Temesi Viola (szerk.)

Magyar ​ellentétszótár 0 csillagozás

Ellentétes jelentésű szavak szótára
Temesi Viola (szerk.): Magyar ellentétszótár

A ​Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban mindeddig a magyar nyelv szavait ellentétes jelentésük alapján átfogó módon nem szótározták, nem térképezték fel. Ezért újszerű és hiánypótló a Magyar ellentétszótár.

A kézikönyv 13700 vastag betűs címszó ellentétes jelentésű szavait sorolja fel a következő három szempont alapján:

A szavak között a résztvevők nézőpontjából rajzolódik ki az ellentétes viszony. (Pl.: ad – kap; nyer – veszít; orvos – beteg.)
Az ellentétes jelentésű szavak egymást felváltva jelennek meg, feltételezik és kölcsönösen kizárják egymást. (Pl.: apály – dagály; nappal – éjszaka; vetés – aratás.)
Az egyik szó jelentése pólusszerűen áll a másikéval szemben, és a két szélső pólusú ellentét között közbenső, nemegyszer semleges jelentések is elhelyezkednek. (Pl.: forró – langyos – hideg; ömlik – folyik – szivárog; sétál – megy – rohan.)

A kötet… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar nyelv kézikönyvei Tinta

>!
Tinta, 2018
316 oldal · ISBN: 9789634091653
>!
Tinta, Budapest, 2012
314 oldal · ISBN: 9786155219023

Kívánságlistára tette 6


Hasonló könyvek címkék alapján

A magyar helyesírás szabályai
Papp Ferenc (szerk.): A magyar nyelv szóvégmutató szótára
Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára
Deme László – Fábián Pál (szerk.): Helyesírási kéziszótár
Pál József – Wodala János – Bernáth Csilla – Vígh Éva – Farkas Mária: Hatnyelvű szinkronszótár
Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár
Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár