A ​személyes paraszti tudás érvényessége 2 csillagozás

Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében
Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége

Szilágyi ​Miklós évtizedek óta tanulmányozza a mezővárosi múltú alföldi kisváros, Kisújszállás paraszti társadalmát, s adatgyűjtésének részeként ötvennél több hosszabb-rövidebb életútinterjút készített. E magnetofonnal rögzített, etnográfiai célú személyes vallomások közül messze kiemelkedik forrásértékben egy 101 évet élt parasztgazdával 1988 és 1993 között folytatott, s 42 órányi felvételt eredményező beszélgetés-sorozata, mely a csodálatos memóriájú aggastyán teljes tudásának foglalata. Ez a könyv, mely átmentette a vallomásos formát, s hitelesen tükrözi a 20. századi mezővárosi parasztsorsot a kisiskolás kortól, a gondtalan gyermeki szórakozásoktól és gyermeki munkáktól az 1950-es évek kulákokat korlátozó intézkedéseinek keserű emlékéig, módszertani kísérlet is egyszersmind. A lábjegyzetekben közölt, a történeti és néprajzi szakirodalomból, valamint a helyi újságokból gyűjtött adatok „hitelesítik": szinte minden részletében igazolják az egyéni emlékezetet. A kisváros… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 2006
204 oldal · ISBN: 9630583763

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

kvzs P>!
Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége

Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében

Olyan, mintha kisján lenník megin, oszt nagyanyám mesíne nekem meg a tesvíremnek, hogy milyen vót rígen.
Jó volt olvasni, mert egyrészt újdonságokat tudtam meg az otthonomról, másrészt más szemszögből mutatott be ezerszer hallott dolgokat. A lábjegyzetek néha nagyon lassították az olvasást, de sokszor hasznos háttérinfokkal támasztották alá a történetet (az mondjuk vicces volt, amikor ott volt jó pár -számomra- egyértelmű szó, kifejezés magyarázata is: culáp, akol, kotli, ott ett).
Nagykunságiaknak bátran ajánlom! :)
(Napok óta megint úgy beszélek, mint amikor sok időt töltök mamámmal; az ismerőseim egy része furcsán néz rám :P)

12 hozzászólás
ppeva P>!
Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége

Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében

Szilágyi Miklós néprajztudós, néprajzkutató és Szabó Lukács 100 éves, kiváló memóriájú és mesélőkéjű parasztember csodálatos találkozása. :)


Hasonló könyvek címkék alapján

Kósa László: Hagyomány és közösség
Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): Vízöntő
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon
Eperjessy Ernő: Puszták népe a Zselicben
Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története
Nagy László: „Sok dolgot próbála Bethlen Gábor…”
Takáts Gyula: Somogyi pásztorvilág
Szűcs Sándor: Régi magyar vízivilág
Szentesi Zöldi László: Vörösterror Szolnokon