Történelem ​V. 0 csillagozás

Magyar történet a kezdetektől 1490-ig
Száray Miklós: Történelem V.

A ​szerző történelem-tankönyvcsaládjának ötödik kötete a magyarság eredetének részletes tárgyalásával kezdődik. Nyomonkötetve népünk vándorlását a Kárpát-medencéig, bemutatja mindazokat a körülményeket és hatásokat, amelyek kiformálták a honfoglaló magyarság sajátos életformáját és világképét. Nem kerüli meg a könyv azt a problémát sem, amely e korszak kutatásának ellentmondásaiból és hiányosságaiból fakad. Az ezzel kapcsolatos eltérő nézetek megismerése fejlesztheti a tanulók történelmi problémaérzékenységét.

Nagy terjedelmet szentel a tankönyv szerzője a magyar állam megszületésével és megszilárdításával kapcsolatos eseményeknek. A kiemelkedő Árpád-házi uralkodók eredményes tevékenysége részletesen megismerhető a második nagy rész fejezeteiből. Ugyanúgy sokoldalúan kerül bemutatásra a középkori Magyarország virágkora a XIV-XV. században. Károly Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás uralkodása megannyi alkalmat nyújt a korszak jellemző társadalmi, gazdasági és nemzetközi… (tovább)

>!
Műszaki, Budapest, 2002
138 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631622630
>!
Műszaki, Budapest, 1999
146 oldal · ISBN: 9631622630

Hasonló könyvek címkék alapján

Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss Gergely Bálint: Magyarország kormányzati rendszere, 1000–1526
Elekes Lajos – Lederer Emma – Székely György: Magyarország története az őskortól 1526-ig
Benkő Loránd: Név és történelem
Eperjessy Géza – Gunst Péter – Makkai László (szerk.): Történelmi olvasókönyv 2. – Forrásszemelvények az egyetemes történelem (476-1640) és Magyarország története (1526-ig) tanításához
Besnyő Miklós: Történetek a középkorból
Angi János – Bárány Attila – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: Európa a korai középkorban
Horváth Andrea – Horváth Levente Attila: Történelem 6. – A középkor és kora újkor története
Angi János – Bárány Attila – Barta János – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: Európa az érett és a kései középkorban
Bihari Péter: A régi rend fénykora és válsága 1640–1815
Csorba Csaba – Katona András: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára