A ​18. századi Magyarország rendi országgyűlése 1 csillagozás

Szijártó M. István: A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

A ​18. századi Magyarország politikai életében sokkal szélesebb rétegek vettek részt, mint ahogyan az az abszolutizmus kori Európában megszokott volt. Ez az egyedülálló helyzet a Habsburg Birodalmon belül is külön fejlődési útra terelte az országot. A magyar rendek sajátos hatalma a vármegyerendszerre támaszkodott, széles körű jogosítványokkal rendelkeztek mind a törvényalkotás, mind az adókivetés terén. Az időnként összeülő országgyűléseken (diétákon) az uralkodónak a rendek küldötteivel kellett politikai alkudozásba bocsátkoznia.

A diéta a magyar rendek jogait jelenítette meg egy olyan intézményes formában, amelyet a király és az ország feloldhatatlan kötelékének tekintettek. Politikai konfliktusaik azonban a század második felében egyre élesebbek lettek, ugyanis a rendek a jogaikat és kiváltságaikat alkotmányosságként kezdték el értelmezni, majd ekként védelmezni. Magyarország parlamentarizmusának 18. századi története adja meg továbbá a kulcsot a reformkor megértéséhez… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar országgyűlések története Országgyűlés Hivatala

>!
332 oldal · ISBN: 9786155674020

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Henry Kissinger: Diplomácia
H. Balázs Éva – Krász Lilla – Kurucz György (szerk.): Hétköznapi élet a Habsburgok korában 1740–1815
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1. – A boldog békeidők
Alekszandr Kamenszkij – Niederhauser Emil: Nagy Katalin – Mária Terézia
B. Szabó János (szerk.): Mohács
Várady Tibor: Zoknik a csilláron, életek hajszálon
R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora
Estók János: Deák Ferenc
Aczél Endre: Acélsodrony – A hetvenes évek
Aczél Endre: Acélsodrony – A hatvanas évek