Az ​Olttól a Küküllőig 1 csillagozás

Erdélyi szász erődtemplomok
Szentpétery Tibor – Kerny Terézia: Az Olttól a Küküllőig

Isten ​háza menedéket adó, erős várrá formálódott, ahová szükség esetén az egész falu bevonulhatott, s amelynek kamráiban biztonságban tudhatta életét jelentő élelmiszereit, de „függőlábas” tornácaiból, „kitekintő filagóriáiból” időben hírt vehetett a közeledő ellenséges csapatokról is.

A történelmi Magyarország művészettörténetének egyik legizgalmasabb területét mutatja be ez a kötet: a Szászföld, a Barcaság erődtemplomait. Istennek szentelt középkori várakat, melyek sokkal inkább szolgálták a védelmet, mint a Székelyföld fallal körített templomai. A magyar történelmet Európához fűző szálak egyike a német lovagok erdélyi megtelepedése, utódaik szorgalma és a hitújításkor kibontakozó polgári kultúrája, mely az utóbbi évtizedek menekülési hulláma során a szemünk láttára enyészik el.
Dr. Szentpétery Tibor, a fotózással inkább szenvedélyből foglalkozó jogász elszánt szorgalmának köszönhető a könyv teljességre törő képanyagának összegyűjtése Ceaucescu-korszak nehéz… (tovább)

>!
Officina Nova, Budapest, 1990
144 oldal · ISBN: 9637835717

Kedvencelte 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Csorba Csaba: Erdélyi várak
Kőváry László: Erdély régiségei és történelmi emlékei
Muszka Sándor: A sziklahitű király
Csécs Teréz – Takács Miklós (szerk.): Beatus homo qui invenit sapientiam
Gink Károly – Vargha Balázs: Magyar várak
Száraz Miklós György – Tóth Zoltán: Várak
Fucskár Ágnes – Fucskár József Attila: Várak Magyarországon
Gyöngyössy János (szerk.): Székelyföldi legendás várak
Várady Péter Pál – Borbély Anikó: Erdély magyar templomai
Ringer István: Egy eltűnt vár nyomában 1.