A ​Pécsi Egyházmegye ezer éve 0 csillagozás

1009-2009
Sümegi József (szerk.): A Pécsi Egyházmegye ezer éve

Pécs azon kevés magyarországi egyházmegyék közé tartozik, amelynek alapítási dátuma ránk maradt, így pontosan tudjuk, hogy a királyi akarat mikor nyert szentesítést a Szentszék részéről. Megalapításakor a Dunántúl déli részén a kereszténység már sok évszázados múltra tekintett vissza. Amikor az ezer évvel ezelőtti alapításra emlékezünk, és végigkísérjük a könyv segítségével az egyházmegye történetét, párhuzamosan magyar népünk történelmének évszázadai elevenednek meg előttünk. Az államalapítás, az Árpád-házi királyok kora, benne a tatárjárás, a magyar középkor virágzó évszázadai, a török pusztítás, majd az azt követő újjáépítés korszaka, a 19. század, a reformkor, a szabadságharc és a kiegyezés időszaka, s a 20. század a világháborúival, kommunista diktatúrájával egészen a jelen korunkig. A megjelent munka egy olyan űrt tölt ki, mely ebben a formátumban eddig nem volt betöltve egyetlen egyházmegyében sem.

>!
Fény, Pécs, 2008
260 oldal · ISBN: 9789638584151

Hasonló könyvek címkék alapján

Frenyó Zoltán: Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés
Bozsóky Pál Gerő: Magyarok útja a pogányságból a kereszténységig
Gergely Jenő: Főpapok, főpásztorok, főrabbik
Puskely Mária: Árpádházi Boldog Erzsébet és a 14. századi misztika
Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József (szerk.): A Pécsi Egyházmegye története I.
Galambos Ferenc: A pécsi jezsuiták működése
Gergely Jenő: A pápaság története
Prímás-album
John W. O'Malley: A jezsuiták története
Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás?