Az ​újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867–1918) 0 csillagozás

Szabó Miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867–1918)

A gyűlölet tárgya régen jelen van már fejtegetéseinkben. A „liberalizmus”, a „burzsoá”, a „kozmopolita” helyébe mindenütt szabadon behelyettesíthető a „zsidó”. A probléma messze nem a burzsoázia és a földbirtokos rétegek gazdasági konkurenciaharca. Az asszimiláció kérdésében – abban ugyanis, hogy a polgárság asszimilálódjék-e a nemesi politikai vezető réteghez, vagy az asszimilálódjék a felemelkedő polgársághoz – a magyar polgári fejlődés egész társadalmi-politikai problematikája fölvetődik. A kérdés tehát: megvalósul-e a polgári liberális társadalmi, politikai és gazdasági szerkezet mint a fejlett kapitalizmus adekvát formája, avagy elvetél. Mind az agrárius, mind a klerikális liberalizmuskritikában s konzervatív programban állandóan jelen van a kérdés antiszemita értelmezése. Az agrárius körök ezt kevésbé mondják ki, mint a klerikálisok, de náluk is fokozatosan tért nyernek az antiszemita kirohanások.

>!
Új Mandátum, Budapest, 2003
396 oldal · ISBN: 963949402X

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Horváth Julianna – Szabó Éva – Szűcs László – Zalai Katalin: Pártközi értekezletek 1944–1948
Dobó Attila: A trianoni békediktátum
Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig
Szekfű Gyula: „Valahol utat vesztettünk”
Pánczél Hegedűs János – Uhel Péter (szerk.): Királyságban gondolkodunk
Szabó Dezső: A magyar protestántizmus problémái
Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet forrásai
Rainer M. János (szerk.): „Hatvanas évek” Magyarországon
Károlyfalvi József: 1916
Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után