Költészetesztétika 2 csillagozás

Szerdahelyi István: Költészetesztétika

Ha az irodalomtudomány születését Arisztotelész Poétikájától számítjuk, e tudományág kereken 2300 esztendős: több milliárd, papirusztekercsre, pergamenlapra rótt, könyvbe, folyóiratba nyomtatott szövegoldal rögzíti eredményeit, s ezek alapján az irodalomkritikusok napról napra ezer és ezer tanulmányban, cikkben mondanak bonyolult, finom elemzésekkel ítéletet írókról, költőkről. Azok az alapfogalmak azonban, melyek e gigantikus szótömeg pillérei, sajátos módon mindmáig többségükben tisztázatlanok. Minden irodalmár egyetért pl. abban, hogy Villon nagy költő. Hová lesz azonban ez az egyetértés, ha meg kell mondani, mi a költészet? E tanulmány célja: egy téglával hozzájárulni a megbízhatóbb alapozáshoz. A költészetről magáról szeretnénk hű képet nyújtani a pszichológia, a nyelvtudomány és a kommunikációelmélet segítségével.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Esztétikai kiskönyvtár

>!
Kossuth, Budapest, 1972
386 oldal · puhatáblás

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás
Hermann István: A polgári dekadencia problémái
Földényi F. László: Az irodalom gyanúba keveredett
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene
Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Kállay Géza: És most: beszélj!
Szappanos Balázs – Bécsy Tamás – Harsányi Zoltán: Tanulmányok a műelemzés köréből
Balassa Péter: Átkelés II.