A ​Két Hollós 2 csillagozás

Mátyás király és a Pálos Rend
Szántai Lajos: A Két Hollós

A ​Pilis királyi központ volt. Itt egy olyan történelem létezik, amit hogyha nem fedezünk fel újra magunknak, akkor a múltból eredő zavarosságunkból fakadóan, saját országunkat fogják kihúzni a talpunk alól. Teljesen mindegy, hogy egyesek a pogány ősök nevében húzzák ki ezt a hagyományt alólunk, vagy éppen a római katolikus egyház nevében. Mert ugyanazok a csatornák. Egy Szent László királyra senki ne mondja azt, hogy a római katolikus térítésnek volt a bajnoka! Szent László király a római pápával szinte a hadüzenet állapotában állt, mikor a tengermelléket meghódította. És ilyen az egész Árpád-kori történelem. Róma az Árpád-korban Magyarország legfőbb ellensége. A magyar királyok pedig nem indoeurópai törzsből származó uralkodók voltak. akiknek programjában az szerepel, hogy a legfőbb ellenségedet egy karóval üsd agyon.
A magyar királyok a szó legteljesebb értelmében az evangéliumi kötelezettségnek és a szkíta ősvallás kötelezettségének megfelelően, a gyűlöletre szeretettel… (tovább)

>!
104 oldal · ISBN: 9630073595

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 14


Kiemelt értékelések

Virágszépe>!
Szántai Lajos: A Két Hollós

Szántai Lajos: A Két Hollós Mátyás király és a Pálos Rend

A magyar Pálos Rendről még kevés írás született. Szántai Lajos művelődéstörténész a fellelhető anyagokat ismerteti és továbbgondolja. Meséket, mondákat idéz a történelmi eseményekkel párhuzamosan. Igazán elgondolkoztatóak az okfejtései, magyarázatai. Nagyon érdekes volt olvasni, jó stílusú könyv. Meggyőző volt számomra is logikus következtetéseivel, kíváncsian várom a további, pálosokkal és a Pilissel is kapcsolatos írásait.


Népszerű idézetek

Virágszépe>!

Ki vezeti a tatárok ellen a magyar sereget 1241-ben? Ugrin kalocsai érsek. Ki vezeti a mohácsi csatamezőn a sereget? Tomori Pál, kalocsai érsek. Kiderül, hogy ezek a papi személyek, kardforgató férfiak. A pálosok a kiképzés időszakában ugyanolyan kiképzést kaptak, mint a kardforgató vitézek. Egy életem, egy halálom. Aki nem ismeri az élet és a halál misztériumát az sem pap, sem pedig vitéz nem lehet. Kik védik meg 1526-ban a visegrádi fellegvárat a törökök elől? A márianosztrai és a pilisszentlászlói pálos szerzetesek.

24. oldal (Sárosi és Fiai, 2001)

Szántai Lajos: A Két Hollós Mátyás király és a Pálos Rend


Hasonló könyvek címkék alapján

Gönczi Tamás: Pilisi titkok, pálos barátok
Frenyó Zoltán: Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés
Kohn Sámuel: A szombatosok
Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946
Badiny Jós Ferenc: A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
Daczó Árpád: Csíksomlyó titka
Daczó Árpád: Csíksomlyó ragyogása
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Baán Izsák: Evagriosz Pontikosz a gondolatokról
Szebeni Olivér: A Kiskunság hívői