Szent ​Benedek élete és műve 0 csillagozás

Szalay Jeromos: Szent Benedek élete és műve

Szalay Jeromos (1896–1964) bencés gimnáziumi tanár, történetíró könyve Szent Benedek regulájának tizennégy évszázados jubileuma alkalmával született meg. Célja, hogy megismertesse a nagy rendalapító egyéniségét, művét és főbb vonásokban rendjének történetét.

Róla szól: Nursiai Szent Benedek

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1932
218 oldal
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1930
218 oldal

Népszerű idézetek

Fisu >!

Ennek a munkának gondolata Szent Benedek regulájának tizennégy évszázados jubileuma alkalmával született meg. A fiúi kegyeleten kívül célja, hogy a magyar közösséggel, mely a jubileum évében oly elismeréssel adózott Szent Benedek személyének és rendjének, megismertesse a nagy rendalapító egyéniségét, művét, főbb vonásokban rendjének történetét.
Nem új anyag összehordása ez a munka. Szent Benedek fiai, főkép Mabillon, összegyüjtöttek Szent Benedekre vonatkozó minden lehetséges adatot. Ehhez a jövendő kutatások alig tesznek hozzá valamit. Mi Szent Benedek egyéniségét inkább regulája alapján iparkodtunk megrajzolni, mint Szent Gergelynek ránk maradt szűkszavú életrajzából. Azonkívül ez a könyv nemcsak életrajz akar lenni, hanem a benedeki élet lényeges elemeinek ismertetése is és felelet a jelenkortól felvetett több kérdésre. Ez a magyarázata annak, hogy nagyon gyakran hivatkozik a Benedek-rend multjának és jelenének három nagy ismerőjére: Paul Delatte solesmes-i, Cuthbert Butler downside-i apátokra és Ursmer Berliére maredsous-i bencésre. Az ő munkáik visszhangját az olvasó gyakran megtalálja ebben a munkában, mely mégis nagyon egyéni mű, mert hiszen mindenütt a magyar kongregáció helyzetét tartja szem előtt és vizsgálja, hogy a Szent Benedekről lefektetett alapelvek hogyan érvényesülhetnek a jelenben.
Az anyag összehordásában nagy hasznát vettem P. Renaudin cleraux-i apát «Manuductio ad regulam S. Benedicti» c. munkájának. A végső simításnál pedig nagy hasznomra szolgáltak dr. Várkonyi Fidél ciszt. teológiai tanár úrnak, hivatalos bírálómnak megjegyzései.
A tárgyalás folyamán jelzem forrásaimat, de a könyv végén még külön is adom az általam felhasznált fontosabb munkákat. A régi szólás szerint: Ut scias, unde sciatur. – Tudják meg, honnan tudom, amit tudok.
Pannonhalma, január 15. Szent Maurus ünnepén.
Szalay Jeromos.

Fisu >!

Ennek a munkának gondolata Szent Benedek regulájának tizennégy évszázados jubileuma alkalmával született meg. A fiúi kegyeleten kívül célja, hogy a magyar közösséggel, mely a jubileum évében oly elismeréssel adózott Szent Benedek személyének és rendjének, megismertesse a nagy rendalapító egyéniségét, művét, főbb vonásokban rendjének történetét.
Nem új anyag összehordása ez a munka. Szent Benedek fiai, főkép Mabillon, összegyüjtöttek Szent Benedekre vonatkozó minden lehetséges adatot. Ehhez a jövendő kutatások alig tesznek hozzá valamit. Mi Szent Benedek egyéniségét inkább regulája alapján iparkodtunk megrajzolni, mint Szent Gergelynek ránk maradt szűkszavú életrajzából. Azonkívül ez a könyv nemcsak életrajz akar lenni, hanem a benedeki élet lényeges elemeinek ismertetése is és felelet a jelenkortól felvetett több kérdésre. Ez a magyarázata annak, hogy nagyon gyakran hivatkozik a Benedek-rend multjának és jelenének három nagy ismerőjére: Paul Delatte solesmes-i, Cuthbert Butler downside-i apátokra és Ursmer Berliére maredsous-i bencésre. Az ő munkáik visszhangját az olvasó gyakran megtalálja ebben a munkában, mely mégis nagyon egyéni mű, mert hiszen mindenütt a magyar kongregáció helyzetét tartja szem előtt és vizsgálja, hogy a Szent Benedekről lefektetett alapelvek hogyan érvényesülhetnek a jelenben.
Az anyag összehordásában nagy hasznát vettem P. Renaudin cleraux-i apát «Manuductio ad regulam S. Benedicti» c. munkájának. A végső simításnál pedig nagy hasznomra szolgáltak dr. Várkonyi Fidél ciszt. teológiai tanár úrnak, hivatalos bírálómnak megjegyzései.
A tárgyalás folyamán jelzem forrásaimat, de a könyv végén még külön is adom az általam felhasznált fontosabb munkákat. A régi szólás szerint: Ut scias, unde sciatur. – Tudják meg, honnan tudom, amit tudok.
Pannonhalma, január 15. Szent Maurus ünnepén.
Szalay Jeromos.


Hasonló könyvek címkék alapján

Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere
Dessewffy-Horváth Marietta: Szivárvány havasán
Blanár Mihály: Pio atya
Endrődy László: Életet Krisztusért
Klemm Nándor (szerk.): Hunya Dániel élete és munkássága
Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete
Gyürki László: Coreth Mária Terézia
Babura László: Nagy Szent Atanáz élete
Gábriel Asztrik: Virágos Pannónia
Gyenis András: Egyszerűség ösvénye