Honvédség ​és tisztikar 1919–1947 0 csillagozás

Válogatott írások 1984–2002
Szakály Sándor: Honvédség és tisztikar 1919–1947

„A ​történész, hadtörténész számos esetben készít leltárt addigi szakmai tevékenységéről, s megpróbálja felmérni, mit is végzett egy eltelt időszak alatt. Több mint húsz esztendővel az első rövidke írásom megjelenése után ezt teszem most magam is. […] E leltár készítése során azt láttam – vagy véltem látni –, hogy az egykori Nemzeti Hadsereg (1919–1922), illetve a volt magyar királyi honvédség (1922–1945) tisztikarával, felső vezetésével kapcsolatos kutatásaim hoztak új eredményeket. Úgy vélem, hogy több mint két évtizedes (had)történészi munkálkodásom eredményeként a volt magyar királyi honvédség tisztikaráról, a katonai felső vezetésről sikerült tárgyszerű – az 1950-es években kialakítottól merőben eltérő! – képet megrajzolnom, bemutatva egy letűnt korszak kicsiny, de meghatározó erővel bíró társadalmi csoportjának társadalmi, politikai, szakmai »viszonyait«. […] Amint azt a kötetet kézbe vevők tapasztalják, az ismét közölt írások témája – a volt magyar királyi honvéd tisztikar,… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2002

Tartalomjegyzék

>!
Ister, Budapest, 2002
310 oldal · ISBN: 9639243671

Hasonló könyvek címkék alapján

Szmetana György: „…talán még öt perc az élet…”
Barczy Zoltán – Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvédség légvédelme 1920–1945
Vécsey Aurél: Magyar Tragédia – A Don-kanyar
Nagyváradi Sándor – M. Szabó Miklós – Winkler László: Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből
Csikány Tamás (szerk.): A Magyar Honvédség 1848–1989
Dombrády Lóránd: Szombathelyi Ferenc vezérezredes
Fehér Béla – Szécsi Noémi: Hamisgulyás
Dombrády Lóránd – Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség
Punka György: A „Messzer”
Maruzs Roland: Tábornoki kar 1945–1956