Zalai ​passió 14 csillagozás

Szálinger Balázs: Zalai passió Szálinger Balázs: Zalai passió

„Az ​elmúlt száz esztendőben nagyon sokan meghaltak. Azonban a huszadik század eget és földet rengető förtelmességeit csak még inkább tetézi annak az igazságtalanságnak a ténye, mely igazságtalanságot Kolon vármegyének, későbbi nevén Zala vármegyének, mai nevén Zala megyének kellett elszenvednie. Ennek területét többszörösen megcsonkították hol nyugati nagy-, hol pedig magyar hatalmak. Főként az 1949. évi területcsatolás ütött mély sebet Zalának a történelem keresztjére szögelt, fájdalomtól égő testén: az azelőtt hozzá tartozó Balaton-felvidék egésze az ipari Veszprém megyéhez került.

Harminc szűk esztendő kellett, hogy sajgástól eltompult érzékei ismét működni kezdvén jelezzék: Zala nem élhet majd egy évezredig öntejével táplált városai és falvai nélkül, s az elindult népi mozgalom eredménnyel járt, a zöld zalai lobogó újabb árnyalattal lett élénkebb: Veszprém hamar és ingyen jött zsákmányából Zala visszakapta a Balaton fővárosát, Keszthelyt és még néhány (köztük három… (tovább)


Kedvencelte 1

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 5

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

montika P>!
Szálinger Balázs: Zalai passió

Tavaly a három hónapos kijárási tilalom része volt többek között az is, hogy valahogy elolvastassam a lányommal az Odüsszeia kötelezően kijelölt részeit. Volt időnk rá, ebben volt valami rejtett kulcs is: nem volt sietés, kívül is voltunk az időn. Sokat beszélgettünk műfajokról, eposzokról, versformákról, az eposzi kellékekről, időmértékes verselésről. Minimálisak szinte az ismereteim a témában, legtöbbet talán Nényei Pál segített, az ő könyve hozta kicsit közelebb off.
Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz dolga van ma annak, aki az archaikus verselést (és magát a verselést) közel, közelebb vagy egyáltalán vissza akarja hozni rohanó életünkbe.
A lányomak egész jó kérdései voltak tavaly: miért ezt a versformát választja a költő? és miért éppen ezekkel a képekkel, hasonlatokkal mondja el? Akkor fontos az is, amit választ?
Fontos igen.
Szerb Antal írja off : „Mutasd meg a hasonlatodat és megmondom ki vagy”.
Szálinger Balázs művét, hasonlatait megtölti, élteti az irodalom. Hasonlatait, költői képeit átszövik az életrajzi, kultúrális, művészeti, politikai es intertextuális utalások.
Mindezt könnyedén teszi, játszik, mint levegővétel jönnek a sorok és tőlünk olvasóktól se várja el, hogy minden utalást megértsünk, játékra hív, együtt játékra.
Szálinger játszik szavakkal, nyelvvel, rímekkel, stílussal.
Megpendíti bennünk az irodalmi regisztereinket, hagyományainkat. A bennünk élő irodalom passiója zenél, ami a miénk, ami magyarul bennünk szól, másban nem fog így szólni vagy megszólalni, ez a nyelv nekünk zenél. Felidézi, visszahozza az iskolában olvasott Zrínyit, Vörösmartyt, Kölcseyt, Pilinszkyt, Petőfi A helység kalapácsát, sőt még a kortárs magyar lírát is.
Szálinger Balázs Zalai passiója számomra azt jelenti, hogy a líra az életünk része, annak kifejező eszköz ma is, megérthetjük, használhatjuk, és nem csak körülvesz bennünket, hanem bennünk is él.
Fergeteges mű, olvassátok „a vékonytestű zalai poéta fennmaradt versezeté”-t
A Zalai passiót megtaláljátok Szálinger Balázs: A százegyedik év kötetben is.

*****

Aki szeretne belehallgatni:
https://moly.hu/linkek/98846

*****

5 hozzászólás
fulbea P>!
Szálinger Balázs: Zalai passió

Szálinger Balázstól újra egy 6 csillagosat olvastam, hisz egy éve került a kezembe az Al-dunai álom kötete, ami lenyűgözött.
link.

Ez a passió egy korábbi írása, 2000- ben jelent meg és számomra hihetetlen, hogy 21 évesen írta meg szűk hazája Zala- megye, Alsópáhok eposzát.
Annyi a rejtett párhuzam, rejtvénynek is beillő vonatkozás és utalás, irodalmi, történelmi vonalon , hogy folyamatosan repdesett a szívem a hexameterek olvasásakor.
Különösen, most, hogy Petőfit újra felfedeztem magamnak, annyira örülök, hogy kortárs költőtől is olvashatok egy ”Helységkalapácsát”. (Aki- micsoda véletlen- szintén 21 évesen írta vígeposzát:) )

Sosem tudtam, hogy 1949- ben Zala megyét ily csonkítás érte Rákosi Mátyás keze által. Az eposzban megjelenő revizionista célok újabb párhuzamosságot mutatnak egy nagyobb, és még fájóbb csonkításra célozva.

A zalai költő elmeséli eposzában hős nagyapja, Kolon István miként fordította meg bátor tetteivel a zalaiak sorsát, a csonkítás után 30 évvel hogyan esett meg, hogy a Balaton-felvidék nyugati települései visszakerültek a koloni emberekhez.
Kellett ehhez a vazsmegyei, bátor, Tóni vitéz, a vékonytestű Kökörcsin költő, és bikakötésű székely Atilla.
Az alsópáhoki templom szomszédságában bizony nagyot néztek a bamba veszprémi illetőségű üvegfúvók, négyujjú gépkezelők és vájárok, micsoda összefogás jött létre a kolonéz nép és barátaik között.

Nos! Őszinte rajongója lettem a lokálpatrióta, kolonéz-szívű, poétának.

A veszprémiek sem haragudtak meg nagyon Szálinger Balázsra, mert február 18-ÁN bemutatják a Pannon Várszínházban, a (Petőfi által elkezdett) tovább írt Karaffáját. Már csak le kéne jutnom Veszprémbe, hogy meg is nézzem!


Népszerű idézetek

montika P>!

Itt született még Szendrey Júlia, kit lovagolván
ért a halál, s úgy bírta a sört, hogy a nyegle Petőfit
hordárok vitték el a főuri házibulikról,
később vígan messzire dobta az özvegyi fátyolt,
s még négy-öt kicsi gyermeknek lett jó nevelője.

Harmadik ének

montika P>!

„Sose félj te öcsém, ha Atilla, a székely
mondja neked. Hírlik, Zala földjén székelyek élnek,
s innen ered Kolon elfeledett neve is. Ha te testvér
vagy, kötelességünk seregünkkel az…” – ám belegajdult
székely Atilla a szóba, s a pultról úgy lefolyott, mint
ökrök nyála az ökröknek szájárul a nyárnak
szemtelenül gatyaromlasztó derekán.

Negyedik ének, Székelyország

montika P>!

S most már nem titok, ő az az ember, a hetyke reménnyel,
kit dalolok ma, az én szörnyű nagyapám, Kolon István.

Második ének

montika P>!

Láttasd, jó Múzsám, kicsi ihlet e szittya viharban
meg tud-e tölteni művet méltó múltbeli súllyal,
mely súlyt, vérén, régtől fogva nevelte a nép ki,
szent Zala szántóföldjén dolgozván szakadatlan.

Első sornyaláb

montika P>!

Könnyü kakasszó többé nem várt Napra a tónál,
mert gyárkürtök harci zaját harsogta a környék.
S mind, mi Zalát zengette a létének hegedűjén,
kozmoszi csöndbe zuhant most, vagy ha nem, elmenekült hát.

Első ének

montika P>!

Vándor volt ő, férfiu is, kit nem köte gúzsba
semmi sem, így járt szerte a földön, sokfele bolygott,
sok várost próbált szent eszmével beszinezni,
állta akár útját rút vasfüggöny vagy a bojkott.
Eltelt majd’ harminc esztendő így, s Zala várta
vissza szülöttét. Ám vándor nagyapám a világot
széltében-hosszában vágyta bejárni, hogy aztán
mindent meg- s kitanulván álljon a népe előtt meg.

Negyedik ének

montika P>!

S közben múlttá vedlett Rákosi is, levitézlett
ártó kurzusa, melyt felelősség terhel a dolgos,
jó kolonézek szörnyű kórságának ügyében.

Harmadik ének

montika P>!

Az elmúlt száz esztendőben nagyon sokan meghaltak. Azonban a huszadik század minden förtelmessége között korántsem utolsó az az igazságtalanság, melyet Kolon vármegyének, későbbi nevén Zala vármegyének, mai nevén Zala megyének kellett elszenvednie.

Elõszó

fulbea P>!

Őrségből küldöttség jött a misére. A szétszórt
székely fajzat legnyugatibb fiait ma Kökörcsin
üdvözlette a Kézdi, az én Bakonyom cimü verssel
Orgona szólt, és könnyek gyűltek a szembe a lírát
hallva, a vékonytestű poéta a tapsra a pennát
újra az ívpapirosra vetette, s a szörnyü sereglet
tiszteletére megírta a Csak Zala szép cimü ópuszt.

44. oldal Tizedik ének


Hasonló könyvek címkék alapján

Zelk Zoltán: A három nyúl
Radnóti Miklós: Bori notesz
József Attila: Altató
Radnóti Miklós: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Pilinszky János: Pilinszky János összes versei
Harcos Bálint: A boszorkánycica
Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról
Romhányi József: Nagy szamárfül
Romhányi József: Szamárfül
Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje