Vádirat ​a szellem ellen 1 csillagozás

Szabó Lajos – Tábor Béla: Vádirat a szellem ellen

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Comitatus, Veszprém, 1991
88 oldal · ISBN: 963767800X

Enciklopédia 1

Helyszínek népszerűség szerint

Bábel tornya


Kedvencelte 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 6


Népszerű idézetek

Ninácska P>!

Büntetlenül nem lehet keveset akarni. A minimalizmusnak is van iránya: ez az irány éppen a minimum felé tör. Ha a szellemet egyszer lefokoztuk kultúrává, csak idő kérdése, hogy az új határokon belül a kultúra minél szűkebb értelmezése győzedelmeskedjék. Az ember elveszti kérdéseit és paradox módon csupa feleletből akarja összetákolni a világot – de ahol nincs kérdés, ott felelet sincs. Amit ma még feleletnek érez, kérdés-reminiszcenciákra kapott válasz, de a reminiszcenciák lassan elmosódnak és mind több álfelelet válik üres monológgá, amelytől szabadulni akar, mint fölösleges tehertől. Így faragja szűkebbre és szűkebbre a számára tudatos világot, és így válik mind több cselekedete irracionális erők szabad prédájává – a magát racionalistának nevező kor nagyobb dicsőségére.

aled P>!

…minden eltávolodás az egyetemességről, egységtörekvésről való lemondást jelenti, és minden lépés, amely az egyetemességtől távol visz, a szellemtől visz távol.

aled P>!

…éljük át a bábeli torony meséjét. Égig érő tornyot akartak építeni az emberek és közben izolált darabokra bomlott az egységes ősnyelv – tekintse mesének, aki tudja. Aki visszaemlékezik csak egyetlen pillanatára is, melyben úgy érezte, hogy belső világában a tudat és tudatalatti, szó és történés, logika és intuíció egységbe oldódtak, nem fogja tudni mesének tekinteni.

Kapcsolódó szócikkek: Bábel tornya
aled P>!

Az élet és halál meghódításáról egyelőre még kissé szégyenlős öngúnnyal beszélünk, homunculust és Matuzsálemet emlegetünk, de a felvilágosultabbak ezt a gúnyt már csak gátlásnak érzik: hódítás ez is, mint a többi. Egy-egy ilyen újabb hódítás már nem is jelent különösebb emóciót. De éppen ez a körülmény kell, hogy gyanút keltsen. Itt rejlik a mese másik motívuma, a bábeli torony gigantikus vállalkozása mellett a bábeli nyelvzavar, amely magánál a hódítás fogalmánál kezdődik. Úgy látszik, kifelé mást nevezünk hódításnak, mint befelé…

aled P>!

Az élő nyelvünk romlott meg; alap- és csúcsszava: „lét”
mállott, kevert, mérgezett, fertőzött…

1 hozzászólás
aled P>!

…lemondunk minden állásfoglalásról, és amit még ezek után állásfoglalásnak nevezünk, nem egyéb, mint az izolált pillanatok véletlen helyzetképeinek tudomásulvétele.

aled P>!

Bábel nem állapot – folyamat, járvány. Bábelen belül szüntelenül új és új Bábelek keletkeznek; ami ma még összefüggőnek, egyértelműnek, épületre váró alapnak látszik, holnapra káosszá, abszolút értelmetlenséggé, befejezhetetlen töredékké válik. Nem arról van már szó, hogy egymással ellentétes célok teszik hozzáférhetetlenné a közös őscélt – a különböző célok nem tudnak ellentétesekké válni: csak kitérő vonalak vannak. Ahol az összefüggés érzése elvész, nem marad más lelki tartalom, mint a tiszta negatívum: a félelem.

aled P>!

Az „abszolút személyi”-hez:

„Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre
verstummte und das nachbarliche Lachen.
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen –

Dann könnte ich in einem tausendfachen
Gedanken bis an deinen Rand dich denken
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang)
und dich an alles Leben zu verschenken
wie einen Dank".

/Rilke/

1 hozzászólás
aled P>!

A modern Bábel már régen túlment a szó termunusszá süllyesztésén: ezt a terminológiai nyelvet sem tudja már komolyan venni. Véletlen taktikai szempontok döntik el, hogy ugyanazt a terminuszt milyen értelemben használja valaki. A nyelvkorrupció mai foka már szükségessé teszi, hogy alapkérdések megfogalmazási kísérleténél külön-külön álljunk szembe minden egyes szóval, amely ennek a megfogalmazásnak részévé vált; ellenkező esetben ki vagyunk téve annak, hogy minden ilyen megformulázás belevész a hegeli „rossz végtelenbe”.

2 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Weöres Sándor: A teljesség felé
Baktay Ervin: India bölcsessége
Hamvas Béla: Scientia sacra
Hamvas Béla: A világválság
Baktay Ervin: A diadalmas jóga
Hamvas Béla: A láthatatlan történet
László András: Tradíció és metafizika
Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról
Hamvas Béla: Az öt géniusz / A bor filozófiája