Don-kanyar 7 csillagozás

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943)
Szabó Péter: Don-kanyar Szabó Péter: Don-kanyar

A ​XX. századi magyar történelem egyik sokat idézett, politikai vitákat kiváltó eseménye volt a 2. magyar hadsereg tragikus története 1942-43-ban. Első ízben nyúl avatott szakember, a hadtudomány kandidátusa, a Hadtörténeti Intézet tudományos főmunkatársa a témához, aki az elmúlt tíz esztendőben a téma legjobb magyar kutatójává, ismerőjévé vált, határainkon belül és kívül egyaránt. A szerző a fennmaradt és elérhető levéltári forrásokat feltárva, a még élő résztvevők jelentős többségét felkeresve, nem egy esetben a feledés homályába merült korabeli naplókat, feljegyzéseket mutat be. A könyv a 2. magyar hadsereg 1942–1943 közötti történetére fekteti a hangsúlyt, a hadsereg történetét, az adott kor politikai és katonapolitikai viszonyai közé beágyazva elemzi. Nem ad közre felemás, ellenőrizhetetlen, több kézen keresztülment legendákat, a forrásokból merít.
A kötet szakszerűségével, a legapróbb részletekre történő kitekintéssel a magyar hadtörténetírás jelentős vállalkozása,… (tovább)

>!
Corvina, Budapest, 2001
390 oldal · ISBN: 9631349829

Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

>!
attatoth
Szabó Péter: Don-kanyar

Szabó Péter: Don-kanyar A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943)

Rendkívül jó mű. Nem csak az okokat és következményeket világítja meg, de valahogy egy kicsit az olvasó számára is „átélhetővé” teszi a résztvevők által tapasztalt tragédiát. Láthatjuk, hogy igazából a magyar 2. magyar hadsereg a keleti fronton nem is lehetett volna sikeres. Pl. a hiányosságai között volt az ellátás elégtelensége is, amit valójában nem lehetett megoldani: ha elegendő teherautó lett volna, akkor az üzemanyag mennyisége lett volna elégtelen (sokszor még így se volt elég benzin). A szerző szerint a magyar haderőt a szomszéd országok hadseregei ellen készítették fel, így az erősebb, modernebb szovjet hadsereggel szemben eleve hátrányban volt. Én úgy érzem, hogy e megállapítás első fele is kérdéses, mert pl. a honvédek se helységharcra, se partizánok elleni harcra nem voltak kiképezve. Márpedig városok és partizánok már Jugoszláviában is voltak. Sajnos a magyar haderőre jellemző volt, hogy nem igazán tanult a kudarcokból.

>!
nyolcadikutas
Szabó Péter: Don-kanyar

Szabó Péter: Don-kanyar A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943)

Hú, ez nagyon tetszett! Kifogástan forrásmunka.


Hasonló könyvek címkék alapján

Csonkaréti Károly – Benczúr László: Haditengerészek és folyamőrök a Dunán
Vécsey Aurél: A II. világháború legnagyobb csatái Magyarországon
Szakály Sándor: A magyar katonai elit
Pataky Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett I-II.
Szakály Sándor: Történelmünkről hosszabban, rövidebben
Csonkaréti Károly: Magyar Királyi Folyamerők (1939-1945)
Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség története
Nagyváradi Sándor – M. Szabó Miklós – Winkler László: Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből
Földi Pál: A Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban
Vécsey Aurél: A II. világháború Magyarországon