Dentumoger ​I. 0 csillagozás

Tanulmányok a korai magyar történelemről
Sudár Balázs (szerk.): Dentumoger I.

A ​MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportja e kötetével új tanulmánygyűjtemény-sorozatot bocsát útjára. A cél – mint annyi elődünké – a korai magyar történelem minél jobb megismerése. Az út nem csupán a szorosan vett magyar vonatkozású kérdések elemzésén keresztül vezet: olyan tanulmányoknak is helyet kívánunk adni, amelyek segítenek a magyarokra vonatkozó adatok megértésében, foglalkozzanak azok látszólag bármilyen távol eső témával is. Rendkívül fontos például a sztyeppe története, amely egyfelől a magyar vándorlások hátterét képezi, másfelől viszont számos megfontolandó párhuzamot kínálhat vizsgálódásainkhoz. A kora középkori Európa pedig azért fontos, mert segít megérteni azt a közeget, amelybe Árpád népe megérkezett. És miért Dentumoger a cím? Afféle állatorvosi ló, jelképezhetné akár a magyar őstörténet teljes problémakörét is: már magát a szót sem tudjuk megnyugtató módon értelmezni – sem nyelvileg, sem történetileg –, nem tudjuk térben és időben elhelyezni, mégis ott lebeg… (tovább)

>!
ISBN: 9789634160960

Most olvassa 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 6


Hasonló könyvek címkék alapján

Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei
Csécs Teréz – Takács Miklós (szerk.): Beatus homo qui invenit sapientiam
Kiszely István: A magyarság őstörténete I-II.
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története
Bóna István: A hunok és nagykirályaik
Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok – gepidák – langobardok
Pintér-Nagy Katalin: A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján
Makkay János: Az avar Attila
Marácz László – Obrusánszky Borbála (szerk.): A hunok öröksége
Visy Zsolt (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón