A ​Müncheni Kódex négy evangéliuma 0 csillagozás

1466
Szabó T. Ádám (szerk.): A Müncheni Kódex négy evangéliuma Szabó T. Ádám (szerk.): A Müncheni Kódex négy evangéliuma Szabó T. Ádám (szerk.): A Müncheni Kódex négy evangéliuma

A Müncheni kódex a négy evangélium magyar fordítását tartalmazza.
A Müncheni, a Bécsi és az Apor-kódex szervesen összetartozik: a három emlék a legkorábbi magyar bibliafordítás különböző részeit tartotta fenn, melyet a szakirodalom jelentős része Huszita Bibliaként tart számon. Az eredeti fordítás keletkezési ideje az 1416. évet követő egy-két évtizedre tehető a Müncheni kódexben található naptár alapján. Közvetlen forrását nem a Szentírás, hanem liturgikus könyvek jelentették; a Müncheni kódex forrása feltehetőleg egy evangeliarium volt. Nyelvemlékeink közül először a Bécsi és a Müncheni kódexben jelenik meg a mellékjeles helyesírás.

>!
Európa, Budapest, 1985
528 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630735342
>!
Európa, Budapest, 1985
528 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630735342

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Frank_Spielmann I>!

3. Bódogok lelki szegények, mert övék mennyeknek országa.
4. Bódogok kegyesek, mert ők bírják a földet.
5. Bódogok, kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
6. Bódogok, kik éheznek és szomjúhoznak igazságot, mert ők megelégedtetnek.
7. Bódogok irgalmazók,mert ők irgalmasságot követnek.
8. Bódogok tiszta jonhovak, mert ők Istent látják.
9. Bódogok békességesek, mert ők Isten fiainak hívattatnak.
10. Bódogok, kik üldözetet szendvednek igazságért, mert övék mennyeknek országa.
11. Bódogok vattok, mikor emberek nektek gonoszt mondandnak és tütöket üldözendnek; és mondandnak menden gonoszt tüellenetek hazudván én értem.

23-24. oldal

1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Szalkay Balázs krónikája ezt írja: „Akkoron két deák ember ugyanazon Kamenec városából, tudniillik Tamás és Bálint némely eszelős emberekkel és asszonyállatokkal összebeszélvén, éjnek idején megszöktek és Moldvába mentek, hol amaz két pap a mondott eretnekséget [huszitizmus] tovább terjesztvén mind a két szövetség írásait magyar nyelvre fordították. Mennyi és mekkora eretnekség vagyok ebben, amit én is olvastam, ezt világi ember sem számlálhatja… mivelhogy ezt a szólást is: Spiritus Sanctus, így fordították: Szent Szellet.”

Előszó

3 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

9. Tü azért így imádkozjatok: Mü Atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék te neved.
10. Jöjjön te országod; legyen te akaratod, miként mennyen es azonként földön.
11. Mi testi kenyerönk felett való kenyeret adjad münékünk ma.
12. És bocsássad münekönk mü vététönket, miként es mü bocsátonk nekönk vétetteknek.
13. És ne végy münket késértetbe, de szabadoh münket gonosztól. Amen.

28. oldal

1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

16. Így világoséhon tü világtok emberek előtt, hogy lássák tü jó művelkedésteket és dicsérjék tü atyátokat, ki vagyon mennyekben.
17. Ne akarjatok alajtanoto, hogy jöttem legyek törvényt fejtenem vagy prófétákat. Mert nem jöttem törvényt fejtenem, de betellesejtenem.

24. oldal

Frank_Spielmann I>!

Legyen kedig tü beszédtek: vagyon vagyon; nem nem; mi kedig ezektől bővőben lend, az gonosztól vagyon.

26. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Madas Edit (szerk.): A néma barát megszólal
Bánki Éva: Összetört idő
Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona
Tarjányi Béla: Keresztény emlékek az első három századból
Marton József: A keresztény ókor
Vanyó László: Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században
Nagy Szent Gergely: Szent Benedek élete
Szent Ágoston: Szent Ágoston levelei
Biblia
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai