A ​magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése 0 csillagozás

Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése

A jelen lexikális összefoglalás Bálint Sándor – Barna Gábor: Búcsújáró magyarok című, a Szent István Társulatnál 1994-ben megjelent könyvnek függeléke, amely a történelmi Magyarország számunkra legjelentősebb kegyképeinek és -szobrainak tipológiáját és jelentését ikonográfiai szempontból tárgyalja. Ez az első ilyen jellegű feldolgozás Közép-Európában.

Indokolt, hogy önálló kézikönyvként fogalmaztassék meg, hogy mind hazánkban, mind pedig az utódállamokban: Ausztria (Burgenland), Szlovákia (Felvidék), Ukrajna (Kárpátalja), Románia (Erdély), Kis-Jugoszlávia (Délvidék), Szlovénia, valamint az egykor Szent Koronához tartozó Horvátország művelődéstörténettel, művészettörténettel, ikonográfiával, kultusztörténettel és néprajzzal foglalkozó kutatói hasznát vehessék. Számos új adat sajátos összefüggésében itt kerül először közlésre.

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1994
32 oldal · ISBN: 963360768X · Illusztrálta: Barna Gábor, Juhász István

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Bagyinszki Ágoston (szerk.): Ferences templom a Belvárosban
Varga Géza Ernő: Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelete és Makkos Mária
Julian J. Katrij: Keresztény örökség
Kovács Imre Endre – Legeza László: Premontreiek
Kállainé Vereb Mária – Kőfalviné Ónodi Márta (szerk.): A Kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve
Farbaky Péter – Farbakyné Deklava Lilla – Mátéffy Balázs – Róka Enikő – Végh András (szerk.): Mátyás-templom
Rábaközi Imre – Szabó Kristóf: A budapesti kármelita templom története
Török József – Legeza László: A magyar egyház évezrede
Török József – Legeza László: A Váci Püspökség évezrede
Kovács Kalliszt: A sümegi ferences kegytemplom