Hétköznapok ​és csodák 5 csillagozás

Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.
Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Szerb Antal: Hétköznapok és csodák

2002-ben ​a Magvető Kiadó három kötetben gyűjtötte össze Szerb Antal rövidebb terjedelmű, tudományos írásait. Ezek közül az első, és legterjedelmesebb a világirodalmi témájú tanulmányokat tartalmazza. A kötetet két hosszabb írás vezeti be: az első, a könyv címadója, egy alapos és szellemes áttekintés a huszadik század első negyedének legfontosabb nagyregényeiről, különös tekintettel a francia, angol, amerikai és német nemzetiségű szerzők műveire. A másik monografikus jellegű esszé az Angol irodalom kis tükre címet viseli, és a kezdetektől, az óangol nyelven született Beowulftól egészen az 1920-30-as évek legnépszerűbb szerzőiig (pl. H. G. Wells vagy John Galsworthy) nyújt áttekintést; majd az írás rövid kitérővel zárul, amely során betekintést nyerhetünk a korabeli ír és Egyesült Államokbeli irodalomba (W. B. Yeats, W. Whitman, Henry James).
A kötet legnagyobb része rövid, néhány oldalas tanulmányokból áll, a lehető legkülönfélébb irodalmi munkák, korstílusok és művészek… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1936

>!
Magvető, Budapest, 2002
648 oldal · ISBN: 9789631422436
>!
Révai, Budapest
242 oldal

Kedvencelte 1

Várólistára tette 10

Kívánságlistára tette 16


Kiemelt értékelések

>!
Frank_Spielmann I
Szerb Antal: Hétköznapok és csodák

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

Jó könyv ez. Szerb Tóni úgy tud írni irodalomtörténetről és -elméletről, mintha csak egy sör mellett mesélné. Igyunk!


Népszerű idézetek

>!
Frank_Spielmann I

Aki végigolvas egy olyan regényt, ami nem érdekli, nem igazi regényolvasó.

Hétköznapok és csodák - II. Angol regényírók

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

2 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Az igaz dolgokat úgy írják meg, mintha fikció volna.

14. oldal

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

1 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

A sátán kutyája sub specie aeternitas sokkal többet ér, mint a lélektani regények túlnyomó többsége.

20. oldal

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

15 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Az antik mítosz és a másik antik mítosz, a Biblia magában foglalta az emberi mindenséget. Nem volt olyan dolog, amiről ne beszélt volna a mitológia.

10. oldal

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

12 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Az egész regény [Powys: Wolf Solent] valami meghatározhatatlan módon titokzatos. Dosztojevszkijre emlékeztet: az ember folyton várja, hogy a következő pillanatban valami rettenetes fog történni, vagy valami borzalmas titok fog nyilvánosságra kerülni. Dosztojevszkijnél a rettenetes dolog be is következik. De Powys módszere sokkal borzalmasabb: a rettenetes dolog nem következik be.

Hétköznapok és csodák - II. Angol regényírók

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

2 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

De a regény franciái olyan magától érthetődőséggel mozognak a bárban, mint otthon vagy a hivatalukban. A valóságban bizonyára így van. De az ember mégsem ezt várja a regénytől.

Hétköznapok és csodák - I. Francia regényírók [Roger Martin du Gard]

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

>!
Frank_Spielmann I

Thomas Mann íróművészetének központi vonása mindig az irónia volt. Az a fajta irónia, ami összefér paradox módon a tisztelettel ugyanaz iránt a dolog iránt, ami fölött gúnyolódik, sőt sok esetben a szeretet kifejeződése. Nem a rombolás, hanem a megismerés iróniája. Alles ist gerade und alles ist ungerade. Amit igazán megismerünk, az elveszti ködös és körvona nélküli nagyszerűségét, barátságos mosolyt vált ki belőlünk, a minden dologban benne rejlő groteszket is meglátjuk benne, de ugyanakkor felfedezzük benne azt az intim nagyszerűséget is, ami emberileg mindennél többet ér.

147. oldal

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

>!
Frank_Spielmann I

Dosztojevszkij rémregényt akart írni, sok gyilkossággal és végzetes szerelemmel, és malgré lui megírta a Karamazovot.

19. oldal

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

1 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

„Ne paráználkodj!” – mondták megrendülve és síri hangon a nagyapák. „Paráználkodj!” – mondja [D. H.] Lawrence nem kevésbé síri hangon.

Hétköznapok és csodák - II. Angol regényírók

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.

>!
Frank_Spielmann I

A regénynek más, komolyabb és tudományosabb célokat tűztek ki, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy nem a csodát akarták, hanem ellenkezőleg, a valóságot. Nem vették észre, micsoda paralogizmus, hogy valaki egy fiktív történettel, egy hazugsággal, a valóságot akarja ábrázolni.

10. oldal

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.


Hasonló könyvek címkék alapján

Babits Mihály: Babits Mihály levelezése 1911–1912
Kosztolányi Dezső: Tükörfolyosó
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
Nemes Nagy Ágnes: Metszetek
Halmai Tamás: Az anyagtalan morfológiája
Eörsi István: A szabadság titokzatos bája
Boldizsár Ildikó: Mesepoétika
Szerdahelyi István (szerk.): A realizmus az irodalomban
Dánél Mónika: Egytucat
Fekete J. József: Teremtett világok