The ​Waste Land / A kopár föld 7 csillagozás

T. S. Eliot: The Waste Land / A kopár föld

Éppen ​száztíz esztendővel ezelőtt, 1888 szeptemberében született a nagy angol költő, T. S. Eliot, és 1997 decemberében volt hetvenöt éve, hogy korszakalkotó költeménye, a The Waste Land megjelent. A magyarban nincsen e költemény kétnyelvű (angol-magyar) kiadása (amilyen például németben van: T. S. Eliot, Das wüste Land – Englisch und deutsch.) Emellett úgy vélem, hogy újrafordításom hűebben adja vissza az eredeti szöveget, mint az eddigi magyarul megjelentek. A költeményben sok angol és más nyelvű idézet van és sok allusio régi és újabb irodalmi művekre. Ezek a magyar olvasóknak nem mindig ismertek, és Eliot a költeményhez írt jegyzeteiben viszonylag ritkán közli az idézetek és az allusio-k forrásainak akár csak rövidre fogott tartalmát. Rendszerint csak forráshelyeiket jelöli meg, amelyek ma már csak hosszabb-rövidebb keresés, utánanézés után lelhetők fel. Ezért a fordításomhoz kibővítettem Eliot… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1922

>!
Tinivár, Kolozsvár, 1998
230 oldal · ISBN: 9739323170 · Fordította: Ardian G. Krudy

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 10


Kiemelt értékelések

>!
Szanya
T. S. Eliot: The Waste Land / A kopár föld

Először az eredeti angol könyv került a kezembe, de hát angolul verset olvasni ugyebár nem a legegyszerűbb, így gondoltam, a magyar fordításokat is mindenképpen végigolvasom, hogy teljes legyen az élmény, a megértés. Érdekes módon ennél a gigantikus költeménynél az angol verzió jobb, mint a magyar fordítás (a többi magyar fordításnál is jobb), hisz a kissé szürreális költemény képei sokkal érzékletesebbek, letisztultabbak és érthetőbbek az eredeti nyelven.

Számomra kifejezetten érdekes volt a címek fordítása, hisz míg itt A kopár föld, addig az 1958-as Weöres Sándor verziónál a Puszta ország, az 1966-os Vas István féle kötetnél pedig Átokföldje lett a főcím. Hogy melyik érzékelteti legjobban az eredendő termékenység, gazdagság elvesztését s a megmásíthatatlan állapot véglegességét, azt mindenki maga döntse el, bár az tény, hogy Vasnál a rímek szebbek, jobban összecsengenek, míg ennél a változatnál az érthetőség volt szerintem az elsődleges.

Eliot műve egyfajta intellektuális próbatétel, hisz a szürreális versfolyam kibogózása mellett a mítoszok és kultúrtörténeti utalások (lsd Dante: Isteni Színjáték, Wagner: Parsifal, Trisztán, Buddha tanításai) megfejtése is nehezíti a befogadást ebben az apokaliptikus látomásban.

Na és a lényeg: de miről is szól ez a vers? A változásról, istenről, a természet és az ember örökös megújulásáról, a születés-halál-feltámadás hármasságáról, a patriarchális világ eszközeivé alacsonyított nőkről (van itt pénzért árult szerelem, magzatelhajtás), az erőszakról, a népek-vallások-társadalmak bűneiről, halálról, pusztulásról, a bűnös ember és a természet közös és elválaszthatatlan hanyatlásáról s arról, hogy a civilizáció sem ér egy idő után már semmit. Egyszóval nem éppen egy vidám költemény…


Népszerű idézetek

>!
SophieOswald

I will show you fear in a handful of dust.
/
Félelmet mutatok neked egy maréknyi porban.

I. THE BURIAL OF THE DEAD / I. HOLTAK TEMETÉSE

>!
SophieOswald

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
/
Április a legkegyetlenebb hónap, kikelt
Orgonát a halott földből, vegyít
Emléket és vágyat, éleszt
Tunya gyökereket tavaszi esővel.

I. THE BURIAL OF THE DEAD / I. HOLTAK TEMETÉSE, 1.- 4. sor

>!
SophieOswald

Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine.
/
Irreális Város,
Egy téli hajnal barna ködében
A tömeg London Bridge-en áramlott, oly sokan,
Sohse hittem volna, hogy a halál eltiport oly sokat.
Rövid sóhajok szálltak olykor a légbe,
És mentek szemükkel lábuk elé nézve.
Mentek fel a dombon s le King William Streeten,
Hol Saint Mary Woolnoth az órákat jelezte,
Kilenc végső ütését holt hangon.

I. THE BURIAL OF THE DEAD / I. HOLTAK TEMETÉSE

>!
SophieOswald

O City city, I can sometimes hear
Beside a public bar in Lower Thames Street,
The pleasant whining of a mandoline
And a clatter and a chatter from within
Where fishmen lounge at noon: where the walls
Of Magnus Martyr hold
Inexplicable splendour of Ionian white and gold.
/
Ó Város város, néha hallom
Egy bár mellett Lower Thames Streeten,
Egy mandolin kellemes panaszát
És belülről üvegek s fecsegés zaját,
Hol halárusok őgyengenek délben: hol Magnus Martyr
Falán ion oszlopok
Fehér és arany kimondhatatlan pompája ragyog.

III. THE FIRE SERMON / III. TŰZBESZÉD

>!
SophieOswald

Phlebas the Phoenicien, a fortnight dead,
Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell
And the profit and loss.
     A current under sea
Picked his bones in whispers. As he rose and fell
He passed the stages of his age and youth
Entering the whirlpool.
     Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look to windward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.
/
Phlebas, a főníciai, halott két hete,
Felejtve a hullámverés, sirályok hangja,
Profit és veszteség.
     Tengermélyi áram
Suttogva vájta csontig. Fel és lebukkanva
Általment kora és ifjúsága idején
S az örvénybe jutott.
     Pogány vagy Zsidó
Ó te, ki a kormányt tartod és nézel a szélbe,
Gondolj Phlebasra, ki egykor derék s magas volt, mint te.

IV. DEATH BY WATER / IV. VÍZHALÁL


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

William Shakespeare: Sonnets / Szonettek
John Milton: Poems / Versek
Angol barokk líra
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes versei / The Complete Poems
Szőllősi Péter (szerk.): Halálösvény
Walt Whitman: Walt Whitman versei / Fűszálak
Jim Morrison: Csörgőkígyóblues
Edgar Allan Poe: The Poetical Works of E. A. Poe / E. A. Poe összes versei
Kosztolányi Dezső: 36 vers / 36 poems
Zalán Tibor: Aversion