Magyar ​lélek / Hungarian Spirit 0 csillagozás

48 magyar dal / 48 Hungarian Songs
Szendrey Marót Ervin: Magyar lélek / Hungarian Spirit

A ​magyar nyelv: világ csodája. Az ezen a természetes ősnyelven megszólaló magyar népdalkincs (az eddig már közel 200 000 – kétszázezer – lejegyzett, közismert népdal), és a népdalok dallamvilágára épülő hangszeres népzene (hatalmas, több tízezer órányi rögzített zenei anyag) az emberiség műveltségének legbecsesebb értékei közé tartozik. És ehhez még hozzávehetjük a népdalfeldolgozásokat, kánonokat, kórusműveket, daljátékokat, és a népzenei feldolgozásokat, nagyzenekari műveket. Mindemellett a népzenénk az egész magyar, sőt részben az európai komolyzenére jelentős hatást gyakorolt. És hát a népzenénkre járható a tájegységenként különböző és rendkívüli változatosságú magyar néptánc, ami szintén világ csodája, és a világörökség része. A magyar népzene- és népdaltárt igen áldásos dolog tehát föleleveníteni, éltetni és minél inkább közkinccsé tenni, még a nem magyar ajkúak számára is. Buzdítani kívánunk mi is mindenkit a magyar népdalok éneklésére és népzenénk muzsikálására. — Légyen… (tovább)

>!
Áldás, Budapest, 2009
98 oldal · ISBN: 9789630663571

Hasonló könyvek címkék alapján

Dobos Anna – Mika János (szerk.): Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében / Natural and Cultural Heritage in the Eger Region
Török László: Adoption and Adaptation / A kultúraátvétel értelme
János Sipos: Azeri Folksongs
John Arany: The Legend of the Wondrous Hunt
Erdész Judit: Népi szabás és díszítés / Traditional Dress Patterns and their Decoration
Agárdy Ferenc – Hargitay Béla – Hargitay István – Kun Endre – Márffy Attila: Az első huszonöt év – The First Twenty Five Years 1957–1982 Melbourne H.S.C. alapításának 25 éves évfordulója
Tomas Opitz – Üveges Krisztina (szerk.): Fényképezte Zsigmond Vilmos / Photographed by Vilmos Zsigmond
Novák Ágnes: Vernacular Architecture in Hungary / Magyar népi építészet
Golarits István – Prokopp Mária: Árpád-házi Szent Erzsébet
Kránitz Péter Pál: Magyarok a Kaukázusban