A ​Szent Zsolozsma I-II. 1 csillagozás

Története, szerkezete, szelleme és magyarázata
Szunyogh X. Ferenc: A Szent Zsolozsma I-II. Szunyogh X. Ferenc: A Szent Zsolozsma I-II.

A második kötetben is ugyanazon elveket követtem, mint az elsőben. Nem akartam sem tudós, sem író lenni, hanem alázatos tanító. Tudós az, aki kutatásai alapján új eredményt tud felmutatni; író az, aki szép stílusával, újszerű és egyéni meglátásával gyönyörködtet; tanító, aki az előző mesterek legbiztosabb tanításait összefoglalja és mentől világosabban tovább adja.

>!
Korda, Budapest, 1942
288 oldal · puhatáblás · Illusztrálta: Kákonyi Mária Constantina
>!
Korda, Budapest, 1942
216 oldal · puhatáblás · Illusztrálta: Kákonyi Mária Constantina

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

pantyelej>!
Szunyogh X. Ferenc: A Szent Zsolozsma I-II.

Szunyogh X. Ferenc: A Szent Zsolozsma I-II. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata

Bár nem mai munka, mégis, talán a legjobb összefoglalása a témának. Nem mellesleg, hiteles, katolikus szempontból.


Népszerű idézetek

Dominicana>!

A zsolozsma mindenekelőtt az Egyház imádsága, az Egyház nevében végzett imádság. Legyen világos előttünk a nagy különbség a magános imádság és a liturgikus imádság között: a magánimádságban én imádkozom – leginkább önmagamért és az enyéimért. Itt a középpont én vagyok, tehát többé-kevésbé egocentrikus az imádságom; – a liturgikus imádságban, tehát a zsolozsmában nem én imádkozom, hanem az Egyház imádkozik, Krisztus jegyese imádkozik Isten földi országának nagy szükségeiért. Itt érzem, hogy tagja vagyok a nagy közösségnek, egy levélke az Egyház nagy élet-fáján és résztveszek életében, munkálkodásában. Az Egyház imádkozik az én ajkam által, nyelvemet kölcsönzöm a megváltás nagy kéréseihez, de Isten dicsőítésére is. Sírunk, vagy inkább az Egyház sír a mi könnyeinkben a szomorkodókkal, ujjong a mi örömünkben az örvendezőkkel és vezekel a bűnbánókkal. Az Anyaszentegyháznak minden érzése visszhangot kelt a mi kitágult szívünkben. Így gazdagodik az imádságunk és mi is kinövünk önmagunkból.

II. kötet - Mit ad a szent zsolozsma minden imádkozónak?

Szunyogh X. Ferenc: A Szent Zsolozsma I-II. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata


Hasonló könyvek címkék alapján

II. János Pál pápa: Pastores gregis
Ideiglenes zsolozsmáskönyv
Efraim testvér: A rózsafüzér titkai
José Pedro Manglano: Eucharisztia
Jávor Egon: Vasárnapi misekönyv
Schuschnigg Theresia: Őáltala, Ővele, Őbenne élünk
P. Lucián O. C. D.: Szűz Mária szeplőtelen szívének kis zsolozsmája
Kis zsolozsma
Énekes Zsolozsma az Esztergomi Breviárium alapján – IV/A Nagyböjti Diurnale
Monostory Elekné: Az én igám