Takács Péter (szerk.) · Kelemen Miklós (szerk.)

Est ​quadam prodire tenus 0 csillagozás

Tudományos diákköri dolgozatok 2003
Takács Péter – Kelemen Miklós (szerk.): Est quadam prodire tenus

Az e kötetben közzétett írások döntő többsége az ELTE ÁJK tudományos diákköreinek keretei között született 2003 folyamán. Többségük pályadíjat nyert egy korábbi országos tudományos diákköri konferencián, közlünk azonban olyan tanulmányokat is, amelyek más célból és más körülmények között születtek. Közlésükkel Karunk elismerését fejezi ki hallgatóinak a tudományos kutatómunka területén folytatott igényes – a tanulmányi kötelezettségeiket messze meghaladó- törekvéseikért, konzulenseiknek pedig a diákok munkáját irányító fáradozásaikért. A kötet szerzői: Ablaka Gergely – Bacsa György – Gyenge Anikó – Hoffman István – Koi Gyula – Kőmíves Attila – Lux Ágnes – Molnár Tamás – Nagy Andrea – Okányi Zsolt – Orosz Fruzsina – Panker Mária – Papp Gábor – Szentes Kinga – Tóth Gergely – Tóth Orsolya – Varsányi Benedek. Szerkesztők: Takács Péter – Kelemen Miklós.

A művek szerzői: Ablaka Gergely, Tóth Orsolya, Tóth Gergely, Papp Gábor, Orosz Fruzsina, Nagy Andrea, Molnár Tamás, Lux Ágnes, Koi Gyula, Hoffman István, Gyenge Anikó, Bacsa György

Tartalomjegyzék

>!
310 oldal · puhatáblás · ISBN: 9634636590

Hasonló könyvek címkék alapján

Zoványi Nikolett (szerk.): Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában
Boóc Ádám – Fekete Balázs (szerk.): Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage
Smuk Péter (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei I.
Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog
Albert Gábor: Védekező halálraítéltek
Horváth Barna: Angol jogelmélet
Kiss György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga
Gombos Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai
Perry Keller: Európai és nemzetközi médiajog
Dósa Ágnes (szerk.): Összehasonlító egészségügyi jog