Fülszövegek

>!

Az Általános és Fizikai Kémia tantárgy oktatásának része az előadásokhoz kapcsolódó szemináriumokon, a kémiai számítások gyakorlása. Ennek célja az, hogy a hallgatók a megismert törvényszerűségeket felhasználni is tudják, elsajátítsák az alapvető fizikai-kémia összefüggések alkalmazását. Ehhez kívántunk segítséget nyújtani ezzel a jegyzettel. A jegyzet felépítése a tantárgy oktatásának tematikáját követi, s korántsem teljes áttekintése a kémiai számításoknak. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy hasznos lehet a tananyag megértésében és a későbbi kémiai tanulmányokban is.