Tercek ​Holdfényben 1 csillagozás

Sulyok Gizella: Tercek Holdfényben

Weöres ​Sándor gondolataival szeretném megvilágítani költői szándékomat: „A vers mindenkor beszéd-ének-zene keverékéből születik, ami bizonyos hangzásbeli kötöttséget is jelent… A művészi alkotás minden korban szabad tevékenység, melynek nincs általános érvényű határa és a formai törvények között sincs teljes érvényű megkötés” A Tercek holdfényben című kötet Szózene alcíme azt kívánja kifejezni; hogy meghatározott számú szótagokból, kottafejek nélkül is születhet zenei hangzás. A versek 1-2-3-4-5 szótagú sorokból építkeznek. Miközben a költői mondanivalót szolgálják, szigorúan zárt rendet követnek. Ezáltal kikerül a versből minden fölösleges szó, ami nem szolgálja feltétlenül a szöveg mondanivalóját – és utólag sem fér bele egyetlen szótag sem. A szigorú szerkesztés menetében néha fölcserélődik az adott szótagszám rendje, például 2+3 helyett 3+2 követi egymást, miáltal egy bizonyos ringó mozgás hangulatát kelti az olvasóban –, akinek persze nincs szüksége szótagszámlálásra ahhoz,… (tovább)

>!
Holnap, Budapest, 2002
146 oldal · ISBN: 9633465117

Kiemelt értékelések

Batus>!
Sulyok Gizella: Tercek Holdfényben

Nagyon egyszerű, a képiségre és nem az elvont tartalomra építő kis kötet. Néhol nagyon látszik, hogy a néni nem csak költő, hanem zenész is: nem egyszer érezni lehet a népzenei hangulatot, vagy a gyermekdalokra emlékeztető ritmizálást.


Népszerű idézetek

Batus>!

Domború
tükörből
szétfolyó
könnyeink
falakat
áztatnak.

Homorú
tükörből
kinyúló
vétkeink
egeket
szaggatnak.

19. oldal (Tükörház)

Batus>!

A türelem
sírban terem,
sír virága a
türelem.

Így, tövissel
ékszerezve,
édes illatot
lehelve

Így részegít
csóktól sebzett
gyötrelemre.

Rózsa-rózsa
rózsaszál,
békén nyugvó
holtra száll!

32-33. oldal (Megfeszített türelem)

Batus>!

Aláhullnak emlékmélybe
az elvetélt versmagzatok.

58. oldal (Tengermély)

Batus>!

Tenyeredben
ágyat vetnék
ujjaiddal
takaróznék.

Érverésben
ringatóznék
rügy-életről
álmodoznék.

98. oldal (Rab nő dala)

Batus>!

Fecskeszárnyú
reményt
fogtam
tenyeremben.

Megfürdettem
csókban,
égig
röpítettem.

Nem morzsoltam
könnyet,
búcsút
nem rebegtem.

……………………………..

Napsugár-kötélen
utána eredtem.

126-127. oldal (Napsugár-kötélen)

Batus>!

Őszi szelek
dudálnak
befellegzett
a nyárnak.

Gombolkoznak
a házak
szikraesőt
pipálnak

Vaskakasok
forogva
kurjongatnak
a holdra

Játszóterek
bezártak
öreg varjak
hintáznak

Homokozók
repülnek
háztetőkre
leülnek

Zajonganak
az ágak
veréb-gömbök
csatáznak.

134-165. oldal (Gombolkoznak a házak)


Hasonló könyvek címkék alapján

Fodor Ákos: Gyöngyök, göröngyök
Fodor Ákos: Addig is
Romhányi József: Nagy szamárfül
Fodor Ákos: Buddha Weimarban
Fodor Ákos: Szó-Tár
Fodor Ákos: Akupunktura
Fodor Ákos: Még: mindig
Fodor Ákos: Kis téli-zene
Kányádi Sándor: Zümmögő