Az ​egyszerű ösvény 2 csillagozás

Teréz anya: Az egyszerű ösvény

A ​csend gyümölcse az ima
Az ima gyümölcse a hit
A hit gyümölcse a szeretet
A szeretet gyümölcse a szolgálat
A szolgálat gyümölcse a béke.

Fogadd a csendet, hogy imádkozhass, imádkozz, hogy növekedjék hited, higgy, hogy szerethess, élj szeretetben, hogy szolgálni tudj, szolgálj, hogy megleld békéset.
Fogadd az egyszerűt, hogy Istenben élhess, és teremtsd meg az erőt magadban, amely az egyszerű ösvényen való járáshoz oly nélkülözhetetlen.
Mindenki számára szól kalkuttai Teréz anya verse: Hozzátok, akik fivérek és nővérek vagytok Istenben, és Hozzátok, akik még nem sejtitek kereszténységetek…
Fogadjátok szeretettel misszionáriusainak élő példáját, véget nem érő szolgálatuk himnuszát, amely imádságos szívvel zengi a türelem és gyengédség diadalát olyan korban, amikor a háborúk, a mindennapi ellenségeskedések zaja lassacskán a templomok csendjétől is megfoszt bennünket.
Az egyszerű ösvény az igaz útról tudat … az útról, amelynek… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1995

Tartalomjegyzék

>!
Szent Gellért, Szeged, 1996
190 oldal · ISBN: 9638273712 · Fordította: Dalnoki Nóra, Frank Zsófia

Enciklopédia 27


Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

nagytimi85>!
Teréz anya: Az egyszerű ösvény

Megérintő történeteket tartalmaz a könyv Teréz anya rendjének és az őket segítő önkénteseknek az életéből, érdemes elolvasni. Ugyanakkor kap egy kis levonást a könyv amiatt, mert egyszerűen nem vagyok jóban azokkal a könyvekkel, amik nagy betűkkel, tátongó sorközökkel, széles margókkal és egész oldalakat betöltő néhány soros idézetekkel próbálnak többnek látszani, mint amik. Ezen kívül úgy érzem, hogy az ígért egyszerű úton sem kalauzolt jól végig, bár nagyon sok értékes gondolatot találtam benne. És ugyan ez rólam mond el valamit, nem a könyvről, de annak ellenére, hogy mekkora hittel íródott, engem nem közelebb, hanem távolabb vitt Istentől. George R.R. Martin sorai jutottak róla eszembe: „Nem hiszek az istenekben (…). [Azt mondják], hogy minden igazság és jóság [tőlük] ered, amit azonban bármelyikből is láttam, azt mind emberek cselekedték.” Engem ebben erősített meg a könyv.


Népszerű idézetek

Baba082>!

Nyugaton manapság nem a tuberkolózis vagy a lepra a legsúlyosabb betegség, hanem a szeretetlenség, a törődés hiánya és az, hogy nincs ránk szüksége senkinek. A testi betegségeket gyógyszerekkel tudjuk gyógyítani, de a magány, a kétségbeesés és a reménytelenség egyetlen orvossága a szeretet. Sokan vannak a világon, akik egy darab kenyérért odaadnák az életüket, de még sokkal többen élnek olyanok, akik egy kis szeretetért mindenüket feláldoznák. A nyugati szegénység nemcsak a magány szegénysége, hanem a hité, a lelki életé is, pedig a szeretet, az Isten iránti vágy mégis létezik.

83. oldal, A hit gyümölcse a szeretet (Szent Gellért Egyházi Kiadó 1996)

Kapcsolódó szócikkek: betegség · hit · Isten · magány · szegénység · szeretet
ajikarei P>!

Azt hittem jót teszek, de rá kellett jönnöm, hogy nem miattuk, hanem saját magamért lettem önkéntes. Azért jöttem Indiába, mert valami hiányzott, és segítségre szorultam. Azt a hiányt adtam magamból, amit meg kellett szüntetnem. A szeretet hiányát.

135. oldal, A cselekvő szeretet (Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: India · szeretet
nagytimi85>!

Életünkben megvalósul a csoda, ha az aprót és csekélyet szeretettel tesszük – „legalább napjában egyszer”.

33. oldal, Bevezetés (Szent Gellért, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: csoda · szeretet
1 hozzászólás
nagytimi85>!

Isten arra teremtett, hogy szeressünk és szeressenek bennünket […], s amit tennünk kell, a lehető legegyszerűbb: szeressünk és engedjük, hogy szeressenek bennünket!

70-71. oldal, Hit (Szent Gellért, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: szeretet
nagytimi85>!

Akár jársz gyónni, akár nem, […] tudnod kell bocsánatot kérni Istentől.

47. oldal, Ima (Szent Gellért, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: bűnbánat · ima
Baba082>!

Ha kereső vagy, de nem tudod, hol kezdjed, tanulj meg imádkozni, és vedd a fáradságot a minden napi imához. Bárhol, bármikor imádkozhatsz. Nem kell elmenned kápolnába vagy templomba. Imádkozhatsz munka közben, hiszen a munka nem állítja le az imát, sem az ima a munkát.

43. oldal, A csend gyümölcse az ima (Szent Gellért Egyházi Kiadó 1996)

Kapcsolódó szócikkek: ima
Baba082>!

A nyugati profit-érdekeltségű és sikerorientált szemlélet egyre inkább arra kényszerít bennünket, hogy újabb és újabb eredményeket érjünk el a véget nem érő hajszában.Ugyanakkor Keleten, különösen Indiában, az embereket önnön létezésük is elégedetté teszi, s nekik egyáltalán nem szokatlan vagy kivetnivaló, ha akár egész nap beszélgetnek egy fügefa alatt üldögélve. A nyugati gondolkodás puszta időpocsékolásnak bélyegezné az ilyenfajta időtöltést, holott ennek is megvan a maga értéke. Ha anélkül váltunk szót valakivel, hogy közben az órát lesnénk vagy az eredményességünkön töprengünk, lassan megtanuljuk a másikat szeretni, és figyelni rá.

96. oldal, A hit gyümölcse a szeretet (Szent Gellért Egyházi Kiadó 1996)

Baba082>!

Nem akkor adakozunk, ha attól válunk meg, ami nélkül könnyedén megélünk, hanem ami nélkül – úgy érezzük – nem tudunk élni.

97. oldal, A hit gyümölcse a szeretet (Szent Gellért Egyházi Kiadó 1996)

Kapcsolódó szócikkek: adakozás · jótékonyság
Baba082>!

Egyszer az utcán megállított egy koldus, és így szólt hozzám : ťeréz anya, neked mindenki ad valamit, hadd járuljak hozzá én is ehhez. Ma ugyan csak huszonkilenc fillért kaptam, de azt neked szeretném adni." Egy pillanatig arra gondoltam, ha elfogadom, ma este nem lesz mit ennie, ha nem, akkor nagyon megbántom. Így hát kinyújtottam a kezem, és átvettem a pénzt. Életemben nem láttam még olyan boldogságtól ragyogó arcot! A szemében tükröződött az öröm, lám, még a koldus is képes adni Teréz anyának. Szegény ember, egész nap ült a hőségben, és csak huszonkilenc fillért kapott. Milyen nagy áldozat volt minderről lemondania! A nagy szeretet, amellyel adta, hatalmassá növelte a csekély összeg értékét a szememben, amivel egyébként mit sem lehetett kezdeni.

98. oldal, A hit gyümölcse a szeretet (Szent Gellért Egyházi Kiadó 1996)

Kapcsolódó szócikkek: jótékonyság
nagytimi85>!

Mindig azt mondtam: a hindunak segítsünk jobb hinduvá, a muzulmánnak jobb muzulmánná, a katolikusnak jobb katolikussá válni. […] igyekszünk kerülni a prédikálást, és ehelyett inkább cselekvéssel, odaadással próbálunk hitünk mellett bizonyságot tenni. […] Ha ezt meg tudjuk valósítani, a vallási különbségek eltűnnek, és minden más egyértelművé válik.

56-57. oldal, Ima (Szent Gellért, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: cselekvés · hit · vallás

Hasonló könyvek címkék alapján

Kempis Tamás: Isten felé
Szent Ágoston: Szent Ágoston breviárium
Edmond Bordeaux Székely: Biogenikus élet esszénus útja
Szent Ágoston: Szeress, és tégy, amit akarsz!
Mother Teresa: A Simple Path
Anthony De Mello: Szárnyalás
Őszentsége a XIV. Dalai Láma: Út az értékes élethez
Clarissa Pinkola Estés: Farkasokkal futó asszonyok
Wendy Lustbader: What's Worth Knowing
Kurt Tepperwein: Mentáltréning