A ​költői műalkotás fő sajátságai 0 csillagozás

Tamás Attila: A költői műalkotás fő sajátságai

A költői műalkotás vizsgálata nem választható el egyrészt azoknak az igényeknek a vizsgálatától, amelyeket maga a műalkotás kielégít, másrészt a költői alkotások létrejöttének történeti elemzésétől. Ezért a szerző először is a legkülönbözőbb ősköltészeti típusokban kutatja fel a külvilággal való összehangolódás, az erőfelfokozás, a valóságmegismerés és az önmegváltoztatás mozzanatait, amelyek fontos szerepet játszanak minden kor költői alkotásaiban. A kialakuló ún. formai sajátságokat is e funkciók szempontjából vizsgálja. A primitív költészet teljes értékűvé fejlődésének döntő szakaszát megragadva arra mutat rá, hogy a korábban esetleges, járulékos „teljességmozzanat” a költői mű alapvető, új minőséget adó tényezőjévé válik. A tanulmány végül a teljes értékű, viszonylag zárt struktúrájú, szerves egészet képező költői műalkotást vizsgálja. Az elméleti részt néhány műelemzés egészíti ki.

>!
Akadémiai, Budapest, 1972
278 oldal · keménytáblás

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Bécsy Tamás: Az irodalomesztétikai tudásról
Szerdahelyi István: Költészetesztétika
Nemes Nagy Ágnes: Metszetek
Hegedüs Géza: A költői mesterség
Somlyó György: Philoktétész sebe
Horváth Kornélia: A versről
Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba
Orosz László: A magyar verstani eszmélkedés kezdetei
Szepes Erika: A mai magyar vers I-II.
Szepes Erika – Szerdahelyi István: A múzsák tánca