A ​katolikus gondolat útja az újkori Franciaországban 0 csillagozás

Szalay Jeromos: A katolikus gondolat útja az újkori Franciaországban

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1934
226 oldal

Népszerű idézetek

Fisu>!

A gondviselés két eszközt adott a francia nemzetnek, mellyel mozgatja a világot: nyelvét és a prozelitizmusnak, a térítésnek szellemét, mi jellemének lényegét alkotja, – mondja Joseph de Maistre. Valóban, nincs is nemzet, melynek annyira sajátsága lenne a más meggyőzésére, befolyásolására, megtérítésére való törekvés. Az ilyen lelki alkat a vallási kérdéssel szemben se lehet közömbös. S ha nézzük azokat a vezetőeszméket, melyek a francia irodalmat mozgatták, ihlették, az első helyek egyikét a vallási eszmének kell adnunk. A francia irodalmat át meg |átjárja a vallási eszme, melyet terjeszteni, magasztalni iparkodik vagy amely ellen küzdeni akar.
A mi munkánk a XIX. század irodalmában mutatja be a katolikus gondolat sorsát, fejlődését. Ezen épül fel az úgynevezett Renouveau Catholique (kat. megújulás) is, ami azonban alig érthető meg a XIX. század nélkül. A katolikus gondolat útját 1802-vel, Chateaubriandnak A kereszténység szelleme (Génié du Christianisme) című munkájával kezdjük. Ez az évszám kétszeresen határkő a francia szellem történetében. A kereszténység szellemével kezdődik meg a katolikus gondolat erőteljes, hatásos kép viselése az irodalomban a XVIII. század vallásellenes áramlatával szemben. Ez az év a Napoleon-féle konkordátum megkötésének éve, melynek következményei száz évnél tovább voltak érezhetők a francia egyházi életben.


Hasonló könyvek címkék alapján

Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban
Hahner Péter: Államférfiak
Karl Marx: Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája
Tóth Ferenc: A bujdosó Rákóczi
Charles-Augustin Sainte-Beuve: Arczképek a franczia ujabkori társadalomból
A nagy forradalmak kora
Fekete Sándor: Sajtó és a szabadság
Fréderic Masson: Napoleon és a nők
Sigrid-Maria Grössing: Napóleon
Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme (A mohácsi vésztől napjainkig) I-XIII.