Történelem ​és társadalomismeret a szakiskolák 10. évfolyama számára 0 csillagozás

Száray Miklós – Kaposi József: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. évfolyama számára

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004
136 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631948080

Népszerű idézetek

Araragat_Kasztór_Polüdeukész>!

Míg a szónokot az őt hallgató tömeg állandóan
korrigálja, mert hallgatói arckifejezésből állan-
dóan, megítélheti, hogy mennyire követik fejtege-
téseit, megállapítja, hogy szava eléri-e a kí-
vánt hatást, addig az író olvasóit egyátalán nem
ismeri […]
Ehhez járul még az a körülmény, hogy az emberek
legnagyobb része lusta, maradi és magától csak
ímmel-ámmal nyúl olyan írott műhöz, mely nem
felel meg felfogásának, és nem nyújtja azt, amit
az ember vár tőle.

Adolf Hitler: Mein Kampf

24. oldal

Araragat_Kasztór_Polüdeukész>!

Ha távozóban egy más bolygón megkérdeznék,
mi volt a földi élet legnagyobb öröme : a tanulást
mondanám. Nem azt, amelyiknek a végén egy vizs-
ga áll, hanem amit az ember kíváncsiságából, ki-
rándulásként tett egy új nyelvbe, az azon át meg-
közelíthető világba, egy új tudományba, mun-
kakörbe. S ha utána azt kérdeznétek: mi az, amiért a
földet a történtek után is sajnálnám itt hagyni: azt
mondanám, hogy olyan korban és olyan ország-
ban éltem, amelyben a tanulás alkalma s a hoz-
závaló kedv együtt és rendkívüli mértékben nőtt.

Német László

120. oldal

Araragat_Kasztór_Polüdeukész>!

Egyszer, amikor Ramsgate-ben jártam, beleke-
rültem egy légitámadásba. Bevezettek egy nagy
alagútba, a lakosság jelentős része állandóan ott
tartózkodott. Amikor egy negyedóra múlva kijöt-
tünk, füstölgő romokat láttunk. Egy kis szállodát
ért találat. Emberéletben nem esett kár, de az
épület helyén törött edények, használati tárgyak,
összetört bútorok halmozódtak. A tulajdonos és a
felesége, valamint a szakácsok és a pincérek zo-
kogtak. Mi lett az otthonukból? Mi lett a megél-
hetésükből?

Részlet Chuchill, brit miniszterelnök visszaem-
lékezéseiből

41. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Nánay István: Tanodától – egyetemig
Helméczy Mátyás: Történelem 8.
Salamon Konrád: Történelem a középiskolák 12. évfolyama számára
Seifert Tibor: Magyarország története 1938–1990
Katona András – Valaczka András – Rudolf Ottó (szerk.): Történelmi olvasókönyv – Újkor
Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak
Rubovszky Péter: Történelem IV. I-II.
Herber Attila – Martos Ida – Moss László – Tisza László: Történelem 5. – 1789-től 1914-ig
Conrad Totman: Japán története