Gyermekkor ​a vásznakon 0 csillagozás

A dualizmus kori gyermekszemlélet az alföldi iskola festészetében
Támba Renátó: Gyermekkor a vásznakon

Támba ​Renátó (1987-) író, gyermekkor-kutató. Doktori értekezését 2016-ban védte meg a Debreceni Egyetemen, gyermekkor-történeti ikonográfia tudományterületen. Jelen mű disszertációja javított változata, s az alföldi iskola festőinek gyermekábrázolásait járja körbe a gyermekszemlélet történeti kutatásának tükrében.

„A szerző olyan kutatási témát választott, amely a szélesebb értelemben vett interdiszciplináris kultúratudományok területén belül is hiánypótló jelentőségű. Képleírásai egyszerre szakszerűek és átéltek, tárgyiasak és asszociatívak, valamint referencia-gazdagok, irodalmi és művészettörténeti szempontból egyaránt.”
Dr. Vitéz Ferenc – főiskolai docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi tanszék

„Támba Renátó írása rávilágít arra, hogy a képekről kiolvasható legjellemzőbb narratívák szerint a gyermek többnyire függelékként jelenik meg. Egyaránt lehet a gyámolító anya függeléke, a családi gazdaság folytonosságát… (tovább)

>!
Storming Brain, Budapest, 2017
436 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155686832

Hasonló könyvek címkék alapján

Bakó Zsuzsanna: Munkácsy Mihály
Dallos Sándor: A nap szerelmese / Aranyecset
Zima Szabolcs: Magyar Remekművek
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban
Duncan Shelley: Amer tánca
Munkácsy Mihály: Emlékeim
Aradi Nóra (szerk.): A művészet története Magyarországon
Ferenczy Béni: Virágoskönyv
Alföldi Róbert: Festmények és szövegek
Benedek István: – mondta Krisztina