Merre ​tartasz, ember? 2 csillagozás

Összegyűjtött írások
Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Szepes Mária: Merre tartasz, ember?

E ​cikkgyűjtemény olyan kérdéseket vet föl, amelyek égetően sürgőssé váltak a harmadik évezred válságai között. Földünk beteg. Életformája vészhelyzetbe került. Diagnózisát kiváló szaktekintélyek juttatják a köztudatba, különféle médiumokon át. Azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy technikai civilizációnk legzseniálisabb felfedezései sem tudják orvosolni ökológiai, szociológiai, lélektani kórságainak egyre növekvő ártalmait. Szerencsére áldozatkész tudósaink nem adják fel küzdelmüket a bolygónkon kivirágzott élet megmentéséért. Bizonyosak benne, hogy egyedül a tetté lett eszmék válhatnak sikeres valósággá. És nincs olyan egyéni, közösségi elfajulás, ártalom, amelyből ne lenne kivonható annak ellenszere. De az ilyen esszencia létrehozásához fáradhatatlan kutatómunka, szívós kitartás, empátia és érti türelem szükséges. A kötet tanulmányai e problémákon való közös továbbtűnődést kínálják saját és Földünk krízisein töprengi humanistáknak. Ezek az írások a XX. század millenniumának… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2000

>!
Édesvíz, Budapest, 2018
236 oldal · ISBN: 9789635297351
>!
Édesvíz, Budapest, 2000
236 oldal · ISBN: 9635284241

Enciklopédia 41

Szereplők népszerűség szerint

H. G. Wells · tömeg · Arthur Schopenhauer · Czeizel Endre · tudós

Helyszínek népszerűség szerint

Magyarország


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Mákostészta>!

Korunk tulajdonképpen a tömegmozgalmak nagy kísérletének műhelye: és körülbelül már azt is láthatjuk, hogy ez a kísérlet is fiaskóval végződik éppen úgy, mint a többi társadalmi kísérlet eddig. Nem is lehet másképp, amíg vak vezet világtalant: erkölcsileg alacsonyrendű vezetők, értelmileg alacsonyrendű tömeget. (…)
A tömeglelkesedés kiváltója mindig valami brutális, kirívó dolog, elnagyolt és túlfokozott – hogyne hatna hát mindegyik között a legbrutálisabb és legkirívóbb erő: a gyűlölet. A jelentéktelen kis ember csak gyűlöletében érzi nagynak, különbnek magát. Rettenetesen mélyre, piszokba kell rángatnia egy-egy felebarátját, hogy bemocskolt, leterített testére ráállhasson és legalább annyival megnövelje törpe alakját.

50. oldal, I. rész - Szupersztár Internet (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: gyűlölet · politika · tömeg · tömegkommunikáció
Mákostészta>!

Nem kellene végre összefognunk, félretéve minden önérdeket, faji, politikai, vallási gyűlölködést, hogy közösen mentsük, ami még menthető bolygónk intelligens életformájából, múltja nagyszerű hagyományaiból és jövője lehetőségeiből?
(…)
Mire várunk? Távoli bolygók segítségére?

59-60. oldal, I. rész - Szupersztár Internet (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: környezetvédelem · összefogás
Mákostészta>!

A jog csak a tehetetlen, becsületes, saját szakértelmükön kívül semmiféle hatalommal nem rendelkező tudósokra, művészekre, felhőszobrász bölcselőkre és kiszolgáltatott, robbanva növekvő számú éhező, menekülő, fekete szuggesztiók parancsára gyűlölködő, legyilkolt, munkanélküli tömegekre vonatkozik. A jogot védőbunkerek, védővagyonok, védőrangok tulajdonosai csinálják, alakítják, semmivé nyilvánítják és új törvényeket hoznak érdekük szerint. Rájuk egyetlen betűje nem vonatkozik.

35. oldal, I. rész - Bűvészinasok (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: hatalom · jog · törvény
Mákostészta>!

Megkockáztatnám azt is, mert életfontosságúnak, igaznak tartom, hogy minden jelenség ránk is tartozik. Valamennyi gondolkodó élőlény felelős mindazért, ami történik a Bioszban és az Univerzumban. Minden alkotó, tudós, érző lélek és szellem felelős úgy a saját, mint a világ sorsáért. Kötelessége, hogy megtegye azt, ami módjában áll. Küzdjön a téves ellen az igazabbért. A tudatlanság ellen a tudatosításért, és a valóság felismeréséért, akkor is, ha csak annyit tehet, hogy az értetlen, zárkózó gyűlölség kevélyen megvető, elhárító magatartása helyett empátiával, szánalommal segíteni próbál önmagán és azokon, akik a közelébe kerülnek, elfogadják jószándékát.

44. oldal, I. rész - Északi fény (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: felelősség · társadalom
Mákostészta>!

Magyarország egyetlen „nyersanyaga” népe alkotóinak, tudósainak szürkeállománya, kiváló elméje. A Nobel-díjas tudósok közül legalább tizenkettő magyar. Nincs olyan ország, amelynek kutatói, pedagógusai, művészei, felfedezői között ne akadnánk magyar nevekre. Sok olyan van, aki képtelen volt megélni itthon. A legkülönbek agyát ijesztő mértékben szívják magukhoz gazdagabb országok, világrészek. A bátrabbak itthon nyomorognak, szeretett hazájukat gazdagítva képességeikkel, feltéve, hogy elfogadják tőlük, számolnak nagyszerű teljesítményeikkel.

82-83. oldal, I. rész - Merre tartasz, ember? (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: Magyarország · Nobel-díj · tudós
Mákostészta>!

Gyakori félelem táplálta fóbia, stresszbetegségekhez tartoznak például a gyomor-, szív-, mirigyrendellenességek, allergiák. Ha egy ember állandóan a pulzusát figyeli, az előbb-utóbb meglódul, rendellenesen, tachycardiás kihagyásokkal lüktet. S ez nagyon is érthető. Próbáljuk kitartóan dörzsölni kézfejünkön a bőrt. Az a rész először fokozatosan kipirosodik, majd fájdalmasan gyulladttá válik. A gondolatok „sugárnyomása” ugyanígy hat azokra a szervekre, amelyekre állandó aggodalmunk igányul.

88. oldal, II. rész - Káprázatok úrnője (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: pszichoszomatika
Mákostészta>!

Noha a nemek vetületjátékáról a mi Karinthy Frigyesünk megmondta, reménytelen ügy: mindegyik mást akar, „a férfi a nőt, a nő a férfit”. S amint kialszanak az erogén zónák színpadának reflektorai, a két szereplő egymásra mered a kulisszák között: a duzzadó szépségű, ezerszínű királynő-Vénusz kócos, festetlen pórleánnyá változott, akinek idomai túlbuggyantak határaikon, szeme árkosan fáradt, édesen csengő hangjából kések éle, tőrök hasba szúródó hegye bukkan elő. Az izgatóan zaklató, szüntelen becéző, ölelésre kész, szellemes, okos, gyöngéd, elegáns, erogén zónákat borzoló illatú, izmos Hérosz szürke, mogorva, fáradt ember, akinek szájából dohány- és borszag árad. Az ágyban rögtön elalszik és rémítően horkol. A zoknija lyukas. Gombjait elveszti. Csúnyán zabál, piszkálja az orrát, pocakja rálóg az övére.

92. oldal, II. rész - Erogén zónák útvesztői (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: házasság · illúzió · párkapcsolat · szerelem
Mákostészta>!

A nők – anyák, asszonyok – szívóssága rejtélyes genetikai alkatuk következtében óriási. Kivéve persze a mindig egyéni sorsukat, a testükben, pszichikai immunrendszerükben rejlő öröklött betegséghajlamukat. De náluk a korai halált okozó kórok: rák, önpusztító narkó, szerelmi csalódás, öngyilkosságba kergető depresszió, elmebajok fellobbanását rendszerint súlyos érzelmi válságok, csalódások előzik meg, mert emocionális „immunrendszerük” sebezhetősége elődeik által beléjük oltott terheltség. (…) Ha azonban megnézzük hazánk statisztikáját, látni fogjuk, hogy „egyenjogúságuk” ellenére az egészséges nők tovább élnek mint a férfiak. Pedig az úgynevezett egyenlőség sokkal nagyobb megterhelést jelent számukra, hiszen állásuk, „férfimunkájuk” mellett el kell látniuk otthoni kötelességeiket akkor is, ha férfipartnerük valamelyest „besegít” a háztartás őrlő, hatalmas energiát felemésztő munkájába. Sőt olyankor is, ha férfi nélkül nevelik gyermekeiket, felelős állást töltenek be, s gondoskodnak családjuk szükségleteiről. A tények kemény dolgok. Az ellenőrizhető statisztikák szerint az özvegyasszonyok száma megdöbbentően nagy és egyre növekszik. Hogy miért? Ki tudja, a természet miért gazdálkodik így a nemek közötti vonzó-taszító energiákkal?

107-108. oldal, II. rész - Néhány reflexió a "férfiak félelméről" szóló kitűnő cikkhez (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: nők
Mákostészta>!

Karinthy humora ellenállhatatlan, sokszor keserű és filozofikus. Életműve egy zsenié. Élete azonban lángoló képzeletű, sorsát előre érző, szenvedő, nagyon korán elhalt prófétáé. Nagy szerelme, első felesége Judik Etel, a színésznő volt. Romantikus küzdelmek árán vehette csak feleségül. Ő szülte első fiát, Gábort. Judik Etel az 1918-ban dühöngő „spanyol járványba” belepusztult. Halála éjszakáján Karinthy felhívta legjobb barátját, Kosztolányi Dezsőt: „Boga meghalt” – így becézte az imádott asszonyt. – „Úgy érzem, mintha egy daganat támadt volna a fejemben.” Ezt a naplójába is beleírta, 1918-ban. Híres, 1936-ban történt agyoperációja után két évnyi haladékot kapott a sorsától két legnagyobb műve megírásához (Utazás a koponyám körül, Mennyei riport). 1938-ban halt meg.

110-111. oldal, II. rész - Néhány reflexió a "férfiak félelméről" szóló kitűnő cikkhez (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: Karinthy Frigyes
Mákostészta>!

Nem mindegy, milyen színű tárgyak között élünk például. Az sem, milyen árnyalatú ruhát, díszítéseket használunk akár otthon, az utcán vagy társaságban való megjelenésünkkor. A csorba, csúf, elszíneződött étkészlet sem tesz jót étvágyunknak. A tapéta, szőnyeg, függönyök, drapériák, sálak, arcunk színe vagy színtelensége, nyakkendők, ékszerek, cipők, fehérneműk, ételek tálalása, gusztusos díszítése vagy egymásra hányt állaga is kiválthat ingerültséget, rossz közérzetet, váratlan konfliktusokat a családban, anélkül hogy tudnánk valódi okát.

196-197. oldal, III. rész - Színorgona (Édesvíz, 2000)

Szepes Mária: Merre tartasz, ember? Összegyűjtött írások

Kapcsolódó szócikkek: hangulat · ingerültség · konfliktus · otthon · rossz közérzet · színek · tárgy

Hasonló könyvek címkék alapján

Elisabeth Haich: Beavatás
Varga Lóránt: El Camino – Kis Titkok Könyve
Susan Kren: Kendra életei
Hamvas Béla: A világválság
Andrea Weaver: Angyalom
Müller Péter: Életművészet
Kőrös Edit: Lenormand tarot
Baranyi Tibor Imre: Fejlődő létrontás és örök hagyomány
Balogh Margit: Akik sokszor élnek – Évszázadokon átívelő reinkarnációs történet
Kiss Zoltán Zéro: A sorsunk a számokban