A ​nyelv interpretációja II. 0 csillagozás

A nyelv tudat alatti jelentése
Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja II.

Thienemann, ​1945 óta Thass-Thienemann Tivadar (1890–1985) germanista irodalomtörténész, művelődéstörténész, a két háború közti magyar művelődés kiválósága a II. világháború után amerikai emigrációban fejezte be pályáját. Az emigrációval nemcsak nyelvet, hanem pályát is váltott: irodalomtörténet helyett nyelvpszichológiával kezdett foglalkozni. Angol nyelven írott kétkötetes műve, a The Interpretation of Language első kötete Understanding the Symbolic Meaning of Language alcímmel jelent meg 1967‑ben, amelyet magyarul a Tinta Könyvkiadó adott ki 2016-ban A nyelv interpretációja – A nyelv szimbolikus jelentése címmel. Művének második kötete The Subconscious Meaning of Language alcímmel 1973‑ban jelent meg, ezt a Tinta Könyvkiadó most, 2020-ban adja ki magyarul A nyelv tudat alatti jelentése címmel. Thass-Thienemann e kései magnum opusa remélhetőleg ezzel a kötettel végleg megérkezik majd nemcsak a magyar tudományosságba, hanem a nyelvészeti diszciplínák rendszerében a… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2020
334 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634092612 · Fordította: Simoncsics Péter

Hasonló könyvek címkék alapján

Bernáth Béla: A szerelem titkos nyelvén
Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve
Gecső Tamás – Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei
Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek I-II.
Kovács László: Márka és márkanév
Bartha Júlia – Hoppál Mihály (szerk.): Török hagyaték
Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata
Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében
Zsemlyei Borbála: Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben
Alberti Gábor: ReALIS