Novae ​grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben 1 csillagozás

Szenczi Molnár Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Eredeti megjelenés éve: 1610

>!
452 oldal · puhatáblás · ISBN: 9637530738 · Fordította: C. Vladár Zsuzsa

Enciklopédia 1


Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

deaxx P>!
Szenczi Molnár Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben

Azt tudtátok, hogy ez az első, teljes, szintaxist is tartalmazó, magyar nyelvet leíró… grammatikánk? Ami milyen menő már!

Először két dolog:
1. ez rengeteg munka lehetett, és nem veszem be a mesét, hogy „egy kocsiút / éjszaka / szempillantás” alatt sikerült összedobni az egészet ( :D )
2. A grammatika legvégén van egy kétnyelvű melléklet, amit a „Keresztény olvasónak” dedikál Szenczi, méghozzá azért, hogy gyakorolhassa az itt leírtakat. Az egyik oldal latinul, a másik magyarul (de háh, XVII. század, szóval csemege az magyarul, és külön móka, hogy a nazálisrövidítések ott vannak mindkettőben). Ha lehetne csillagozni, ezt a részt csillagoznám!

Pár szó a műről magáról:
Nagyon-nagyon rendszerszerű, minden levezethető. Minden összefüggés átlátható, csak oda kell figyelni. Brutális egyébként! De nagyon jó.
A dolog talán azért különösen érdekes, mert a latinon keresztül kellett szemlélni a magyart, és ami nem fért a latinba, arra ott volt a héber. (A Biblia két szent nyelve ugye.)
Meg a nyelvérzék. :))

Tulajdonképpen nem szeretnék itt nagy kiselőadásokba bocsátkozni. Öt csillag, mert nem kevés munka van a fordításában, az eredeti műben, és kétségkívül jelentős munka ez. Fakszimile kiadás, ott van a magyar fordítás mellett a latin eredeti. (Amit nem beszélek, de egy-két szó ráragad az emberre, illetve mindig el lehet csodálkozni, hogy milyen ismerős ez vagy az, csak más kontextusból, vagy az angolból. Néha olyan érzésem van, hogy a történelem egy egészen más univerzum, és szeretek rájönni, hogy annyire mégsem.)

>!
452 oldal · puhatáblás · ISBN: 9637530738 · Fordította: C. Vladár Zsuzsa

Népszerű idézetek

deaxx P>!

A szótagok időbeli és ékezetes változatai oly sokfélék és különbözőek e nyelvben, hogy a héberek minden pontjának és ékezetének helye lenne a mi magyar írásunkban, ha héber betűkkel élnénk.

95. oldal - A hosszúságról, II. Fejezet A Szótagokról, A MAGYAR GRAMMATIKA ELSŐ KÖNYVE AZ ETIMOLÓGIÁRÓL

Kapcsolódó szócikkek: héber
deaxx P>!

A Struzmadar, Struthio Camelus avis nevét a tudatlanok nehezen ejtik ki, éppígy a Ptrüßßentes, Sternutatio szót is, ehelyett némelyek a t és az r mellőzésével csak Püßßentes-t vagy pißßentes-t írnak.

93. oldal - A betűk és hangok összekapcsolásának szabályai, II. Fejezet A Szótagokról, A MAGYAR GRAMMATIKA ELSŐ KÖNYVE AZ ETIMOLÓGIÁRÓL

deaxx P>!

A finomabb ízlésűek a mássalhangzók után mindig betoldanak egy magánhangzót, mint az edesb helyett edeſſeb, dulcior; a haragosb helyett haragoſſab, iratior; az igazb helyett igazab, iustior stb.

117. oldal - IX. Fejezet A Fokozásról, A MAGYAR GRAMMATIKA ELSŐ KÖNYVE AZ ETIMOLÓGIÁRÓL

deaxx P>!

Ha ehhez a négy mássalhangzóhoz: g, l, n, t az y magánhangzó járul: gy, ly, ny, ty, akkor lágyabban és folyékonyabban ejtjük. A hozzájuk toldott y ugyanis j-ként rejtőzve bennük, meglágyítja és mintegy megszelídíti őket.

85. oldal - Megjegyzés, I. Fejezet A Betűkről, A MAGYAR GRAMMATIKA ELSŐ KÖNYVE AZ ETIMOLÓGIÁRÓL

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Guillielmus Postellus Barentonius: A föníciai betűkről
Bestiarium Zircense
Regula Bullata
Gaius: Gaius római jogi institutióinak négy könyve
Kövesdi Pál: A magyar nyelv alapjai – Elementa Linguae Hungaricae
Szókincspróba 2
Ágoston Katalin (szerk.): Szókincspróba 1.
Helen Davies – Fehér Bence: Kezdők latin nyelvkönyve
Tegyey Imre (szerk.): Latin-magyar zsebszótár
Szabadi István: Latin nyelvtan református teológiai hallgatók számára