra meg újra arra kellett gondolnom, hogy végül egy napon károsodások nélkül kikerülhetek a Vötterlből, és valóban gyógyultan hazamehetek.

129. oldal


A sorozat következő kötete

Thomas Bernhard önéletrajzi regényei sorozat · Összehasonlítás

Hasonló könyvek címkék alapján

Douglas Stuart: Shuggie Bain
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
Szilasi László: Luther kutyái
Benedek István: Aranyketrec
Eric-Emmanuel Schmitt: Oszkár és Rózsa mami
Fredrik Backman: Az ember, akit Ovénak hívnak
Oddfríður Marni Rasmussen: Addig nem
Ka Hancock: Üvegszilánkon táncolni
Marianne Cronin: Lenni és Margot száz éve
Bächer Iván: Klétka