Lorántffy ​Zsuzsanna 7 csillagozás

Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna

A ​történelmi regényeket kedvelőknek ajánlom figyelmébe Szentmihályiné könyvét, amely Erdély és Sárospatak legragyogóbb és
talán legizgalmasabb korszakába kalauzolja az olvasót, abba a korba, amelyet nem véletlenül neveztek Erdély aranykorának.Erdélyben ezekben az években – az 1600-as évek elején vagyunk -a református Bethlen Gábor a fejedelem. A regény igazi színtere azonban Sárospatak, ahol I. Rákóczi György, Bethlen Gábor őszinte híve él feleségével, Lorántffy Zsuzsannával, fiaival és udvartartásával. A regény elsősorban Lorántffy Zsuzsannának kíván emléket állítani, de mivel élete, neve elválaszthatatlan I. Rákóczi Györgyétől, természetesen Rákóczi György életét, gondolatait is megismerhetjük.
Lorántffy Zsuzsanna, aki egy gazdag zempléni földbirtokos család sarja, korán árvaságra jutott. Tizenhat évesen lett felesége a dúsgazdag Rákóczi György borsodi főispán és ónodi kapitánynak, Bethlen Gábor halála után Erdély fejedelmének.32 évig éltek boldog házasságban, és… (tovább)

>!
Református Zsinati Iroda, Budapest, 1985
422 oldal · ISBN: 963300179X
>!
260 oldal · keménytáblás

Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

oscarmániás>!
Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna

Méltatlanul mellőzött és elfelejtett történelmi regény egy kevésszer megénekelt magyarországi történelmi korszakról. Ha hibára lel az olvasó , ne rója föl az írónőnek, mert lelket simogató jó történet ez. A jelenkor ifjúsága is bátran forgathatja, bár vámpírok nem tartoznak a szereplők közé, van helyettük boszorkány!


Népszerű idézetek

oscarmániás>!

Pedig az egész országban fojtott lángok lappangtak. Az országutakon otthonukból kiűzött cseh és morva prédikátorok családjai bolyongtak, míg nyugalmasabb vidéken oltalmat találhattak. Ez a látvány megvadította a tíz év alatt összeszokott felekezeteket. Hiába emelt szót a jóságos jászóvári prépost a békességért. Hiába harcolt Rákóczy György nem csak szavával, de példaadásával is a vallási türelem mellett. A megindult lavinát józan ész már fel nem tartóztathatta. A menekültek látása nem csak feldúlta, de a védekezni vágyás rémületébe kergette a reformáltakat.

157. oldal

oscarmániás>!

– Te vagy hát az ifjú Rákóczy Pál testvére? Vidd meg asszonyanyádnak a jó híradást, hogy Krisztus urunk kegyelme vagyon ecséddel… Ezt izenem én, Pázmány Péter, aki hozzátok hasonlatosan eretnekségben születtem, de Jézus szent vére által részese leszek az örökkévaló idvességnek.
– Mink nem születtünk eretnekségben, hanem a calviniai confessióban…
Szerette volna még azt is megmondani, hogy ők is részesei lesznek az üdvösségnek, ha Isten rendelése szerint járják a földi utat.

23. oldal

oscarmániás>!

És Zsuzsanna lelke fájt minden életért. Mindig arra gondolt, hogy valamennyit anyai kínlódás hozta a világra.

283. oldal

oscarmániás>!

Nem bizony, mert a sok cautelákkal élő urak elrejtegetik magukat a hadba való jöveteltől! De, bezzeg, ha majd a fő- és minden nemesek jószágát vallonokkal rakják meg és az városokat új néppel, minden erősségeket némettel, örömest költenének ők is. Mennének a hadba is, csak lenne aki előbbeni állapotukba visszasegítené őket. De bizony nem jön többet Bethlen Gábor! Megégette a kása a száját. Nem köti fel másszor a harangot falu fejében. Nem költi el érettetek ötször-hatszor való százezer forintját, látván mostani szemivel, mily igen elvonszák az emberek magukat.

236. oldal

oscarmániás>!

Rákóczy könnyű, nyári dolmányában, fedetlen fejével úgy lovagolt át a poros falvak utcáin, hogy éjszakára visszajárt daliás alakja a jobbágyleányok álmaiba.

161. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Passuth László: Sárkányfog
Ignácz Rózsa: Hazájából kirekesztve
Nyirő József: A sibói bölény
Kemény Zsigmond: Zord idő
Kodolányi János: Boldog Margit
Fábián Janka: Emma szerelme
Nagy Borbála: Theodora császárnő
Csikász Lajos: Az utolsó oroszlánkölyök
Bán Mór: A Holló háborúja