Az ​időszaki kiadványok és egyéb folytatódó források könyvtári kezelése 3 csillagozás

Szilvássy Zoltánné: Az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó források könyvtári kezelése

A ​magyar könyvtárosok, könyvtáros-hallgatók hézagpótló kézikönyvet vehetnek kézbe, Szilvássy Zoltánné: Az időszaki kiadványok – és egyéb folytatódó források – könyvtári kezelése című munkáját. Lehet, hogy a szerző nem értene egyet azzal a kijelentéssel, hogy talán jó, hogy a kötet nem évekkel ezelőtt, hanem most jelent meg magyarul, de nem alaptalan ez a megállapítás. A műnek ugyanis története van. Eredetije, pontosabban első változata több mint tíz éve jelent meg angolul,1 ezt követte a spanyol2 és az orosz3 nyelvű kiadás, s elkészült a francia nyelvű is. Mi dolog az, hogy ilyen hosszú ideig váratott magára a hazai változat, s miért jó, hogy éppen napjainkban látott napvilágot? Ennek is van magyarázata. Ha az eredeti, 1996-os szöveget azonnal kiad(hat)ta volna valamely szakirodalmi kiadó, szinte biztos, hogy ma is csak azt a kiadást tanulmányozhatnánk. Több mint tíz év elteltével azonban nagyot változott a könyvtári világ, a szakembereknek el kellett végezniük néhány új… (tovább)

>!
Könyvtári Intézet, Budapest, 2006
238 oldal · ISBN: 9789632016269

Hasonló könyvek címkék alapján

Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Simon Zoltán – Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem
Kamarás István: Megjelöltek
Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár
Ferenczi Zsuzsa: Tájékoztatási gyakorlatok
Síró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika
Kovács Ilona: Dokumentumleírás
Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy az ezredfordulón
Urbán László: Könyvek a térben