Száz ​magyarok könyvei I-X. 0 csillagozás

Száz magyarok könyvei I-X. Száz magyarok könyvei I-X. Száz magyarok könyvei I-X. Száz magyarok könyvei I-X.

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A kötetekben minden szerzőnek az arcképe és az életrajza/önéletrajza is szerepel.

A művek szerzői: Révész Béla, Tolnai Lajos, Szabóné Nogáll Janka, Justh Zsigmond, Eötvös Károly, Szekula Jenő, Szécsi Ferenc, Pásztor József, Nagy Endre, Lux Terka, Kozma Andor, Iványi Ödön, Hajdu Miklós, Bokor Malvin, Benda Jenő, Abonyi Árpád, Szép Ernő, Szederkényi Anna, Sas Ede, Rákosi Viktor, Pekár Gyula, Pásztor Árpád, Hevesi Sándor, Bálint Aladár, Ritoók Emma, Relle Pál, Petelei István, Molnár Jenő, Lőrinczy György, Lovik Károly, Dánielné Lengyel Laura, Csizmadia Sándor, Bársony István, Nagy Lajos, Moly Tamás, Kálnoki Izidor, Gerő Ödön, Barta Lajos, Bálint Lajos, Ady Lajos, Zsoldos László, Zöldi Márton, Vajda Ernő, Szőllősi Zsigmond, Szilágyi Géza, Pakots József, Farkas Pál, Balla Ignác, Lakatos László, Karinthy Frigyes, Gábor Andor, Erdős Renée, Elek Artúr, Balázs Béla, Thury Zoltán, Tersánszky Józsi Jenő, Laczkó Géza, Kemény Simon, Jókai Mór, Gellért Oszkár, Gárdonyi Géza, Berkes Imre, Tömörkény István, Szomaházy István, Mikszáth Kálmán, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit, Herczeg Ferenc, Cholnoky Viktor, Bródy Sándor, Babits Mihály, Ambrus Zoltán, Szomory Dezső, Szini Gyula, Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc, Miklós Jenő, Lengyel Menyhért, Krúdy Gyula, Ignotus, Heltai Jenő, Csáth Géza, Biró Lajos, Ady Endre, Kabos Ede, Oláh Gábor

Tartalomjegyzék

>!
3106 oldal · keménytáblás

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

>!
ciemat P

Abonyi Árpád önéletrajza
Ifjukori irodalmi bajtársam, Kabos Ede, kivel egyidőben indultam el a világ és társországai meghódítására és aki azt kivánja, hogy ebben az ő kitünő Anthologiájában is benne legyek, ugynevezett „önéletrajz” nélkül az én fekete fejemet sem akarja irodalmi kincstára közönségének bemutatni. Le kell tehát ülnöm az írógép mellé, hogy ezuttal – kivételesen – tulajdon fejemről kopogtassak…
Negyvenkilenc esztendős vagyok, amikor e pár soros rajzolat felette kényelmetlen mondatait irom. Kuruc Balogh Ádám vármegyéjében, Barsban születtem, ez azonban mellékes. Az sem fontos, hogy familiám a kivénült magyar törzsek közül való, amelyek idestova már képtelenek friss hajtást adni. Magam azt tartom önmagamra nézve lényegesnek, hogy hat esztendős koromban kiemeltek öreg vármegyém konzervativ földjéből és átültettek friss erdélyi földbe, Kolozsvárra. Tulajdonképpeni szülővárosomnak ennélfogva ezt a várost tartom, mert ennek a szinmagyar városnak éles erdélyi levegője formált ki azzá, amivé lettem: hibákkal és erényekkel együtt, jó és rossz értelemben: erdélyi emberré, aki makacsul védi a maga éleit és szegleteit, s még akkor is a saját tengelye körül forog, ha emiatt rossz dolga van… E faji és históriai konokság nélkül azonban már rég kiveszett volna onnan az a maroknyi magyarság, mely e sokszor kigunyolt hiba kevély birtokában a következő ezer esztendő végén is ott lesz.

Előszó


Hasonló könyvek címkék alapján

Franz Fabian – Bárány György (szerk.): Fantasztikus történetek I-II.
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Babits Mihály: Karácsonyi Madonna
Jókai Mór: Óceánia
Krúdy Gyula: Gasztrohangulatok
Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában
Tömörkény István: Hühü
Krúdy Gyula: Delikátesz
Krúdy Gyula: Régi pesti históriák
Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak