Tevan ​Andor levelesládájából 0 csillagozás

Tevan Andor: Tevan Andor levelesládájából

A század első éveiben a békéscsabai Tevan-nyomda és -könyvkereskedés nem sokban különbözött a magyar kisvárosok több száz officínájától. A könyvkereskedésben némi papírneműt is árultak, és az alföldi poros városka kisiskolásainak és csekély számú értelmiségének igényeit igyekeztek kielégíteni. Tevan Adolf azonban a biztos megélhetésnél többre tört, fiát, Andort Bécsbe küldte tanulni, hogy ott sajátítsa el a korszerű, új nyomdászat magas tudományát, és hazajőve növessze naggyá a kis családi műhelyt.
A fiatal, irodalomértő és irodalomkedvelő nyomdász, Tevan Andor 1910-ben kezdett dolgozni, s szerencsés találkozás jött létre közte és az immár teljes fegyverzetében pompázó új magyar irodalom között. E találkozások dokumentumaiból adunk közre egy kötetre valót Voit Krisztina válogatásában.

>!
Gondolat, Budapest, 1988
448 oldal · ISBN: 963281830X

Hasonló könyvek címkék alapján

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában
Persovits József: Kner-könyv
Kner Imre: Könyv a könyvről
Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig
Révay József – Schöpflin Aladár (szerk.): Egy magyar könyvkiadó regénye
Árvai Sándor: Kiadványszerkesztés I.
Kner Imre: A könyv mestere
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve
Robert Galbraith: A selyemhernyó
Kende Sándor: Sorsom a könyv