Az ​újabb orosz irodalom 0 csillagozás

a régibb irodalom történetének vázlatával
Szántay-Szémán István: Az újabb orosz irodalom

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1926
212 oldal

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

Fisu>!

A végtelennek látszó orosz síkságot és népét, a legújabb időkig, rejtelmesebbnek képzelte a nyugateurópai ember, mint Ázsia ősrengetegeit, vagy mint Afrika homoksivatagjait. Nem sokkal a világháború előtt, különösen az alatt és utána azonban egész más világításba került az orosz föld és az orosz lélek. Az 1917. évi orosz forradalmi összeomlássa bolsevizmus újabb meglepetésekkel szolgált s azóta minden oldalról feszült figyelem kisérte az orosz eseményeket. Az optimisták úgy hiszik, hogy csak a Nagy Péter által mesterségesen teremtett államszerkezet omlott össze s hogy a romokból új erővel támad fel az orosz géniusz, a pesszimisták azonban ma is hirdetik, hogy az orosz lélek s így annak egész kultúrája s irodalma soha többé nem lesz az, amivé a XIX. században lett.
Az orosz szellemi élet iránt Európaszerte megnyilvánult érdeklődés különösen Német- és Franciaországban teremtett hatalmas irodalmat s ott ma már az orosz irodalom minden korszakának jelesebb képviselőit, jó fordításokban, szélesebb körben olvassák s az irodalmi ismertetések és monográfiák esztétikai és tudományos értékelésüket is elvégezték. Nálunk újabb keletű s nem is rendszeres az orosz irodalom ismerete, mert az ú. n. klasszikus és realista írók jobbjain kívül másoktól valamit is alig olvasott a közönség s azokat is sokszor csak egy-egy tendenciózus munkájokból ismerheti meg.

Szántay-Szémán István: Az újabb orosz irodalom a régibb irodalom történetének vázlatával


Hasonló könyvek címkék alapján

Török Endre: Átragyogás
Bakcsi György: Blok világa
Zöldhelyi Zsuzsa – Szőke Katalin (szerk.): Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig
Regéczi Ildikó: Térképzetek az orosz irodalomban
Osztovits Ágnes (szerk.): Költő és próféta
Karczag István: Szürke zsinat
Fejér Ádám: A puskini klasszika szellemi aktualitása
Bakcsi György: Orosz századforduló
Alexandra Popoff: Szofja Tolsztaja élete
Vlagyimir Jakovlevics Propp: A varázsmese történeti gyökerei