Ragadozók 7 csillagozás

A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február
Számvéber Norbert: Ragadozók

A ​második világháború keleti frontján 1943 végére – már túl Sztálingrádon, a doni hadműveleteken, Kurszkon és Harkov másodszori visszafoglalásán – a szovjet hadseregnek az addig elvesztett területek felét sikerült újra az ellenőrzése alá vonnia, és a déli frontvonal Ukrajna közepén, nagyjából a Dnyeper folyó vonalánál húzódott. Az újabb nagy szovjet támadás délen 1943 decemberének végén indult meg. E hadműveletek során vetettek be a németek egy különleges nehézpáncélos-alakulatot, amely egyedülálló módon csak Tigerekből és Pantherekből állt.

Erre 1944 januárjában került sor, amikor is a német 11. páncélosezred törzsének alárendeltségében két páncélososztályt átmeneti jelleggel ezredkötelékben alkalmaztak Vinnyica térségében. Dr. Franz Bäke tartalékos alezredes irányítása alatt e nehézpáncélos-ezred két hadműveletben is megütközött a szovjet erőkkel (főleg harckocsi- és gépesített csapatokkal). Ezek az összecsapások a leghevesebbek közé tartoztak a keleti front… (tovább)

>!
340 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155583513

Enciklopédia 8

Helyszínek népszerűség szerint

Szovjetunió


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések

Anton_Gorogyeckij P>!
Számvéber Norbert: Ragadozók

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Még sose olvastam a szerzőtől teljes könyvet, de hallomásból tudtam, mire számíthatok, és nem is csalódtam. Elképesztően részletes leírása az eseményeknek, majd hihetetlenül alapos kielemzése annak. Minden elismerésem, amiért ilyen szintű munkát letesz valaki az asztalra.
Sajnos mindezzel együtt jár az, hogy nagyon száraz a könyv, csak néhol színesítik naplóbejegyzések vagy memoár-részletek. Néha nehéz volt követni, mi történik éppen, ezért nem tudok maximális pontszámot adni.
Ami viszont nagyon tetszett, a könyv végén lévő majd' 50 oldalnyi fénykép és térkép. Ez utóbbiakon aztán rendesen lehet követni, épp hol tartanak a hadmozdulatok – bár nem lett volna rossz néhol a szöveg közé is beszúrni egy-egy térképet.

Hanging_Moss_9102>!
Számvéber Norbert: Ragadozók

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

A szerző ezúttal a Waltraut és Wanda hadműveleteken belül elemzi le a „Bäke” nehézpáncélos-ezred teljesítményét, illetve ennek hitelességét, továbbá emeli ki jelentőségét, kitekintve a későbbi periódusra és az ezzel járó megváltozó viszonyokra- ez miatt is jelentős ez a hadműveleti időszak.
Részletgazdag, sok túlélő szólal meg: kevésbé száraz.
A szokásos lebontásban: események ismertetése, aztán elemzés, sok számmal, táblázatokkal, fényképekkel, vázlatokkal, sok háttérinfóval.
Nemrég olvastam szintén SZV-től a 12. SS-páncélosezred normandiai hadműveleteiről, dr. Franz Bäke „nagymacskái” arányaiban még hatásosabbak voltak.
Jók ezek az alakulattörténet könyvek, SZV hatalmas munkát végez.

Szun>!
Számvéber Norbert: Ragadozók

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Ragadozók.
Pompás cím választás, hisz kifejezi a történet két főszereplőjét, amik jelen esetben nem állatok, hanem a hadtörténelem két nagyon (vagy akár legismertebb) harckocsijait jelöl: a Panthert és a Tigert.
Számvéber Norbert ezúttal is a tőle megszokott alapossággal írt a témáról, amiről – hozzátenném – tőle hallottam először. A könyve talán valamivel rövidebb, mint az eddig megszokott írásai, de ettől függetlenül minden oldala lenyűgözött. Szinte hihetetlen az a teljesítmény amit ez az alakulat véghez vitt. Mégis igaz.
Akik szeretik és érdeklődnek a világháborúk iránt, valamint egyedülálló lelkesedéssel olvasnak a „nagymacskákról” harc közben, azoknak rendkívüli élményt fog nyújtani.
Köszönöm Számvéber Norbertnek, hogy papírra vetette ezt az elképesztő történetet és megosztotta velünk.

Hagibal>!
Számvéber Norbert: Ragadozók

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

A magyar hadtörténész rendszerint a keleti hadszíntér egy-egy földrajzi és időbeli korlátokkal körülkerített páncélosokhoz kapcsolódó eseménytörténetét szokta bemutatni, bár néha elvetődött már Normandiába vagy Észak-Afrikába is. Most azonban egy alakulattörténetet adott ki a kezei közül a nyáron. Persze, ez is harckocsikról szól – sőt tulajdonképpen némi túlzással alakulattörténetet is írt már –, ebben mondjuk nincs változás. A kötet a rövid életű „Bäke” nehézpáncélos-ezred történetét mutatja be, amely voltaképpen az 503. önálló nehézpáncélos-osztály és a 23. páncélosezred II. osztályából alakult meg a 11. páncélosezred törzsének vezetése alatt, Dr. Franz Fritz August Bäke alezredes (és egyben fogorvos) parancsnokságával 1944. januárjában. Ideiglenes jelleggel felállított egység volt – egy a sok közül –, mert a németek az egész világháború alatt hihetetlenül rugalmasan tudtak ad hoc jellegű alakulatokat létrehozni. Az 503. osztály Panzer VI Tigerekkel, a 23/II. osztály pedig Panzer V Pantherekkel volt felszerelve, papíron több mint 100 nagymacskával. Ez volt a világháború egyetlen ezredszintű nehézpáncélos alakulata, még ha csak eseti jelleggel létezett is.

Teljes könyvkritika:
https://hagibal.blogspot.com/2021/08/konyvajanlo-szamve…


Népszerű idézetek

Anton_Gorogyeckij P>!

Továbbá 20 észlelt szovjet harckocsira is tüzet nyitottak, de ezekről az első sortűz után gyorsan kiderült, hogy csupán a németek megtévesztésére fából készített harckocsiutánzatok voltak.

59. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Kapcsolódó szócikkek: tank
Anton_Gorogyeckij P>!

A hadtest által jelentett 520 kilőtt szovjet harckocsi és önjáró löveg 48 százalékát, 251 páncélost a „Bäke” nehézpáncélos-ezrednek igazolták.
A III. páncéloshadtest és a VIII. repülőhadtest eredményeivel együtt a „Waltraut” hadműveletben a németek összesen 701 szovjet harckocsi és önjáró löveg, 468 páncéltörő ágyú, 223 egyéb löveg, 338 páncéltörő puska, 302 gépjármű kilövését vagy zsákmányolását, 5436 hadifoglyot és mintegy 8000 elesett szovjet katonát jelentettek.
A németek állítása szerint öt harckocsi- vagy gépesített hadtestet, valamint kilenc lövészhadosztályt vertek szét, vagy okoztak nekik súlyos veszteséget (mintegy 8000 halottat és 5500 hadifoglyot), és ezzel megakadályozták a szovjet 1. és 2. harckocsihadsereg további támadását.

103. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Anton_Gorogyeckij P>!

A sáros terep immár a lánctalpas járművek mozgását is jelentősen akadályozta. Az 1. páncéloshadsereg hadinaplójában azt olvashatjuk, hogy „jó példa a katonák erőt próbáló harcára a sár ellenében, hogy a gránátosok egy része lehúzza csizmáját, és mezítláb harcol a mocsaras terepen”.

134. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Kapcsolódó szócikkek: sár
Anton_Gorogyeckij P>!

A páncélos fogorvos által irányított Tiger és Panther harckocsik 1944. január 24-29. között összesen 204 szovjet páncélos, valamint 137 löveg megsemmisítését vagy zsákmányolását jelentették.

99. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Kapcsolódó szócikkek: tank
Anton_Gorogyeckij P>!

Talán sokan úgy gondolhatják, hogy a Tigerek hatékonyságának egyik oka az összeszokott kezelőszemélyzet lehetett. Nos, az 1/13. SS-nehézpáncélos-századnál ezekben a napokban a kezelőszemélyzetek sűrűn, szinte naponta cserélődtek. A kilőtt vagy műszaki okok miatt javításra szoruló Tigerek tiszti rendfokozatú parancsnokai átszálltak egy bevethető Tigerbe, és vitték magukkal saját harcjárművezetőjüket és irányzójukat is. A „lenyúlt” harckocsiban csak a rádiós és a töltőkezelő maradt a régi. Volt olyan katona a században, aki 1943 decemberében és 1944 januárjában 10 különböző harckocsiparancsnok-tiszt mellett volt irányzói vagy töltőkezelői beosztásban.

100. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Kapcsolódó szócikkek: tank
Anton_Gorogyeckij P>!

Kurt Knispel törzsőrmester a második világháború és valószínűleg a teljes hadtörténelem legeredményesebb irányzója, majd harckocsiparancsnoka volt. 1945. április 28-án bekövetkezett hősi haláláig 168 igazolt páncéloskilövést ért el. Különc, szabados magatartása miatt nem volt a nemzetiszocialista állam kedvence: parancsnokai négyszer terjesztették fel a Vaskereszt lovagkeresztjére, de egyszer sem kapta meg.

147. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Kapcsolódó szócikkek: II. világháború · tank · vaskereszt
Anton_Gorogyeckij P>!

A Dasukovkánál gyakorlatilag megsemmisített 50. harckocsidandár egyetlen megmaradt harckocsijával és hat-hét főnyi (!) gépkocsizó lövészével Piszarevkára vonult vissza, ahol a 103. harckocsidandárnak rendelték alá.

179-180. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Anton_Gorogyeckij P>!

Ez összesen 67 bevethető német páncélost jelentett. Igen jellemző, hogy ezzel szemben a szovjet 2. harckocsihadsereg törzse a körzetben harcoló német harckocsik és rohamlövegek számát 250-300 darabra becsülte.

192. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

Anton_Gorogyeckij P>!

1939 és 1945 között Bäke tartalékos hadnagyból hivatásos vezérőrnagy, szakaszparancsnokból hadosztályparancsnok lett. Rendkívüli, szinte páratlan katonai karrier, még a német háborús viszonyok között is. Egyes források szerint összesen mintegy 500 páncélosbevetést hajtott végre*, miközben 13 alkalommal lőttek ki alóla valamilyen harcjárművet, és hétszer sebesült meg.

277. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február

1 hozzászólás
Anton_Gorogyeckij P>!

Liszjanka körzetében nem volt leszállási lehetőség, ezért az ellátmányt ledobással kellett célba juttatni. A teherejtőernyőkből azonban egyre nagyobb volt a hiány. Így a repülőgépek egy része a rakományát ernyő nélkül, mélyrepülésben egyszerűen kidobták a raktérből. Ez természetesen erősen károsította az anyagot: például öt üzemanyaghordóból nagyjából kettő mindig kilyukadt földet éréskor.

195. oldal

Számvéber Norbert: Ragadozók A „Bäke” nehézpáncélos-ezred története, 1944. január-február


Hasonló könyvek címkék alapján

John Keegan: A parancsnoklás álarca
Punka György: A „Messzer”
Tim Ripley: Elit alakulatok
John Keegan: Maszk – A parancsnoklás álarca
Kurt Rieder: A könyörtelen Waffen-SS
Robert Kershaw: Harckocsizók
Pánczél Mátyás: Sturmgeschütz III on the Battlefield
Stephen E. Ambrose: Az elit alakulat
Otto Carius: Tigrisek a sárban
Antony Beevor: A D-nap