Szent ​Bonaventura misztikus művei 1 csillagozás

A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel
Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei

SZENT ​BONAVENTURA a XIII. század, a virágzó keresztény középkor egyik legérdekesebb és legragyogóbb alakja.
1217-ben született Viterbo közelében, Bagnereában mint Giovanni Fidanza néven bejegyzett fia egy jómódú polgárcsaládnak. Miért hívják akkor Bonaventurának? Csodálatos története van ennek a névváltoztatásnak. Hároméves korában súlyos betegségbe esett. Amikor már az orvosok is lemondtak életéről, édesanyja Assisi Szent Ferenc pártfogásáért esedezett, s íme, a halálos betegségben szenvedő gyermek néhány nap alatt visszanyerte egészségét. Ekkor kapta a Giovanninak keresztelt fiú a Bonaventura (magyarul: jó szerencse) nevet. Hálából a csodálatos gyógyulásért, az édesanya Szent Ferenc rendjébe kívánta felvétetni fiát, aki önként, szívesen vállalta anyja szándékát, s belépett a ferences novíciátusba. Elöljárói hamarosan felismerték kiváló észbeli tehetségét, s rövid orvietói tartózkodás után az egyházi tudományosság központjába, Párizsba küldték. Innét kezdve pályája a „jó… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A lelki élet mesterei Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1991
212 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633604702 · Fordította: Barsi Balázs, Várnai Jakab

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

tschk>!
Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel

A címek nagyon jók spoiler Ami a leginkább hiányzik belőlük az a tűz. Egyetlen egy esetben tud kizökkenni a száraz, tudományos stílusból az Élet fájában, amikor elér Krisztus szenvedéseihez. Na ott meg már szinte perverz módon fetreng a vérben és a szenvedésben…

Aki középkori lelkiségi irodalomra vágyik, ne ezt a könyvet vegye a kezébe, aki a ferenci lelkiséget szeretné megismerni szintén ne nyúljon hozzá.

Számomra nem egy siker-sztori volt ez a könyv… talán a bevezető lehet érdekes.

spoiler


Népszerű idézetek

tschk>!

Különös, hogy milyen kevesen keresik magukban az Ősokot, holott – amint már megmutattuk – Isten annyira közel van lelkünkhöz. Bár ennek a magyarázata kézenfekvő. Az emberi elme foglalatosságai közben elszórakozik, s nem vonul magába emlékezete segítségével. Képzetek halmozzák el s nem tér magába értelmével, kívánságok csalogatják, és egyáltalában nem zárkózik magába, hogy vágyait a belső édességre és lelki örömre irányozza. Teljesen érzéki dolgokba merül, s képtelen magába, mint az Isten képmásába visszavonulni.

53. oldal

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel

2 hozzászólás
tschk>!

Természetesen nem a hétköznapi értelemben vett számokról van itt szó, hanem arányokról, ritmusokról és harmóniákról. SZ. Bonaventura ezt egy hetedikkel bővíti, az artificiales -szel. A művész az örök okokból felfogott ritmusokat a test megfelelő mozgásai által képes kifejezni a műalkotásban.

71. oldal

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel

FontolvaHaladó>!

A választóképesség (akarat) működését a latolgatásban, az ítéletben és a vágyódásban figyelhetjük meg.
A latolgatás nem más, mint annak keresése, hogy mi a jobb: ez vagy az? Jobbnak azért nevezünk valamit, mert az közeledés a legjobbhoz; közeledés a nagyobb hasonlóság miatt. Senki nem tudhatja másképp, hogy az egyik dolog a másiknál jobb, csak ha tudja, hogy jobban hasonlít a legjobbhoz. Hogy pedig valami máshoz jobban hasonlít, nem tudhatja másképp, csak ha ismeri azt a „mást”. Nem tudhatom, hogy ő jobban hasonlít Péterhez, ha nem ismerem Pétert. Tehát minden latolgatásban szükségképpen megvan a legfőbb jó belénk oltott ismerete.

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel

FontolvaHaladó>!

Ismételjük: mivel legtisztább és föltétlen létező, mivel tiszta lét, és mert első és utolsó, azért minden dolognak eredete és végső célja. Mivel örök és jelen, jelenvaló, azért minden időtartamot felülmúl és áthat, mintha az idő kerülete és középpontja lenne egyszerre. Mivel egyszerű és hatalmas, azért teljesen belül és kívül van mindenen. „Olyan felfogható szellemi kör, amelynek középpontja mindenütt van, kerülete azonban sehol.” Mivel tiszta ténylegesség és változatlan, „ő maga mozdulatlanul mozgat mindent”. Mivel tökéletes és mérhetetlen, mindenben van, de nem bezárva, mindenen kívül, de nem kizárva, minden fölött, de nem fölemelten, minden alatt, de nem elnyomva. És mivel szorosan egy és végtelenül sokoldalú, azért ő a minden mindenben, s bár a minden sok dolgot foglal magába, ő azonban egy marad. A legegyszerűbb egység, a legvilágosabb igazság és a színtiszta jóság folytán benne van minden erő, minden minta, minden közölhetőség. Belőle, általa, benne van minden, mert ő mindenható, mindentudó és egészen jó. Őt tökéletesen látni: maga a boldogság. Ahogy Mózesnek mondta: Megmutatom majd neked egész jóságomat.

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel

tschk>!

Az isteni gondviselés műveként József, a Szűz jegyese Betlehem városába vezette az áldott állapotban lévő leányt, a királyi sarjat. S a fogantatás után kilenc hónapra, miként a vőlegény az ő terméből, úgy lépett ki a békesség királya a Szent Szűz méhéből.

81. oldal

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel

tschk>!

Az efféle elmélkedésben az értelem kutatva teszi fel a kérdést, az ítélőképesség véleményt alkot és választ ad; a lelkiismeret tanúságtevése által következtetést von le, az akarat miután választott, meghozza a döntést.

120. oldal

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel

tschk>!

A negyedik fok a részegség… És ezért mint részeg, szégyen nélkül vetkőzünk mezítelenre és viseljük el az ütéseket el az ütéseket fájdalom nélkül.

125. oldal

Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel


Hasonló könyvek címkék alapján

Meszlényi Antal: Magyarországi Szent Margit
Dante Alighieri: Dante összes művei
Gárdonyi Géza: Isten rabjai
Kodolányi János: Boldog Margit
Louis de Wohl: Assziszi Szent Ferenc
Luciano Radi: Tolentinói Szent Miklós
Blaskó Mária: A csillagok leánya
Galicz Töhötöm: Montecorvinói János, Peking első püspöke és érseke
Laimonis Purs: Lángoló vár
Guy Bedouelle: Szent Domonkos