Az ​újkapitalizmus és ami utána jöhet… 1 csillagozás

Szalai Erzsébet: Az újkapitalizmus és ami utána jöhet…

Szalai Erzsébet legújabb művében a globális újkapitalizmus viszonyait veszi szemügyre. Egészen új fogalmak bevezetésével és összefüggések bemutatásával alátámasztott fő megállapítása, hogy korunkban a globális tőke ellensúly híján felemészti önnön létfeltételeit, és ebben az öngyilkos folyamatban a társadalmat is magával ránthatja. Már amennyire a világszerte erősödő atomizáció körülményei között még egyáltalán beszélhetünk társadalomról, társadalmakról.
A szerző a könyvben különös figyelmet szentel a kelet-európai térség sajátos helyzetének, problémáinak. Az újkapitalizmus alternatíváit kutatva Szalai arra a következtetésre jut, hogy az emberiség számára az egyetlen pozitív szcenárió egy – a régihez semmiben sem hasonlító – újszocialista alternatíva lehet. Ennek megvalósításában politikai oldalról a globalizációkritikai mozgalmak játszhatják a vezető szerepet.

>!
Új Mandátum, Budapest, 2006
166 oldal · ISBN: 963960948X

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

>!
Steindl_Ákos

…az újkapitalizmus lényegi, új vonása az elidegenedés korábbi mércéjének, a „nembeliségnek” szinte a teljes felszámolódása. A kapitalizmus korábbi korszakaiban az egyének elidegenedettségükben is társadalmiak voltak. Legalábbis reprezentáns képviselőik pontosan tudták, hogy a „külsővé – idegenné” válás mihez képest következik be. Mára, a mérce elhalványodásával vagy eltűnésével az egyének egyre kevésbé érzékelik veszteségnek azt, ami elveszett. Ezzel azonban megkezdődik az egyének társadalmiságának „elolvadása”. És mivel az elidegenedés olyan mélységessé válik, hogy saját viszonyítási alapját is megtámadja és leépíti, maga a fogalom is felszámolja önmagát. De még valószínűbb, hogy a hiányzó (vagy gazdaságilag és kulturálisan veszélyeztetett) identitást és közösségiséget – az élet valódi értelmét – az egyének hamis próféták, fundamentalista diktátorok hatalomra segítésével és a velük való érzelmi azonosulás révén vélhetik megtalálni. A globális terrorizmus megszületésének és térhódításának, valamint a szélsőjobboldal újjáéledésének éppen ez a lélektani alapja.

88-89. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Walter Tuchscheerer: Marx gazdaságelméletének kialakulása
Karl Kautsky: A szocializmus előfutárai
Sebők János: A harmadik világháború
Eric Ries: Lean startup
Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességről / A gazdagságról
Bogár László – Varga István – Drábik János: Válság és valóság
Chris Iveson – Evan George – Harvey Ratner: Brief coaching
Douglas W. Hubbard: Mérjünk meg bármit!
Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
Guy Dauncey: Összeomlás után