Lumineszcencia ​a biológiában és az orvostudományban 0 csillagozás

Szalay László – Damjanovich Sándor (szerk.): Lumineszcencia a biológiában és az orvostudományban

Fény vagy más sugárzások hatására – megfelelő körülmények között – szinte majdnem minden anyag fényt bocsát ki, lumineszkál. A kibocsátott fény tulajdonságai alapján következtetni lehet a lumineszkáló anyag minőségére, mennyiségére, szerkezetére, működésére. Mivel a kifejlesztett érzékeny vizsgálatok roncsolás s a minta megzavarása nélkül végezhetők el, ezért e módszerek nagy részét a biológiában és az orvostudományban, sőt a kriminalisztikában is használják. A könyv röviden tárgyalja a molekuláris fényelnyelés és fénykibocsátás fizikai alapjait,majd foglalkozik a molekuláris lumineszcencia alapfogalmaival, a lumineszcencia jellemzőivel, a jellemzők és a lumineszkáló rendszer sajátságainak kapcsolatával, továbbá az elnyelt fényenergia rendszerben való „mozgásával".

>!
Akadémiai, Budapest, 1983
420 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630530228

Hasonló könyvek címkék alapján

Veszprémi Tamás – Fehér Miklós: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása
Pozsgai Imre: Képalkotás, kémiai analízis és szerkezeti vizsgálat a korszerű pásztázó elektronmikroszkópban
Verhás József: Termodinamika és reológia
A. B. Mlodzejevszkij: Termodinamika
Varsányi György – Veszprémi Tamás – Bertóti Imre: Fotoelektronspektroszkópia
Szentgyörgyi Sándor – Molnár Károly – Parti Mihály: Transzportfolyamatok
Gregorij Abramovics Akszelrud: Tömegátadás szilárd-folyadék rendszerben
Balla József: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai
Pungor Ernő: A lángfotometria elméleti alapjai
Michael J. Pilling – Paul W. Seakins: Reakciókinetika