Szent ​Ágoston vallomásai 10 csillagozás

Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai

Két ​évezred szentjei közül is kiemelkedő egyéniség Hippói Szent Ágoston. Vallomásainak tizenhárom könyve nemcsak az ókeresztény, hanem a világirodalom legnagyobb művei, közé tartozik. Stílusának egyik sajátossága állandó érzelmi hullámzása, mely különös ritmust ad latin és magyarrá lett prózájának: egyszerű, hétköznapi szavakkal tér vissza-vissza múltjába, gyerekkorától élete derekáig, majd újra meg újra olyan zsoltáros-imádságos hangba lendül át – szinte észrevétlenül –, mely páratlanul költőivé teszi vallomásait. A világirodalomban ő az első, aki úgy figyeli meg a gyermeket, ahogy századunkban a gyermeklélektan tudósai. Felismerései másfél évezreddel előzik meg Rousseau-t, aki vallomásai írásakor példaképnek tekinthette őt, mert ugyanolyan imádságos hanggal kezdi az írást: „Úgy tárom fel bensőmet, ahogyan te magad látod, Örökkévaló…” A keresztény etika, melynek része a ragaszkodás az igazsághoz, készteti önvallomásra Szent Ágostont. Minden írásában a világ rendje, az isteni… (tovább)

Vallomások címmel is megjelent.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Officina Könyvtár

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2015
462 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633615799 · Fordította: Vass József
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2007
462 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633618844 · Fordította: Vass József
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1999
462 oldal · ISBN: 9633611105 · Fordította: Vass József

7 további kiadás


Most olvassa 5

Várólistára tette 19

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

mandris>!
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai

A szentekkel és műveikkel való ismerkedésem következő állomása Szent Ágoston és az ő Vallomásai lettek. A Szent Ágostonnal való ismerkedésem ugyan nem a nulláról indult ezzel a könyvvel, hiszen egy jól ismert szentről van szó, közel sem ismertem ilyen mélységig az életútját, mint amennyire vallomásaiból megismerhető. Természetesen tudtam róla, hogy viszonylag idősebb korban tért meg, hallottam a manicheusokkal való kapcsolatáról is, de nem túl sokat. Hát, most a visszaemlékezései révén jóval többet megtudhattam életéről, és hogy hogyan jutott el a megtérésig. A könyv legnagyobb része fiatalságáról szól, és ez a nyugati irodalom első ismert önéletrajzi munkája. Megtérését követően azonban éles a váltás, és a hátralevő részben inkább néhány őt különösen érdeklő filozófiai és teológiai kérdéssel foglalkozik, amely részek viszont szintén nagyrészt érdekesek voltak. Talán az ismeretelméleti rész érdekelt legkevésbé, és a Teremtés könyvének sajátos, szimbolikus értelmezése tetszett leginkább.

5 hozzászólás
KNW I>!
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai

Csillagra nem merem értékelni ezt a könyvet, inkább azt értékelem benne, milyen rég íródott és milyen igényes a szöveg. Az írónak annak idején biztosan rengeteget segített, hogy leírta a gondolatait, látszik a reveláció a szövegekből.
Manapság inkább referenciakötetként értelmezhető, mint egy az egyben végigolvasható könyvként, azaz akkor érdemes beleolvasni, fellapozni, amikor a hittel, érzelmekkel, gondolatokkal kapcsolatos szöveget keresünk.
Jó a polcon tartani, és ha mellette megyünk el, felütni és elolvasni egy fejezetet.

thuki>!
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai

Nem volt rossz a könyv, hiszen mind Ágoston élettörténetének a leírása, mind a hite mellett kinyilvánított gondolatok, okfejtések érdekesek, és látszik rajtuk, hogy egy valóban igen tehetséges ember írta. Maga a könyvet átható gondolkodásmód viszont elég idegen a számomra, ezért is nem tudtam túlságosan élvezni.

Paránytrilla>!
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai

Elmélkedések. Olyan kérdéseket vet fel, amelyek ma is aktuálisak, ugyanakkor ezzel a lassú átgondoltsággal olyan világot villant fel, amely már régen eltűnt. Ahol van idő elmélkedni, elmerülni a saját gondolatainkban, szemlélődni, csupán néhány szót, mondatot forgatni magunkban.


Népszerű idézetek

Fatma>!

Jaj nekem, Uram! Legalább tudnám, hogy mit nem tudok.

371. oldal (XI. könyv, XXV.fejezet)

Fatma>!

Tehát nem hosszú idő a még nem létező jövő, hanem a hosszú jövő a jövőre való várakozás. És nem hosszú idő a már nem létező múlt, hanem hosszú múlt, a múlt hosszas emlékezete.

377. oldal (XI. könyv XXVIII. fejezet)

Eli>!

A kíváncsiság a tudásvágyat mímeli, holott te tudsz mindent felsőségesen. Maga a tudatlanság és balgaság az egyszerűségnek és ártatlanságnak nevével leplezkedik, bár egyszerűbbet találni nem lehet, mint te vagy. (….)A fényűzés azt óhajtja, hogy „beteltségnek” és „gazdaságnak” hívják;ám te vagy a romolhatatlan édességnek teli és hiánytalan bősége. A pazarlás a bőkezűségnek képét hordozza- de minden javaknak legnagylelkűbb osztogatója te vagy. A fukarság sokat a magáénak akar -és minden a tiéd!-. Az irigykedés a kiválóságon verseng, de mi kiválóbb tenálad? A harag a bosszúért kiált, – ki igazságosabb bosszúálló, mint te vagy?A félelem minden szokatlantól és váratlantól retteg, ami kedves kedves dolgainkat fenyegethetné és biztosságukon őrködik(…)Így szóródik szét olcsó szerelemre a lélek, mikor tőled elfordul és rajtad kívül keresi mindazt, ami kristályos és tiszta, s amit csak akkor talál meg, ha hozzád visszatér…

66. oldal

Lele21>!

Mi lehetett ugyanis oka ama fájdalom akadálytalan és mélységes belémhatolásának, ha nem az,hogy homokra állítottam lelki világomat és úgy ragaszkodtam a mulandóhoz mintha nem volna mulandó.

molke P>!

Az örök Tervező mindig tudja; hogy kinek hol a helye.

4. oldal, Bevezetés (élete)


Hasonló könyvek címkék alapján

Egeria: Egeria útinaplója
L. Caecilius Firmianus Lactantius: Isteni tanítások
Vanyó László: Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században
Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek
Móra Ferenc: Aranykoporsó
Baán Izsák: Evagriosz Pontikosz a gondolatokról
Varga Mátyás: Szent Miklós
Kiss Bernadett (szerk.): Úton Isten felé
Varga Mátyás: Szent Márton
Sulpicius Severus: Szent Márton élete, levelek, dialógusok